ESAT Bibliography Vaa-Van den

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to the ESAT Bibliography

The list

Valcke, Elke. 1999. "Swart Afrikaans gemeenskapstheater", Documenta 17(4), 390-399[1].

Van As, Alta and Katt Lissard|Lissard, Katt 2014. Viral collaboration: harmonising to defeat AIDS in southern Africa through theatre making and choral singing. South African Theatre Journal, 27(2):95-110.

Van Biljon, M. 1968. Wena Naudé is steeds immergroen. Rooi Rose, 24(12):15.

Van Biljon, M. 1983. Uys vir die toekoms. Sarie, 40-43. March 2.

Van Biljon, M. 1985. Haar nuwe projek is Trix se trein. Sarie, 98-99. October 9.

Van Coller, H.P. 1974. (Ander) siening van Siener. Klasgids, 8(4):37-39. February

Van Coller, H.P. 1976. Nasionale element in die skeppingswerk van N.P. van Wyk Louw. Theoria, 47:57-76.

Van Coller, H.P. 1982. P.G. du Plessis, in Perspektief en profiel, compiled by P.J. Nienaber.

Van Coller, H.P. 1984. Spel en spieël: ‘n herwaardering van die dramas van P.G. du Plessis, in Malan, Charles (ed.). Spel en Spieël. Besprekings van die Moderne Afrikaanse Drama en Teater. Johannesburg: Perskor. 23-35.

Van Coller, H.P. 1988a. Ek, Anna van Wyk, deur Pieter Fourie. Reviewed in: South African Theatre Journal, 2(1):75-77.

Van Coller, H.P. 1988b. Die Potlooddief en die Engel deur A.S. van Straten. Reviewed in: South African Theatre Journal, 2(1):72-74.

Van Coller, H.P. 1993. Onderhoud met dramaturg Pieter Fourie. Dolos, 16(2):1-7.

Van Coller, H.P. 1994. Onderhoud gevoer met die dramaturg Pieter Fourie. Tydskrif vir Letterkunde, 32(2):70-83.

Van Coller, H.P. & Van Jaarsveld, A. 2006. Tendense in die Afrikaanse drama en teaterwereld : 'n bestekopname (met verwysing na enkele Sanlamprysfinaliste) Stilet, 18(1):69-89. (Subjects: George Weideman, Eetjie Feetjie My Plaas se Naam is Vergenoeg; Zollie, Nico Luwes; E. Brocker; André P. Brink; Deon Opperman)

Van Coller, Hennie & Van Jaarsveld, Anthea 2007. Vergenoeg: George Weideman as dramaturg (deel 1): vroeë dramatiese werke van George Weideman. South African Theatre Journal, 21:328-342.

Van Coller, Hennie & Van Jaarsveld, Anthea 2008. Vergenoeg: George Weideman as dramaturg (deel 2). South African Theatre Journal, 22:150-165.

Van Delen, Wieke 1991. Estelle Van Der Merwe's Marionettes. Annals of the South African Cultural History Museum Volume 4, No 1 December.

Van den Berg, Celia, Coetzee, Marié-Heleen and Munro, Marth 2014. Exploring the potential of the process drama convention of dramatised poetry to enhance anger-management skills in adolescent girls. South African Theatre Journal, 27(3): 222-235.

Van den Bergh, R. 1980. Director and his actors. Teaterforum, 1(1):65-72.

Van den Bergh, Roeloff 1981. An interview with Mr Leonard Schach on his methods of directing. Teaterforum, 2(1):60-76.

Vandenbroucke, Russell 1976. South African blacksploitation. Yale Theatre, 8(1):78-81.

Vandenbroucke, Russell 1978. A brief chronology of the theatre in South Africa. Theatre Quarterly, 7(28):44-46.

Vandenbroucke, Russell 1978. A selected bibliography of the South African theatre, Theatre Quarterly, 7(28):94-95.

Vandenbroucke, Russell 1978. Chiaroscuro: a portrait of the South African theatre. Theatre Quarterly, 7(28):46-54.

Vandenbroucke, Russell 1986. Truths the Hand Can Touch: The Theatre of Athol Fugard. Johannesburg: Ad Donker.

Vandenbroucke, Russell 1992. Fugard and the politics of human dignity: a note on Boesman and Lena and The Island, in Chapman, Michael, Gardner, Colin & Mphahlele, Es’kia (eds.). Perspectives on South African English Literature. Johannesburg: Ad Donker. 301-313.

Vandenbroucke, Russell 2003. From the ashes, a new South Africa: reflections of a nation’s metamorphosis in a giant festival of arts (postmark Grahamstown). American Theatre, 20(8):109-115.


Return to

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vao-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance