ESAT Bibliography Stee-Stey

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Sa-Saz Sca-Sce Scha Sche-Schi Scho Schr-Schw Sci-Sez Sh-Sid Sie-Slo Sma-Smu Sna-Sow Spa-Sta Stea Stee-Stey Sti-Suz Swa-Syz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and PerformanceSteele, Dorothy Winifred 2007. Interpreting redness : a literary biography of Zakes Mda. Unpublished master’s thesis. Pretoria: University of South Africa.

Steenberg, D.H. 1968. Treffende parallel in 'n vergete De Klerk-drama: Die Verterende Vuur. Tydskrif vir Letterkunde, New Series 6(4):40-44.

Steenberg, D.H. 1980. Hoorspel as woordspel – A.S. van Straten: Pendoring (Edms) Beperk. Tydskrif vir Letterkunde, 18(2):187-194.

Steenberg, E. 1976. Chris Barnard se hantering van die kinderkarakter. Tydskrif vir Letterkunde, 14(1):60-67. February.

Steenberg, E. 1983. Waar staan ons kindertoneel? Klasgids, 18(3):12-16.

Steenkamp, Sara 1980. n Ondersoek van die simbool in die Afrikaanse drama. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika.

Steer, Sara 1997. A brief historical overview of the development of the Stellenbosch University Drama Department. Unpublished honours thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Stefanova, Kalina 1999. Pour un théâtre authentique : cap sur l’Afrique du Sud ! [For an authentic theatre : head for South Africa]. Jeu: cahiers du théâtre, 93:118-123.

Stefanova, Kalina 2000. Falling in love with South African theatre. South African Theatre Journal, 14:85-198.

Stein, P. 1987. SATJ speaks to Philip Stein director of the AA Life Vita Awards. South African Theatre Journal, , 1(2):76-77.

Stein, Pippa 1990a. Bridging the barriers: the making of Asinamali. South African Theatre Journal, , 4(2):99-105.

Stein, Pippa 1990b. Pippa Stein interviews Mbongeni Ngema. South African Theatre Journal, , 4(2):99-105.

Steinberg, Carol 1991a. Albie Sachs: our Shakespearian fool. The Drama Review, 35(1):194-199.

Steinberg, Carol 1991b. Now is the time for feminist criticism: a review of Asinamali! South African Theatre Journal, , 5(2):22-39.

Steinberg, Carol & Meintjies, Frank 1993. The new South Africa? (apartheid; participation of blacks in Performing Arts Council of the Transvaal). TDR, 37(1):7-8.

Steinberg, Carol 1993. Towards an arts council for South Africa. South African Theatre Journal, , 7(2):8-40.

Steinberg, Carol 1994. Towards the transformation of the Performing Arts Council of the Transvaal. Unpublished master’s thesis. Johannesburg: University of the Witwatersrand.

Steinberg, Carol 1996. PACT: can the leopard change its spots, in Davis, Geoffrey V. & Fuchs, Anne (eds.). Theatre and Change in South Africa. Amsterdam: Harwood Academic Publishing. 246-259.

Stephanou, Irene and Henriques, Leila 2005. The World in an Orange: Creating Theatre with Barney Simon. Johannesburg: Jacana Life.

Stephen Gray, in Herber, Avril 1979. Conversations: Some People, Some Place, Some Time South Africa. Johannesburg: Bateleur. 152-155.

Stevenson, Calum & Finestone, Juanita (eds.). 2002. The Art of Physical Intelligence. Grahamstown: First Pysical Theatre Company.

Steyn, F. 1963. Die Besoek van die Ou Dame, by F. Dürrenmatt. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 3(1):

Steyn, Hendrina 1987. 'n Ondersoek na die waarde van drama en teater as ekstra-kurrikilêre aktiwiteit by Kaaplandse hoër- en laerskole. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Steyn, Hendrina 1997. Die benutting van teater vir lewensoriënteringsprogramme : 'n teoreties-eksperimentele ondersoek. Unpublished doctorual dissertation. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Steyn, J.C.. 1990 "Die Pluimsaad-polemiek" in South African Journal of Cultural History, Volume 4, Issue 2, Apr 1990, p. 75 - 87

Steyn, L. 1964. Kruik se werk en doelstellings. Suid-Afrikaanse Musiekonderwyser, 67:7-8.

Steyn R. 2007. Voetligte en Applous: Die Beginjare van die Afrikaanse Beroepstoneel, deur Danie Botha. Reviewed in: South African Journal of Cultural History, 21(1):110-112.

Steynberg, F. 1970. Toneel: opvoering teenoor manuskrip. De Arte, 8:22-24.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Sa-Saz Sca-Sce Scha Sche-Schi Scho Schr-Schw Sci-Sez Sh-Sid Sie-Slo Sma-Smu Sna-Sow Spa-Sta Stea Stee-Stey Sti-Suz Swa-Syz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance