ESAT Bibliography Van H-Van N

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


The list

Van Heerden, C. 1966. Man met die Donker Bril, by G. Basson. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 6(2):

Van Heerden, Esther 2011. The social and spatial construction of two South African arts festivals as liminal events. South African Theatre Journal, 25(1):54-71.

Van Heerden, J. 1972. Teatertegniek: agter die skerms. Sigma, 25-29.

Van Heerden, Jean 1978 Observatory Theatre, Bloemfontein. Scenaria, (8):13.

Van Heerden, Johann 1978. Die rol van praktiese werk in die onderrig van drama as ’n akademiese dissipline. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van Heerden, Johann 1984. Teaterskepper: dramaturg of regisseur? Standpunte, 37(4):18-25.

Van Heerden, Johann 1988. Diepe Grond, deur Reza de Wet. Reviewed in: South African Theatre Journal, 2(1):81-84.

Van Heerden, Johann 1988. Onderhoud met ’n Bobbejaan, deur T.T. Cloete. Reviewed in: South African Theatre Journal, 2(1):78-80.

Van Heerden, Johann 2008. Theatre in a new democracy. Some major trends in South African theatre from 1994 to 2003[1]. Unpublished doctoral dissertation. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van Heerden, Johann 2011. Beyond the miracle: trends in South African theatre and performance after 1994, in Igweonu, Kene (ed.). Trends in Twenty-First Century African Theatre and Performance. Amsterdam, Rodopi. 85-112.

Van Heerden, Joni. 2013. ‘n Psigoanalitiese perspektief op geselekteerde afrikaanse dramatekste van Reza de Wet. Unpublished MA thesis, University of Fort Hare.

Van Heyningen, Christina. 1961. Manson. Contrast, 1(4):71-82.

Van Heyningen, Christina. 1969. Contemporary theatre. Theoria, 32:25-37. March.

Van Heyningen, Christina. 1970a. Great playwright (H.W.D. Manson). Standpunte, 23(6):11-20.

Van Heyningen, Christina. 1970b. H.W.D. Manson’s The Counsellors. Standpunte, 24(1): 26-43.

Van Heyningen, Christina. 1970c. Remembering ‘Cake’ Manson. Contrast, 6(4): 44-48.

Van Heyningen, Christina. 1970. Great playwright. [bespreking]. Standpunte, 24(2):14-17. December.

Van Heyningen, Christina. 1971. Manson’s first play (Fight at Finnsburgh) and his last (Magnus). Standpunte, 24(5):46-57. June.

Van Heyningen, Christina. 1971. Manson’s The Festival. Standpunte, 24(4):48-57. April.

Van Heyningen, Christina. 1971. New work by Manson (Karl Gunter Hoffmann). Theoria, 37:45-49. October.

Van Heyningen, Christina. 1971. H.W.D. Manson: poet and playwright, and his connections with Natal. Natalia, 1(1):23-25. September.

Van Heyningen, Christina. 1973. Misunderstandings of Manson’s plays. Theoria, 40:41-53. May.

Van Houte, Nan 1994. Over eilandbewoners en bruggenbouwers. Theater in het nieuwe Zuid-Afrika. (On islanders and bridge builders: theatre in the new South Africa). Toneel Teatraal, 115(8):29-34.

Van Huysteen, M.B. 1988a. Sosioteater as 'n benadering in maatskaplike werk. Unpublished doctoral dissertation. Bellville, University of the Western Cape.

Van Huysteen, M.B. 1988b. Die toepaslikheid van dramabenaderings in maatskaplike werk. Social Work, 24(4):273-280. October.

Van Jaarsveld, Anthea 2012. Skrapnel, by Willem Anker. Reviewed in: South African Theatre Journal, 26(1):105-107.

Van Jaarsveld, Anthea 2012. Die see by Reza de Wet. Reviewed in: Tydskrif vir Letterkunde 49(2):

Van Lill, Hilda 2010. Exploring issues of identity and belonging in the films of Mira Nair : Salaam Bombay!, Mississippi Masala and Monsoon Wedding. Unpublished master's thesis. Stellenbosch : University of Stellenbosch.

Van Maasdyk, Melissa Louise 1992. Woza Albert! in French translation: the cross-cultural transfer of a contemporary South African drama.. Unpublished master’s thesis. Johannesburg: University of the Witwatersrand.

Vanne, Marda 1941a. Nothing venture (ffrangcon-Davies-Marda Vanne Theatrical Company). Outspan, 30(773):15,17,65,67,69,71. December 19.

Vanne, Marda 1941b. Theatre can play a vital part in South Africa’s development. Outspan, 25(754): 27-31. August 8.

Van Niekerk, A.F. 1976. Poppespel as opvoedkundige medium. Unie, 72:323-326. Februarie.

Van Niekerk, Daniel Erasmus 1997. 'n Kwalitatiewe evaluasie van 'n gehoor se resepsie met betrekking tot simboliek tydens 'n toneelopvoering van Tennessee Williams se A Streetcar Named Desire. Unpublished master’s thesis. Bloemfontein: University of the Free State.

Van Niekerk, M. 2006. The Tempest in South Africa: multilinguaism and our profit on't. English Academy Review, 23(1):

Van Niekerk, Niel 2001. The problematics of qualitative research in theatre. South African Theatre Journal, 15:135-148.

Return to

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance