ESAT Bibliography Van der B-Van der W

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

The list

Van der Berg, W. 1952. N.T.O. begin eersdaags met sy feesdramas: boeiende stuk van De Klerk en lewendige blyspel van Beukes word aangebied. Huisgenoot, 36(1564):29-31. March 14.

Van der Byl, E. 1950. We actors had our laughs too. Outspan, 47(1212):41. May 19.

Van der Elst, Jacques (ed.) 2017. 'n Huldiging. Adam Small. Denker Digter Dramaturg., Pretoria: Protea Boekhuis.

Van der Gucht, Rosalie 1985. A tribute to Robert Mohr. Teaterforum, 6(1):i-x.

Van der Heijden, Gillian. 2011. Kendrew Lascelles. Selected Works. A Biographical, Thematic and Stylistic Introduction. Unpublished MA thesis, University of Kwazulu-Natal (Durban)

Van der Hoven, Eghard 1977. The Performing Arts Councils and their future. Scenaria, June/July:18-19.

Van der Hoven, Eghard 1979. "Cost designing in the theatre". In Hay-Whitton, Don (ed.). Theatre - the fun house and its management: a report of the proceedings at the International Symposium of the South African Institute of Theatre Technology (SAITT. (Held at the Nico Malan Theatre Centre, Cape Town, from 30 July to 3 August 1979): Section 6, 1-14.

Van der Hoven, Eghard 1985a. Die Transvaalse Raad vir die Uitvoerende Kunste (1963-1983) ["The Performing Arts Council of the Transvaal, in Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press. 83-86.

Van der Hoven, Eghard 1985b. Truk is mondig! Lantern, 34(1):69-80.

Van der Hoven, Eghard 1988. Trotse bakens op ons teaterpad. Die Taalgenoot, 57(5):10-23.

Van der M., H.A. 1946. Voorloper van ons beroepstoneel. (Louis de Vriendt). Brandwag, 10(438):15. August 9.

Van der Merwe, A.J. 1964. Moontlike benaderings in verband met die aanbieding van die drama vir hoërskoolleerlinge. Unie, 61(4):

Van der Merwe, Anna Petronella 1993. The didascalies as sign-system in three dramas by M.S. Serudu. Unpublished master’s thesis. Pretoria: University of South Africa.

Van der Merwe, Anna Susanna Petronella 2003. Postkolonialiteit in die twintigste- en een-en-twintigste-eeuse Afrikaanse drama met klem op die na-Sestigers. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of South Africa.

Van der Merwe, Catrien, 1991. Tema en satire in Die Keiser van Bartho Smit. Tydskrif vir Letterkunde, 29(1):119-124.

Van der Merwe, C.N. 1980. In en om die laaste aand. Tydskrif vir Letterkunde, 18(4):11-17.

Van der Merwe, C.N. 1984. Die Christelike en die tragiese in Germanicus en Die Val van ‘n Regvaardige Man, in Malan, Charles (ed.). Spel en Spieël. Besprekings van die Moderne Afrikaanse Drama en Teater. Johannesburg: Perskor. 125-136.

Van der Merwe, C.N. 1990. Etniese stereotipes in die Afrikaanse prosa en drama.(Die Laaste van die Takhare; Die Laaste Aand; Vergelegen; Die Hoop van Suid-Afrika; Die Vrou van Suid-Afrika; Die Pluimsaad Waai Ver; Berei in die Woestyn; Putsonderwater; Diepe Grond) Stilet, 2(2):95-116.

Van der Merwe, Floris J. G. 2007. Frank Fillis: The Story of a Circus Legend. Stellenbosch: FJG Publikasies.

Van der Merwe, Floris J. G. 2012. Die Boere-Sirkus van St. Louis (1904). Stellenbosch: FJG Publikasies.

Van der Merwe, Grethe Elizabeth 2010. Kabaret in Suid-Afrika : kabarett of cabaret? Unpublished master's thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch. 

Van der Merwe, J. 1952. Die Heks, by C. Louis Leipoldt. Reviewed in Ons Eie Boek, 18(1):55-56.

Van der Merwe, J. 1966. Moontlike benaderings in verband met die aanbieding van die drama vir hoërskoolleerlinge. Alpha, 4(1)-(3), 4(7).

Van der Merwe, J. Nel 1946. Op die pad van Suid-Afrika: W.A. de Klerk en Leonie Pienaar. (Die Dae van Jou Lewe) Filma, 3(8):16-17.

