ESAT Bibliography Vand-Ver

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

The list

Vandenbroucke, Russel. 1975. "Robert Zwelinzima Is Alive: A Review of Sizwe Banzi Is Dead and The Island" (Theater 7 (1), 115-123: 1975)

Vandenbroucke, Russel. 1976. "Introduction: African Theatre?" (Theater 8 (1), 6-10)

Vandenbroucke, Russel. 1976. "South African Blacksploitation" (Theater 8 (1), 68-71: 1976);

Vandenbroucke, Russel. 1977. "A Brief Chronology of the Theatre in South Africa" (Theatre Quarterly 7 (28), 44-46.);

Vandenbroucke, Russel. 1977. "Chiaroscuro, a Portrait of South African Theater" (Theatre Quarterly 7 (28), 46-54);

Vandenbroucke, Russel. 1977. "A Selected Bibliography of the South African Theatre" (Theatre Quarterly 7 (28), 94-95);

Vandenbroucke, Russel. 1982. "Athol Fugard: the director collaborates with his actors" (Theater 14 (1), 32-40.)

Vandenbroucke, Russel. 1984 "In Dialogue with Himself: Athol Fugard's Notebooks" (Theater 16 (1), 43-48)

Vandenbroucke, Russel. "Athol Fugard: Bibliography, Biography, Playography" (TQ publications)

Vandenbroucke, Russel. 1986. Truths the Hand Can Touch: The Theatre of Athol Fugard. Theatre Communications Group

Variety in college plays. 1969. Fiat Lux, 4(8):20-22.

Vaughan, Rike 1977. Aantekeninge by Pavane (deur André P. Brink). [Literary criticism]. Standpunte, 30(1):45-51. February.

Vaughan, Rike 1989a. Euripides en Miss Piggy. Punt in die Wind, by Hennie Aucamp. Reviewed in: Die Suid-Afrikaan, 8(24):

Vaughan, Rike 1989b. Leë dop wat nie met visionêre rym. Die Groot Wit Roos, by Pieter Fourie. Reviewed in: Die Suid-Afrikaan, 8(24):

Veeremans, Renaat 1952. Zuid-Afrikaanse kunstenares in Vlaanderen: de kunst van mevrouw Anna Neethling-Pohl. Helikon, 2(7):44-54.

Veldsman, Morea Clarice 1958. Theatre in South Africa: a bibliography. Cape Town: University of Cape Town, School for Librarianship.

Venables, Michael 1978. Theatrical and practical (Baxter Theatre). Scenaria, December/ January: 23.

Venables, Michael 1998. Raeford Daniel: a tribute. Scenaria, 5(205):21-22.

Venter, C. 2008. Music and HIV/AIDS: a Stellenbosch case study: aspiring researchers' platform. (Lucky the Hero) Musicus, 36(2):

Venter, E.A. 1950. Dramatiese kuns in die Transvaalse skole. Onderwysblad, 54(610):24-26. Augustus.

Venter, E.A. 1952. Die Afrikaanse kinderdrama. Helikon, 1(5):75-81.

Venter, L.S. 1985. Narratiewe ruimtes. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 25:19-29.

Venter, L.S. 1985. Ruimte as epiese kategorie. Tydskrif vir Literatuurwetenskap, 1(1):91-92.

Venter, L.S. 1998. Gerhard J. Beukes, 1913-1998 : 'n toegeneë lewe. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 38(4):221-223.

Venter, P.C. 1974. Richard Loring does it his way. Personality, 76-79. October 18.

Venter, Pieter 2012. The Cambridge Introduction to Scenography, by Joslin McKinney and Philip Butterworth. Reviewed in: South African Theatre Journal, 26(1):103-105.

Venter, Pieter Andries 2007. 'n Kritiese ondersoek na die stand van Afrikaanse professionele jeugteater in Suid-Afrika na 1994. Unpublished doctoral dissertation. Bloemfontein: University of the Free State.

Venter, S.M. 1983. Make-up artist. My Career, 34:41-44.

Venter, S.M. 1986. Theatre technician. My Career, 37(3):305-308.

Vereeniging, Vereniging, deur P.G. du Plessis: boekbespreking. 1986. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 26(3):220-222.

Verhagen, Balthazar 1941. Die Afrikaanse drama {beroeps- en amateurstoneel). Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek. 6:69-76.

Verhagen, Balthazar 1942. Skyn en werklikheid van die toneel. Huisgenoot, 27(1079): 23. November 27.

Verhagen, Balthazar 1943. Toneel en rolprent. Huisgenoot, 27(1097):13. April 2.

Verheyen, Anton 1954. Adam en Eva kom kaal op die verhoog: baanbrekers van die Afrikaanse toneel. Huisgenoot, 39(1705):71-79. November 26.

Vermaak, L.M. 2007 Breytenbach by die Afrikaanse kunstefeeste : karnaval en ritueel in sy dramatiese oeuvre. Unpublished master's thesis. Pretoria: University of South Africa.

Vermeulen, E. 1971. Die Pretoriase Operagebou: 'n terugblik op 'n gedenkwaardige verlede. Ars Nova, 3(2):1-15.

Vermeulen, H.J. 1975. Tekstuele analise van Chris Barnard se Pa, Maak vir my ‘n Vlieër, Pa. [Literary criticism]. Standpunte, 28(5):45-57. June.

Vermeulen, H.J. 1992. Die spel van die falliese, kastratiewe en farmakoniese in Pieter Fourie se Die Koggelaar. Tydskrif vir Literatuurwetenskap, 8(1/2):22-32.

Vermeulen, H.J. 1996. Apartheid in crisis: Lacan and a contemporary Afrikaans play. Alternation, 3(1):56-81.

Vermeulen, H.J. 1996. Kultuur, subjektiwiteit en Ek, Anna van Wyk. Literator, 17(1):27-41.

Vermeulen, H.J. 1996. The Lacanian gaze, Pieter Fourie's Ek, Anna van Wyk and the Afrikaner psyche in crisis. Journal of Literary Studies, 12(4):429-455.

Vermeulen, H.J. 1997. The subtext of Pieter Fourie's Donderdag se Mense and the demise of Afrikaner nationalism. Journal of Literary Studies, 13(3/4):343-366.

Vermeulen, P.H. 1955. Die Afrikaanse vertaling van Hamlet en Macbeth deur Prof. L.I. Coertze. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch.

Verskriklik geëerd! (Spelers in Altyd My Liefste). Brandwag, 11(540):27. February 6.

Verslag van die Toneelkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 1945. Filma, 2(9):17,25-26.

Verwerking van die geskiedenis in Dias deur N.P. van Wyk Louw: ’n Suid-Afrikaanse perspektief. 1988. Tydskrif vir Letterkunde, 26(2):39-48.

Verwey, Louw 1968. Prof A P F L Engelen. (Obituary) Tydskrif vir Letterkunde. New Series 6(1):1-2.

Return to

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance