ESAT Bibliography Schr-Schw

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Sa-Saz Sca-Sce Scha Sche-Schi Scho Schr-Schw Sci-Sez Sh-Sid Sie-Slo Sma-Smu Sna-Sow Spa-Sta Stea Stee-Stey Sti-Suz Swa-Syz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page
Schroenn, M.B. 1980. Speech and drama – new high school subject. NEON, 33:20-22.

Schultz, Waldemar 1997. Training the student actor in the production process : a look at areas in which a director within a training institution can facilitate the learning process in a student actor. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Schutte, Hendrik Johannes 1980a. Die Heks (C. Louis Leipoldt). Tydskrif vir Letterkunde, 18(1):135-138.

Schutte, Hendrik Johannes 1980b. Die Jammer Hart (W.A. de Klerk). Tydskrif vir Letterkunde, 18(1):148-150.

Schutte, Hendrik Johannes 1980c. Leipoldt – slegs inspirasie of soms ook vakmanskap? Klasgids by die studie van die Afrikaanse taal en letterkunde, 15(3): 33-38.

Schutte, Hendrik Johannes 1980d. Opdrifsels (H.A. Fagan). Tydskrif vir Letterkunde, 18(1):139-147.

Schutte, H.J. 1981. Tragiese siening in Oorlog is Oorlog (J.F.W. Grosskopf). Klasgids, 16(2):37-41.

Schutte, H.J. 1984a. Dramas 1983. (Skaak, Krismis van Map Jacobs). Tydskrif vir Letterkunde, 22(4):106-111.

Schutte, H.J. 1984b. Die radiodrama: ‚blind’ met klank- en ideëryk, in Malan, Charles (ed.). Spel en Spieël. Besprekings van die Moderne Afrikaanse Drama en Teater. Johannesburg: Perskor. 165-177.

Schutte, H.J. 1985. Jac J. Brits : Prisoniers en ander eenbedrywe. Tydskrif vir Letterkunde, 23(3):77-79.

Schutte, H.J. 1985. W.A. de Klerk : afgrond. Tydskrif vir Letterkunde, 23(3):79-81.

Schutte, H.J. 1987. Dramakroniek. Tydskrif vir Letterkunde. 25(1):87-97. (Corlia Fourie: Moeders en Dogters, Leuens, En die Son Skyn in Suid-Afrika; P.G. du Plessis: Vereeniging, Vereniging, Hennie Aucamp: Slegs vir Almal, Pieter Fourie: Ek, Anna van Wyk, A.S. van Straten: Die Potlooddief en die Engel, Temple Hauptfleisch: André, T.T. Cloete: Onderhoud met 'n Bobbejaan and the anthology Rostrum.)

Schutte, H.J. 1987. Die verlede as vertelsituasie in drie dramas van Pieter Fourie. Stilet, 3(1):111-122.

Schutte, H.J. 1988. Verweking van die geskiedenis in Dias deur N.P. van Wyk Louw: ’n Suid-Afrikaanse perspektief. Tydskrif vir Letterkunde, 26(2):39-48. May.

Schutte, H.J. 1989. Ontgrensing en verruiming van die Afrikaanse drama in die tagtigerjare. Tydskrif vir Letterkunde, 27(4):76-88.

Schutte, H.J. 1991. Die verlede as vertelsituasie in drie dramas van Pieter Fourie (Ek, Anna van Wyk; Die Koggelaar; Die Groot Wit Roos.). Stilet, 3(1):111-122.

Schutte, H.J. 1992a. Bacchus in die Boland (Bartho Smit): Die politieke aktualiteit deur die oog van die fantastiese. South African Theatre Journal, 6(1):60-71.

Schutte, H.J. 1992b. Intertekstualiteit en betekenis in Moeder Hanna. Tydskrif vir Letterkunde, 30(3):31-47.

Schutte, H.J. 1993. Verwerking en vernuwing – ‘n verdere blik op die Afrikaanse drama in die jare tagtig. Tydskrif vir Letterkunde, 31(2):74-85.

Schutte, H.J. 1995. Twee vrouedramaturge (Jeanne Goosen and Reza de Wet). Tydskrif vir Letterkunde, 33(1):75-83.

Schutte, H.J. 2001. 'n Verkenning van P.G. du Plessis se Siener in die Suburbs. Klasgids, 36(3):15-16.

Schutte, J.H.T. (chair.) 1984. South Africa. Report of the Commission of Inquiry into the Promotion of the Creative Arts. Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Bevordering van die Skeppende Kunste. Pretoria : Staatsdrukker.

Schutte, J.W. 1980. Situasie en appèl in enkele dramas van Bartho Smit. Unpublished masters thesis. Potchefstroom: Potchefstroom University for Christian Higher Education.

Schutte, Netta 1980. Die swart:wit-konflik in Die Verminktes van Bartho Smit. Teaterforum, 1(1):54-59.

Schutte, Paul Jacobus 1979. A.G. Visser : 'n vertolkingsdimensie. Unpublished master’s thesis. Potchefstroom: Potchefstroom University for Christian Higher Education.

Schutte, Paul J. 1980. Leesteater – ‘n verkenning. Teaterforum, 1(1):60-64.

Schutte, Paul Jacobus 1988. Beoordeling van opvoedkundige debattering toegepas op die kompetisie van die Junior Rapportryerbeweging. Unpublished doctoral dissertation. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Ho?r

Schutte, Pieter 1983. The Trials of Keeno. Teaterforum, 4(1):94-100.

Schutz, Brigid & Friedman, Gary 1994. Arepp Report on the ‘Puppeteers for peace’ – ‘Puppets against abuse’. Puppetry Journal, 45(4):3-4.

Schutz Brigid & Bilbrough Gordon 2006. The magic of theatre (Atrepp, Theatre for Life Trust). Lancet, 368:32-33. December 24.

Schvey, Henry I. 2003. The Dramatic Art of Athol Fugard: From South Africa to the World, by Albert Wertheim. Reviewed in: Comparative Drama, 37(1):119-122.

Schwartz, Pat 1988. The Best of Company: The Story of Johannesburg's Market Theatre. Johannesburg: Ad Donker.

Schwartz, Pat 1998. A life in South African theatre: Leonard Schach (1918-1996). Jewish Affairs, 53(3):830-836.

Schwenke, Astrid 1985. Poppeteater in Suid-Afrika: 'n oorsig. Lantern, 34(3):3-15.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Sa-Saz Sca-Sce Scha Sche-Schi Scho Schr-Schw Sci-Sez Sh-Sid Sie-Slo Sma-Smu Sna-Sow Spa-Sta Stea Stee-Stey Sti-Suz Swa-Syz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Return to The ESAT Entries

Return to Main Page