Van der Merwe, J. Nel 1951. Waarheen met toneel en rolprent? Tydskrif vir Letterkunde, 1(3):80-83.

Van der Merwe, J. Nel 1955. Richard se nuwe toneelwerk: Die Laaste Skakel en ander Eenbedrywe, deur Dirk G. Richard. Reviewed in: Helikon, 5(21):59-63.

Van der Merwe, J. Nel 1955. Toneelkroniek (Bitter Einde deur Tom Weber; The Dove deur Guy Butler). Helikon, 5(21):94-97. September.

Van der Merwe, J. Nel 1955. Toneelkroniek. Helikon, 5(22):76-79.

Van der Merwe, J. Nel 1956. Toneelkroniek (In Liefde Verlore; Die Twisappel; Brian Brooke). Helikon, 6(23):33-41. March.

Van der Merwe, J. Nel 1956. Die universele Shakespeare. Helikon, 6(24):82-86.

Van der Merwe, J.N. 1967. Ly of lei? Die Taalgenoot, 36(4):20. March.

Van der Merwe, J.N. 1968. Gordyne oop! Kan die toneel leersaam wees? Die Taalgenoot, 37(3):19.

Van der Merwe, J.N. 1978. Man van vele gesigte en één vrou. (Marius Weyers). Sarie, 29(26):24-28. June 28.

Van der Merwe, K. 1975. Hy laat ons skater – al dertig jaar. (Al Debbo). Huisgenoot, 48-55. November 7.

Van der Merwe, Schalk Willem 2008. ‘n Ondersoek na Kristin Linklater se benadering tot stemontwikkeling. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van der Poll, John Dennis Peter 1981. Studies in Sesotho drama. Unpublished doctoral dissertation. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van der Poll, J.D.P. 1982. Structural analysis of the Southern Sotho drama Senkatana by S.M. Mofokeng. South African Journal of African Languages, 2(1):50-125.

Van der Poll, J.D.P. 1986. A historical overview and critical evaluation of published Sesotho dramas . South African Journal of African Languages, 6 (1):25-100.

Van der Spoel, Corina 1997. The Cherry Orchard: a theatre classic adapts to our climate. Vuka, 2(5):33-35.

Van de Ruit, John Howard 2001. On the inside writing out : the dramatic representation of the private boys' boarding school experience on the South African stage. Unpublished master’s thesis. Durban: University of Natal.

Van der Vyver, Abraham G. & Du Plooy-Cilliers, Franzél 2006. The social dynamics of arts festivals: a comparative analysis of the KKNK and the Grahamstown National Arts Festival. South African Theatre Journal, 20:192-203.

Van der Waal, Gerhard-Mark 1987. Voetligte in Johannesburg: teaterbou tydens die stad se eerste halfeeu. South African Theatre Journal, 1(1):17-44.

Van der Wal, Hester Rossly. 2005. Vrouefigure in Reza de Wet se Drama-oeuvre. Unpublished M.A. Thesis, University of South Africa[1].

Van der Walt, Ena 1986. Bronnegids by die studie van die uitvoerende kunste, 1983-1985. Bloemfontein: Nasionale Toneelmuseum.

Van der Walt, P. D. 1963. Lewenslyn, by N.P. van Wyk Louw. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 3(3):

Van der Walt, P. D. 1964a. Die Hoë Drif, by Joan Retief. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 4(2):

Van der Walt, P. D. 1964b. Kwart voor Dagbreek, by D. van Niekerk. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 4(1):

Van der Walt, P. D. 1965. Pa, Maak vir my 'n Vlieër Pa, by Chris Barnard. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 5(2):

Van der Walt, P. D. 1971. Dramakroniek. (Die Verhoor and Die Rebellie, by André P. Brink; Die Ondernemer, by Daan Retief). Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 11:57-61. Maart.

Van der Walt, T. 1980. Tableau vivant as tegniek by letterkundige onderrig. Tydskrif vir Taalonderrig, 14(4):5-12.

Van der Westhuizen J.C. 1927. Die ontwikkelingsgeskiedenis van die Afrikaanse drama. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van der Westhuizen, P.C. 1996. Groot eend in 'n klein dammetjie: Aspekte van die parodie en postmodernisme in Charles J. Fourie se drama Die Eend. Tydskrif vir Literatuurwetenskap, 12:384-407.

Van der Westhuizen, Pieter Christoffel 1995. Selfrefleksiwiteit in die (post)modernisitiese drama/teater. Unpublished master’s thesis. Pretoria: University of South Africa.

Return to

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance