ESAT Bibliography Om-Oq

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

O-Od Oe-Ol Om-Oq Or-Oz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Omotoso, Kole 1996. Whose culture is the culture of the global village? South African Theatre Journal, 10(1):85-87.

On tour [Afrikaans company]. 1941. Forum, 4(13):19.

O’Neill, C. 1985. Imagined worlds in theatre and drama. Pedagogiekjoernaal, 6(2):101-118.

Ons huldig Anna Neethling-Pohl. 1957. Die Taalgenoot, 26(2):24-26.

O’Sheel, Patrick 1978. Athol Fugard’s “Poor theatre”. Journal of Commonwealth Literature, 12:67-77.

On ghosts and miracles. 2003. American Theatre, 20(8):114.

Ons toneel onder die soeklig (F.A.K. kongres). 1945. Filma, 2(8):22,31.

Ontwikkeling en probleem van die amateurtoneel. (Gedeelte uit die jongste jaarverslag van die Federasie van Amateur-Toneelverenigings van Suid-Afrika). 1951. Helikon, 1(1):19-24. October.

Opelug-teater vir Bloemfontein. 1944. Filma, 2(1):22.

Open-air theatre at Maynardville. 1959. South African Panorama, 4(1):40.

Opland, Jeff 1983. Xhosa Oral Poetry: Aspects of a Black South African Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Opland, Jeff 1987. Dialectics of tradition in South African Black popular theatre. Critical Arts, 4(3):5-27.

Oppenheim, Helen A. 1947. South African national theatre. Bluestocking, 16(2):24-27.

Opperman, Deon 1989. Brugbouers van die gode. Insig, Junie 48-50.

Opperman, Deon 1995. Afrikaanse teater : die toekoms? Lantern, 44(1):8-11.

Opperman, Deon 1997. Dankie aan die ATKV se Kampustoneel. Taalgenoot, 66(1):14.

Opperman, M. 2007. Tragedie van ‘n grapjas: in die nuus (Bill Flynn). Die Huisgenoot, 100(528):10-13. July 26.

Op’t Hof, J.J.P. 1951. Inspirerende gedagtes vir toneelskrywers en –liefhebbers: openingsrede van F.A.T.S.A. jaarkongres. Lantern, 1:290-291.

Op’t Hof, J.J.P. 1966. Official opening of the Little Theatre, Rhodes University, Grahamstown, on 19th August, 1966. Public Servant, 46(10):12-14.

O’Quinn, Jim 1988. Stages of history. American Theatre, 5(6):19-23, 53.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

O-Od Oe-Ol Om-Oq Or-Oz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance