ESAT Bibliography Van S-Van Z

From ESAT
Revision as of 07:16, 29 October 2023 by Satj (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


The list

Van Schalkwyk, Marèth 2005. Using theatre techniques as a tool to enable active learning: searching for a pedagogy to transform spectators into spect-actors. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van Schalkwyk, S. 2009. As You Like It, Geoff Hyland: theatre review. Shakespeare in Southern Africa, 21(1):84-87.

Van Schalkwyk, S. 2010. Romeo and Juliette: theatre reviews. Shakespeare in Southern Africa, 22:50-54.

Van Schoor, A.M. 1936. Die Afrikaanse toneel: waarheen? Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek, 1:157-161.

Van Schoor, A.M. 1937. Afrikaanse toneel in 1937. Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek, 2:147-148.

Van Schoor, A.M. 1938. Afrikaanse toneel in 1938. Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek, 3:111-113.

Van Schoor, A.M. et al. (eds.). 1962. André Huguenet. Johannesburg: Afrikaanse Pers Boekhandel.

Van Schoor, J. 1983. Engelen, Fred (Alfred) toneelleider, regisseur en acteur, in Nationaal Biografisch Woordenboek. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academiën van België, Paleis der Academiën.

Van Steenberghe, Els 1999. Vlaamse planken op Zuid-Afrikaanse bodem. Unpublished Licentiaat thesis, Universiteit Gent.

Van Tonder, Tossie 2012. Nobonke, she of all people. Cape Town: Tossie van Tonder.

Van Vuuren, Helize 1998. Die “long walk to clarity”: ‘n Leesstrategie vir Breyten Breytenbach se Boklied. Tydskrif vir Letterkunde, 36/37(4/1):44-53.

Van Wyk, Elise (comp.) 1994. Van die banke op die planke. [illustrasies deur Friedel Eloff]. Pretoria : Out of Africa Publishers

Van Wyk, H. 1957. André Huguenet. Huisgenoot, 40(1833):19-21. March 6.

Van Wyk, Johan 1989a. The father in two Afrikaner nationalist plays by J.F.W. Grosskopf. Journal of Literary Studies, 5(1):28-45.

Van Wyk, Johan 1989b. Klassestryd in H.A. Fagan se Die Nuwe Wêreld. Stilet, 1:1-12.

Van Wyk, J. 1994. Inleiding tot die dramasemiologie. Karring, 9(7):24-29.

Van Wyk, Johan 1995. Social concerns in Afrikaans drama in the period 1930-1940. (Onder andere Hantie kom Huistoe) Alternation, 2(1):51-64.

Van Wyk, R. 2005. Teaching comprehension strategies during reading instruction: using drama techniques. Perspectives in Education, 23(2):113-117.

Van Wyk, S. 1997. "Ons is nie halfnaatjies nie / ons is Kaaps." Die wroegings met identiteit by enkele swart Afrikaanse skrywers. Literator, 18(2):85-97.

Van Wyk, S. 1998. Kruis(lyne): 'n postkoloniale perspektief op Christenskap en poëtiese vor by Adam Small. Stilet, 10(1):121-137.

Van Wyk, Steward 2004. Mulat-estetiek: 'n analise van Adam Small se dramas. Tydskrif vir Literatuurwetenskap, 20(3/4):283-301.

Van Zyl, A. 2004. The Eco-Warrior Programme and the environmental education curriculum: Conservation Leadership Group. Endangered Wildlife, 11(47):39.

Van Zyl, Annelie 2008. Kabaret as sosiale en politieke kommentaar: ‘n ontleding van die aanwending van die komiese, satire en parodie. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van Zyl, Ciná & Queiros, Dorothy 2009. Situational inhibitors preventing attendance at three selected arts festivals in South Africa. South African Theatre Journal, 23:23-52.

Van Zyl, Ciná 2011. A model for positioning arts festivals in South Africa. South African Theatre Journal, 25:181-196.

Van Zyl, D. 2004. Gert Garries, die nimlike hy. Die konstruksie van ’die ander’ in Magersfontein, o Magersfontein! deur Etienne Leroux en Gert Garries – 'n baaisiekel babelas deur Pieter Fourie. Stilet, 16(1):117-131.

Van Zyl, Dorothea 2006. Reza de Wet, in Perspektief en Profiel : 'n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, edited by H.P. van Coller. Hatfield, Pretoria: Van Schaik. 3:264-288.

Van Zyl, I. & Hamman, P. 1983. Seemananalise as hulpmiddel by die onderrig van die drama. Klasgids, 18(2):67-78.

Van Zyl, Ia 1987. Pa, Maak vir my 'n Vlieër Pa, deur Chris Barnard. Tydskrif vir Letterkunde, 25(2):117-129.

Van Zyl, Irna 2000. Getoor, getwarra met woorde! Insig, 05/00:16.

Van Zyl, J. 1978. Semiotic rules, O.K.? Speak, 1(3):27-28. May-June.

Van Zyl, Johan 1997. Afrikaners en andere: Die Klein Karoo Nasionale Kunstefees – Oudtshoorn 29 Maart – 5 April 1997. South African Theatre Journal, 11:216-225.

Van Zyl, Wium 1989. Drie Susters en die problematiek van menswees. Tydskrif vir Letterkunde, 27(3):102-113.

Van Zyl, Wium 2006. Swart Afrikaanse gemeenskapsteater. Zuid-Afrika, 1 March.

Van Zyl, Yolandé 2008. Hoekom drama? ‘n Ondersoek na enkele persepsies van drama en drama-opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Van Zyl Smit, Betine 1992. Medea and apartheid. (Guy Butler se Demea) Akroterion, 37:73-81.

Van Zyl Smit, Betine 2003. The reception of Greek tragedy in the “old” and the “new” South Africa’. Akroterion, 48.

Van Zyl Smit, Betine 2005. Aristophanes in South Africa. South African Theatre Journal, 19:254-276.

Van Zyl Smit, Betine 2005. Medea praat Afrikaans. (Antjie Krog, Mamma Medea) Literator, 26(3):45-64.

Van Zyl Smit, Betine 2006. Antigone in South Africa, in Davidson, J., Muecke, F. & Wilson, P. Greek Drama III: Essays in Honour of Kevin Lee. London: Insitute for Classical Studies. 281-298.

Van Zyl Smit, Betine 2007. Multicultural reception: Greek Drama in South Africa in the late 20th and early 21st centuries, in Hardwick, L. & Stray, C. A Companion to Classical Receptions. Oxford: Blackwell. 373-385.

Van Zyl Smit, Betine 2007. A South African Medea at the start of the 21st century. Akroterion, 52:1-10.

Van Zyl Smit, Betine 2007. Medea in Afrikaans, in Hilton, J & Gosling, A. Alma Parens originalis: The reception of Classical literature and thought in Africa, Europe, the United States and Cuba. Bern: Peter Lang. 73-91.

Van Zyl Smit, Betine 2010. Orestes and the Truth and Reconciliation Commission. Oxford Journal of Classical Receptions, 2:114-135.

Van Zyl Smit, Betine 2011. Oedipus and Afrikaans Theater. Comparative Drama, 45:477-493.

Van Zyl Smit, Betine 2014. Culture, education and politics: Greek and Roman comedy in Afrikaans, in Olson, S. Douglas Ancient Comedy and Reception. Berlin: De Gruyter. 984-999.


Return to

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Vaa-Van den Van der B-Van der W Van des-Van G Van H-Van N Van O-Van R Van S-Van Z Vand-Ver Ves-Vis Vit-Vz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance