ESAT Bibliography O-Od

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

O-Od Oe-Ol Om-Oq Or-Oz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Obituary. (Cheyele Rosenthal). 1979. Jewish Affairs, 34(10):47. October.

O’Brien, Anthony 1994. Staging whiteness: Beckett, Havel, Maponya. Theatre Journal, 46(1):45-61.

O’Brien, Anthony 1996. Staging whiteness: Beckett, Havel, Maponya, in Reinelt, Janelle (ed.). Crucibles of Crisis: Performing Social Change. Ann Arbor MI: University of Michigan Press. 143-164.

O’Brien, Anthony 1997. Theatre and Change in South Africa, edited by Geoffrey V. Davis & Anne Fuchs. Reviewed in: Modern Drama, 40(1):174-175.

O’Connor, Lloyd Grant 2006. "Summoning the healing" : intercultural performance, immediacy, and historical and ritual dialectics in Brett Bailey's The Plays of Miracle & Wonder (2003). Durban: University of KwaZulu-Natal.

Odendaal, Louwrens Badenhorst 1972. ’n Beskouing oor die absurde teater met ’n aanduiding van sy neerslag in die hedendaagse Afrikaanse drama. Pretoria: University of Pretoria.

Odendaal, L.B. 1972. Dramakroniek : Die Nag van Legio, Die Rebellie, Die Verhoor by André P. Brink; Siener in die Suburbs by P.G. du Plessis en Die Man met die Alibi and Christine by Bartho Smit). Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 12:82-96. June.

Odendaal, L.B. 1973. Dramakroniek. Dis Koud Hier by Braam van Wyk, Die Rebellie van Lafras Verwey by Chris Barnard, Die Pluimsaad Waai Vêr of Bitter begin, by N.P. van Wyk Louw, Die Generaal by George Louw. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 13:224-236

Odendaal, L.B. 1974. Dramakroniek (Afrikaners is Plesierig; Bobaas van die Boendoe; Bagasie Sonder Bestemming; Kamer 99; Bus-stop). Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 14:215-227.

Odendaal, L.B. 1976. Dramakroniek: Pavane, by André P. Brink, Bacchus in die Boland, by Bartho Smit, Iemand Om Voor Nag te Sê, by Chris Barnard, Toe Hulle die Vierkleur op Rooigrond Gehys het, by Henriëtte Grové. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 16(2):100-109.

Odendaal, L.B. 1977. 'n Man met Vakansie by Chris Barnard. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 17:356-358. December

Odendaal, L.B. (red.) 1978. Drama-Opleiding in die Sewentigerjare : Kongrespublikasie = Drama Training in the Seventies. Durban: Butterworth.

Odendaal, L.B. 1978. Vyfling. Scenaria, June/July: 59-63.

Odendaal, L.B. 1979. Dramakroniek. Taraboemdery by Chris Barnard, Die Markplein by W.A. de Klerk, 'n Seder val in Waterkloof by P.G. du Plessis, Die Keiser by Bartho Smit. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 19(1):67-77.

Odendaal, L.B. 1980a. Intrige en konflik in Oorlog is Oorlog. Tydskrif vir Letterkunde, 18(4):103-106.

Odendaal, L.B. 1980b. Karakterteenstellinge in Ruwe Erts. Tydskrif vir Letterkunde, 18(4):106-109.

Odendaal, L.B. 1980c. Pa, Maak vir my 'n Vlieër Pa, by Chris Barnard. Reviewed in: Tydskrif vir Letterkunde, 18(2):159-167.

Odendaal, L.B. 1980d. Die Plaasvervangers by Pieter Fourie; Joanie Galant-hulle by Adam Small; Miskien woon julle onder ons by M.M. Walters. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 20:174-176.

Odendaal, L.B. 1980e. Stukkie geskiedkundige geselsery: Die Arrestasie. Tydskrif vir Letterkunde, 18(4):109-110.

Odendaal, L.B. 1981. Met Permissie Gesê by Hennie Aucamp; Mooi Maria by Pieter Fourie and Ontmoeting by Dwaaldrif by Henriette Grové. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 21:227-229.

Odendaal, L.B. 1984. Televisie as dramamedium, in Malan, Charles (ed.). Spel en Spieël. Besprekings van die Moderne Afrikaanse Drama en Teater. Johannesburg: Perskor. 137-151.

Odendaal, L.B. 1986. Dramakroniek. Vereeniging, Vereniging by P.G. du Plessis, Leuens, Moeders en Dogters, En Die Son Skyn in Suid-Afrika by Corlia Fourie, André by Temple Hauptfleisch, Die Potlooddief en die Engel by A.S. van Straten. Reviewed in:Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 26(3):220-229.

Odendaal, L.B. 1987. Dramakroniek. Slegs vir Almal by Hennie Aucamp; Onderhoud met ‘n Bobbejaan by T.T. Cloete; Diepe Grond by Reza de Wet; Ek, Anna van Wyk, by Pieter Fourie; Die Teken and Môre is ‘n Lang Dag by Deon Opperman. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 27(3):254-263.

Odendaal, L.B. 1988. Môre is ‘n Lang Dag, deur Deon Opperman. Reviewed in: South African Theatre Journal, 2(1):88-89.

Odendaal, L.B. 1988. Spraak en drama: ‘n erkende skoolvak. Education and Culture, 11(1): 20.

Odendaal, L.B. 1989. Dramakroniek. By Felix en Madame en ander eenbedrywe and Sjampanje vir Ontbyt en drie verwante eenbedrywe by Hennie Aucamp; HTLV-3 by Lochner de Kock; Die Koggelaar by Pieter Fourie; Aku vang ‘n Ster by Nico Luwes and Oor die Limiete by M.M. Walters. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 29(4):328-338.

Odendaal, Louw 1992. ATKV Kampustoneel ’92. South African Theatre Journal, 6(1):72-81.

Odendaal, Louw & Schutte, Johan 1994. Kampustoneel ’94: tekens van dekadentisme. South African Theatre Journal, 8(1): 68-80.

Odendaal, Louw & Schutte, Johan 1995. ATKV Toneel ’95: ‘n reënboog met spatsels goud. South African Theatre Journal, 9(1):100-110.

Odendaal, Louw 1998. Die Afrikaanse drama sedert 1978, in Perspektief en Profiel: 'n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, edited by H.P. van Coller. Hatfield, Pretoria: Van Schaik. 1:150-215.

Odendaal, Thys 1997. Geen koers met die kunste. Insig, 08/97: 14.

Odendal, Lize 1986. Ian Roberts : die nuwe macho man? De Kat, 2(1) : 62-64.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

O-Od Oe-Ol Om-Oq Or-Oz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance