Difference between revisions of "ESAT Bibliography Bot-Bre"

From ESAT
Jump to navigation Jump to search
 
(42 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 9: Line 9:
 
Return to [[South_African_Theatre/Bibliography|A Bibliography of South African South African Theatre and Performance]]
 
Return to [[South_African_Theatre/Bibliography|A Bibliography of South African South African Theatre and Performance]]
  
 +
Return to [[The ESAT Entries]]
  
  
[[Bet Botha|Botha, Bet]] 1985. Die Christen se verantwoordelikheid by die vertolking van ‘n woordkunswerk. Teaterforum, 6(1): 28-45.
 
  
Danie Botha|Botha, Danie 2006. Voetligte & applous!: die beginjare van die Afrikaanse beroepstoneel. Pretoria: Protea Boekhuis.
 
  
E. Botha|Botha, E. 1961, Twee opvoerings van N.T.O.  Standpunte. 17: 66-67.
+
[[Bet Botha|Botha, Bet]] 1982. Enkele gedagtes oor 'n blitskursus in toneelskryf. ''[[Teaterforum]]'', 3(1):1-10.
  
Elizabeth Maria Botha|Botha, Elizabeth Maria 1973. Vertolking van die woordkunswerk in die twintigste eeu. Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys . (D.Litt. thesis)
+
[[Bet Botha|Botha, Bet]] 1985. Die Christen se verantwoordelikheid by die vertolking van ‘n woordkunswerk. ''[[Teaterforum]]'', 6(1):28-45.
  
Estelle Botha|Botha Estelle 1989. Anton Chekhov: reception of a Russian dramatist in South Africa. In Mondry, Henrietta (ed.). The waking sphinx: South African essays on Russian culture. Johannesburg: University of the Witwatersrand Library. 168-178.
+
[[Danie Botha|Botha, Danie]] 2006. ''Voetligte & Applous!: Die Beginjare van die Afrikaanse Beroepstoneel''. Pretoria: Protea Boekhuis.
  
E.M. Botha|Botha, E.M. 1980. Plea for poverty. Scenaria, (18): 3.
+
[[E. Botha|Botha, E.]] 1961, Twee opvoerings van [[National Theatre Organisation|N.T.O.]]  ''Standpunte'', 17:66-67.
…Discussion and reply. Scenaria, (20): 2
 
…Discussion Scenaria, (21): 29.
 
E.M. Botha|Botha, E.M. 1982. Enkele gedagtes oor ‘n “blitskursus” in toneelskryf. Teaterforum, 3(1): 1-10.
 
  
[[Estelle Botha|Botha, Estelle]] (Esther Elsa) 2006. Where dance and drama meet again : aspects of the expressive body in the 20th century. Stellenbosch: University of Stellenbosch. (M.A. thesis).
+
[[Elizabeth Maria Botha|Botha, Elizabeth Maria]] 1973. Vertolking van die woordkunswerk in die twintigste eeu. Unpublished doctoral dissertation. Potchefstroom: Potchefstroom University for Christian Higher Education.
  
[[H. Botha|Botha, H.]] & [[W.Smit|Smit, W.]] 1981. State Theatre Pretoria. Architect and builder, 31(12): 2-9.
+
[[Elize Botha|Botha, Elize]] 1975. [[P.G. du Plessis]] oor ''[[Plaston: DNS-Kind|Plaston : DNS-kind]]'' in gesprek met Elize Botha. ''[[Tydskrif vir Letterkunde]]'', 13(1):38.  
 +
 +
[[Estelle Botha|Botha Estelle]] 1989. Anton Chekhov: reception of a Russian dramatist in South Africa, in [[Henrietta Mondry|Mondry, Henrietta]] (ed.). ''The Waking Sphinx: South African Essays on Russian Culture''. Johannesburg: University of the Witwatersrand Library, 168-178.
  
[[Johann Botha|Botha, Johann]]. 1998. Vasbyt, daar’s geen beloftes! Insig, 04/98: 28.
+
[[E.M. Botha|Botha, E.M.]] 1980. Plea for poverty. ''[[Scenaria]]'', (18):3.
 +
…Discussion and reply. ''[[Scenaria]]'', (20):2
 +
…Discussion ''[[Scenaria]]'', (21):29.
  
Theunis Botha|Botha Theunis. 1985. Opvoekundige teater : ‘n herwaardering. Teaterforum, 6(1) : 1-19.  
+
[[E.M. Botha|Botha, E.M.]] 1982. Enkele gedagtes oor ‘n “blitskursus” in toneelskryf. ''[[Teaterforum]]'', 3(1):1-10.
  
[[Theunis Botha|Botha, Theunis]] 1986. Die dramadepartement. Opvoeding en kultuur, 9(3) : 32-33.
+
[[Estelle Botha|Botha, Estelle]] (Esther Elsa) 2006. Where dance and drama meet again : aspects of the expressive body in the 20th century. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.  
  
[[Stephanus Johannes Bothma:Bothma, Stephanus Johannes]] 1989. Dramateks teenoor verhoogteks met besondere verwysing na bekroning van Afrikaanse dramas. Pretoria: Universiteit van Pretoria. (D Phil-verhandeling.).
+
[[H. Botha|Botha, H.]] & [[W. Smit|Smit, W.]] 1981. [[State Theatre]] Pretoria. ''Architect and Builder'', 31(12):2-9.
  
[[Louise M. Bourgault|Bourgault, Louise M.]] 2003Playing for life: performance in Africa in the age of AIDS Durham, NC: Carolina Academic.
+
[[Johann Botha|Botha, Johann]] 1998Vasbyt, daar’s geen beloftes! ''Insig'', 04/98: 28.
  
S[[. Bouwer|Bouwer, S.]] 1989. Dramateorie vandag - die bydrae van die drama- en teatersemiotiek, deur M. Mouton. Reviewed in: Communicare, 8(2): 60-61.
+
Botha, Karin, Slabbert, Elmarie, Rossouw, Riaan & Viviers, Pierre-Andrè 2011. Expenditure-based segmentation of visitors to [[Aardklop festival|Aardklop National Arts Festival]]. ''[[South African Theatre Journal]]'', 25(2):142-166.
  
[[J.Bouws|Jan Bouws|Bouws, J.]] 1977. Bedrywige Kaapse burger in die 19de eeu: J.J. de Kock. Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse biblioteek, 32: 34-35.
+
Botha, Karin, Viviers, Pierre-Andrè & Slabbert, Elmarie 2012. What really matters to the audience: Analysing the key factors contributing to arts festival ticket purchases. ''[[South African Theatre Journal]]'', 26(1):22-44.
  
[[B.Bowen|Bowen, B.]] 1993. Writing Caliban: anitcolonial appropriations of The Tempest. Current writing, 5(2): 80-99.
+
[[Teunis Botha|Botha Teunis]] 1985. Opvoekundige teater: ‘n herwaardering. ''[[Teaterforum]]'', 6(1):1-19.  
Bowker, Veronica 1985. Fugard: deconstructing the text. Journal of literary studies, 1(3): 78-89.
 
  
[[Veronica Bowker|Bowker, Veronica]] 1990. The evolution of critical responses to Fugard’s work, culminating in a feminist reading of The road to Mecca. Literator, 11(2): 1-16.
+
[[Teunis Botha|Botha, Teunis]] 1986. Die dramadepartement. ''Opvoeding en Kultuur'', 9(3):32-33.
 +
 
 +
Botha, W. 2006. Die aard van die daad: wat doen ''[[Germanicus]]'' [nie] ... en waarom [nie]. ''Journal for Language Teaching'', 40(1):
 +
 
 +
[[Stephanus Johannes Bothma|Bothma, Stephanus Johannes]] 1989. Dramateks teenoor verhoogteks met besondere verwysing na bekroning van Afrikaanse dramas. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria.
 +
 
 +
[[S.J. Bothma|Bothma,S.J.]] 1991. [[ATKV Kampustoneel|Kampustoneel]] van tagtig (''[[Aku vang ‘n Ster]]'', [[Nico Luwes]]). ''Stilet'', 3(1):123-138.
 +
 
 +
[[Gabriël Botma|Botma, Gabriël J.]] 2014. ''Brothers in Armchairs. Post-apartheid cultural struggles at [[Die Burger]]''.  Stellenbosch: Sun Press
 +
 
 +
[[Louise M. Bourgault|Bourgault, Louise M.]] 2003.  ''Playing for Life: Performance in Africa in the Age of AIDS''. Durham, NC: Carolina Academic.
 +
 
 +
[[Myles Bourke|Bourke, Myles]] 1940. National theatre. '' [[The South African Theatre, Music and Dance]]'', 1(2):44.
 +
 
 +
[[Stephan Bouwer|Bouwer, Stephan]] 1989. Dramateorie Vandag - Die Bydrae van die Drama- en Teatersemiotiek, deur [[Marisa Mouton|M. Mouton]]. Reviewed in: ''Communicare'', 8(2):60-61.
 +
 
 +
[[Stephan Bouwer|Bouwer, Stephan]] 1997. Ons treur oor 'n 'trouper'. Grafskrif: [[Dulsie van den Bergh]]. ''Insig'',December:37.
 +
 
 +
[[Jan Bouws|Bouws, Jan]] 1977. Bedrywige Kaapse burger in die 19de eeu: [[J.J. de Kock]]. ''Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek'', 32:34-35.
 +
 
 +
[[B. Bowen|Bowen, B.]] 1993. Writing Caliban: anitcolonial appropriations of ''The Tempest''. ''Current Writing'', 5(2):80-99.
 +
 
 +
[[Veronica Bowker|Bowker, Veronica]] 1985. [[Athol Fugard|Fugard]]: deconstructing the text. ''Journal of Literary Studies'', 1(3):78-89.
 +
 
 +
[[Veronica Bowker|Bowker, Veronica]] 1990. The evolution of critical responses to [[Athol Fugard|Fugard]]’s work, culminating in a feminist reading of ''[[The Road to Mecca]].'' ''Literator'', 11(2):1-16.
 +
 
 +
[[Veronica Bowker|Bowker, Veronica]] 1995. [[Athol Fugard|Fugard]]'s experimentation in ''[[My Life]]'': the practice of representation and representation of practice under scrutiny. ''Current Writing'', 7(1):51.
 +
 
 +
[[Dorothy Boxall|Boxall, Dorothy]] 1945. Children’s theatre: ''The Children’s Overture'' by [[Roger Quilter]]. ''Transvaal Educational News''. 41(10):11.
  
 
Boys’ High School (Oudtshoorn) 1926. Grand concert : programme, Gaiety Theatre Oudtshoorn, 25th March, 1926. Oudtshoorn: Courant Printing Works.
 
Boys’ High School (Oudtshoorn) 1926. Grand concert : programme, Gaiety Theatre Oudtshoorn, 25th March, 1926. Oudtshoorn: Courant Printing Works.
  
[[Dorothy Boxall|Boxall, Dorothy]] 1945. Children’s theatre: the children’s overture by Roger Quilter. Transvaal educational news. 41(10): 11.
+
[[Amelda Brand|Brand, Amelda]] 2002. Gemeenskapsgebaseerde teater: 'n Suid-Afrikaans georiënteerde ondersoek. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
 +
 
 +
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] (ed.) 1994. ''Theatre and Performance in Africa: Intercultural Perspectives''. Bayreuth: Breitinger.
  
[[Belinda Bozzoli|Bozzoli, Belinda]] 2004. Theatres of struggle and the end of apartheid. Edinburgh: Edinburgh University Press for the International African Institute, London.
+
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] 1999. The German presence in new South African theatre, in [[Marcia Blumberg|Blumberg, Marcia]] & [[Dennis Walder|Walder, Dennis]] (eds). ''South African Theatre As/And Intervention''. Amsterdam: Rodopi, 207-216.
  
[[Amelda Brand|Brand, Amelda]] 2002. Gemeenskapsgebaseerde teater: 'n Suid-Afrikaans georiënteerde ondersoek . Stellenbosch: Universiteti van Stellenbosch. (M.Dram thesis).
+
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] 2000. Heroes of South African history as operatic heroes: [[Akin Eub]]’s ''Chaka'' and [[Nbongemi Ngema]]’s ''The Zulu''. ''[[South African Theatre Journal]]'', 13(1&2):104-108.
  
Breitinger, Eckhard (ed.) 1994. Theatre and performance in Africa: intercultural perspectives. Bayreuth: Breitinger.
+
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] 2001. ''Alternative Theatre in South Africa: Talks with Prime Movers since the 1970s'' by [[Rolf Solberg]]. ''The Dramatic Art of [[Athol Fugard]]: From South Africa to the World'' by [[Albert Wertheim]]. Reviewed in: ''African Studies Review''. 44(3):79-82.
  
Breitinger, Eckhard. 1999. Heroes of South African history as operatic heroes:  Akin Eub’s Chaka and Nbongemi Ngema’s The Zulu. South African theatre journal, 13(1&2):104-108.
+
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]]  2001. Farewell to the old Standard Bank [[National Arts Festival]] in Grahamstown?. ''[[South African Theatre Journal]]'', 15:178-191.
  
Breitinger, Eckhard 1999. The German presence in new South African theatre. In Blumberg, Marcia & Walder, Dennis (eds). South African theatre as/and intervention. Amsterdam: Rodopi. p. 207-216.
+
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] 2003. Satirizing those aspects of our life we don't approve of'-A view of the 'Dark Comedies' from the townships, in [[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] (ed.) ''Theatre and Performance in Africa''. Bayreuth: Breitinger, 135-158.
  
Breitinger, Eckhard 2001. Alternative theatre in South Africa: Talks with prime movers since the 1970s by Rolf Solberg. The dramatic art of Athol Fugard: From South Africa to the world by Albert Wertheim. Reviewed in: African Studies Review. 44(3):79-82.
+
Breuer, Rosemarie 2005. ''Stellenbosch Writers'', Stellenbosch: SSI Stellenbosch Writers Publishers.  
  
Breitinger, Eckhard. 2001. Standard Bank National Arts Festival, 2001. South African theatre journal, 15:178-191.
+
[[Doris Breytenbech|Breytenbach, Doris]] & [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] 1985. [[P.P.B. Breytenbach]] - a chronology, in [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] (ed.). ''The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to [[P.P.B. Breytenbach]]''. Johannesburg: The Limelight press, 49-51.
  
Breitinger, Eckhard 2003. Satirizing those aspects of our life we don't approve of'-A view of the 'Dark Comedies' from the townships. In Breitinger, Eckhard (ed.) Theatre and performance in Africa. Bayreuth, Germany; Breitinger. p. 135-158.
+
[[Doris Breytenbech|Breytenbach, Doris]], [[Norah Taylor|Taylor, Norah]] & [[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1987. ''A tribute to Breytie'' from the [[Market Theatre Foundation]]. [Johannesburg] : [The Market Theatre Foundation].
  
Breytenbach, Doris & Hauptfleisch, Temple 1985. P.P.B. Breytenbach - a chronology. In Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie book: a collection of articles on South African theatre dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press. p. 49-51.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1940. [[FATSSA]] Presidential address, 1939. ''[[The South African Theatre, Music and Dance]]'', 1(2):20-22.
  
Breytenbach, Doris.Taylor, Norah.Breytenbach, P. P. B. (Petrus Philippus Benjamin) 1987. A tribute to Breytie from the Market Theatre Foundation. [Johannesburg] : [The Market Theatre Foundation].
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1949a. [[Nasionale Toneelorganisasie]] (N.T.O.). ''Tydskrif vir Wetenskap en Kuns'', 9(2):120-128.
  
Breytenbach, P.P.B. 1949a. Nasionale toneelorganisasie (N.T.O.). Tydskrif vir wetenskap en kuns, 9(2): 120-128.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1949b. Two languages to interpret one common South African culture ([[Federation of Amateur Theatrical Societies of South Africa]]). ''Outspan'', 45(1164):26-27. June 17.
  
Breytenbach, P.P.B. 1949b. Two languages to interpret one common South African culture. Outspan. 45(1164): 26-27. June 17.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1950. Ons toneel – ’n oorsig. ''Afrikaanse Skrywer'', 15:49-52.
  
Breytenbach, P.P.B. 1950. Ons toneel – ’n oorsig. Afrikaanse skrywer, 15 49-52.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1951. Referaat voor die S.A. Akademie: die [[Nasionale Toneelorganisasie]] (N.T.O.). ''Helikon'', 1(2):18-28. December.
  
Breytenbach, P.P.B. 1951. Referaat voor die S.A. Akademie: die Nasionale toneelorganisasie (N.T.O.). Helikon, 1(2): 18-28. December.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1952. Gedagtes oor die moontlike ontwikkelingsrigting van [[Nasionale Toneelorganisasie]] (N.T.O.). ''Tydskrif vir Wetenskap en Kuns'', 12: 108-114.
  
Breytenbach, P.P.B. 1952. Gedagtes oor die moontlike ontwikkelingsrigting van Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O). Tydskrif vir wetenskap en kuns, 12: 108-114.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1971. Opening. ''Lantern'', 21(1):64-69. September.
  
Breytenbach, P.P.B. 1971. Opening. Lantern, 21(1): 64-69. September.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1985. The [[Theatre Benevolent Fund]] and The [[Theatre Residential Clubs]], in [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] (ed.). ''The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to [[P.P.B. Breytenbach]]''. Johannesburg: The Limelight press, 117-118.
  
Breytenbach, P.P.B. 1985. The Theatre Benevolent Fund and the Theatre Residential Clubs. In Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie book: a collection of articles on South African theatre dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press. p. 117-118.
+
[[T.M. Breytenbach|Breytenbach, T.M.]] 1986. Actor. ''My Career'', 37(3):313-316.
  
Breytenbach, T.M. 1986. Actor. My career, 37(3) : 313-316.
+
[[Breytenbach Theatre]], Pretoria. 1978. ''[[Scenaria]]'', February/March: 18-19.
  
Breytenbach Theatre, Pretoria. 1978. Scenaria, February/March: 18-19.
 
  
  
Line 103: Line 131:
  
 
Return to [[South_African_Theatre/Bibliography|A Bibliography of South African South African Theatre and Performance]]
 
Return to [[South_African_Theatre/Bibliography|A Bibliography of South African South African Theatre and Performance]]
 +
 +
Return to [[The ESAT Entries]]

Latest revision as of 07:11, 12 July 2016

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

B-Ban Bar-Bas Bat-Bet Beu-Blo Blu-Blu Bo-Bos Bot-Bre Bri-Bru Bry-By

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT EntriesBotha, Bet 1982. Enkele gedagtes oor 'n blitskursus in toneelskryf. Teaterforum, 3(1):1-10.

Botha, Bet 1985. Die Christen se verantwoordelikheid by die vertolking van ‘n woordkunswerk. Teaterforum, 6(1):28-45.

Botha, Danie 2006. Voetligte & Applous!: Die Beginjare van die Afrikaanse Beroepstoneel. Pretoria: Protea Boekhuis.

Botha, E. 1961, Twee opvoerings van N.T.O. Standpunte, 17:66-67.

Botha, Elizabeth Maria 1973. Vertolking van die woordkunswerk in die twintigste eeu. Unpublished doctoral dissertation. Potchefstroom: Potchefstroom University for Christian Higher Education.

Botha, Elize 1975. P.G. du Plessis oor Plaston : DNS-kind in gesprek met Elize Botha. Tydskrif vir Letterkunde, 13(1):38.

Botha Estelle 1989. Anton Chekhov: reception of a Russian dramatist in South Africa, in Mondry, Henrietta (ed.). The Waking Sphinx: South African Essays on Russian Culture. Johannesburg: University of the Witwatersrand Library, 168-178.

Botha, E.M. 1980. Plea for poverty. Scenaria, (18):3. …Discussion and reply. Scenaria, (20):2 …Discussion Scenaria, (21):29.

Botha, E.M. 1982. Enkele gedagtes oor ‘n “blitskursus” in toneelskryf. Teaterforum, 3(1):1-10.

Botha, Estelle (Esther Elsa) 2006. Where dance and drama meet again : aspects of the expressive body in the 20th century. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Botha, H. & Smit, W. 1981. State Theatre Pretoria. Architect and Builder, 31(12):2-9.

Botha, Johann 1998. Vasbyt, daar’s geen beloftes! Insig, 04/98: 28.

Botha, Karin, Slabbert, Elmarie, Rossouw, Riaan & Viviers, Pierre-Andrè 2011. Expenditure-based segmentation of visitors to Aardklop National Arts Festival. South African Theatre Journal, 25(2):142-166.

Botha, Karin, Viviers, Pierre-Andrè & Slabbert, Elmarie 2012. What really matters to the audience: Analysing the key factors contributing to arts festival ticket purchases. South African Theatre Journal, 26(1):22-44.

Botha Teunis 1985. Opvoekundige teater: ‘n herwaardering. Teaterforum, 6(1):1-19.

Botha, Teunis 1986. Die dramadepartement. Opvoeding en Kultuur, 9(3):32-33.

Botha, W. 2006. Die aard van die daad: wat doen Germanicus [nie] ... en waarom [nie]. Journal for Language Teaching, 40(1):

Bothma, Stephanus Johannes 1989. Dramateks teenoor verhoogteks met besondere verwysing na bekroning van Afrikaanse dramas. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria.

Bothma,S.J. 1991. Kampustoneel van tagtig (Aku vang ‘n Ster, Nico Luwes). Stilet, 3(1):123-138.

Botma, Gabriël J. 2014. Brothers in Armchairs. Post-apartheid cultural struggles at Die Burger. Stellenbosch: Sun Press

Bourgault, Louise M. 2003. Playing for Life: Performance in Africa in the Age of AIDS. Durham, NC: Carolina Academic.

Bourke, Myles 1940. National theatre. The South African Theatre, Music and Dance, 1(2):44.

Bouwer, Stephan 1989. Dramateorie Vandag - Die Bydrae van die Drama- en Teatersemiotiek, deur M. Mouton. Reviewed in: Communicare, 8(2):60-61.

Bouwer, Stephan 1997. Ons treur oor 'n 'trouper'. Grafskrif: Dulsie van den Bergh. Insig,December:37.

Bouws, Jan 1977. Bedrywige Kaapse burger in die 19de eeu: J.J. de Kock. Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek, 32:34-35.

Bowen, B. 1993. Writing Caliban: anitcolonial appropriations of The Tempest. Current Writing, 5(2):80-99.

Bowker, Veronica 1985. Fugard: deconstructing the text. Journal of Literary Studies, 1(3):78-89.

Bowker, Veronica 1990. The evolution of critical responses to Fugard’s work, culminating in a feminist reading of The Road to Mecca. Literator, 11(2):1-16.

Bowker, Veronica 1995. Fugard's experimentation in My Life: the practice of representation and representation of practice under scrutiny. Current Writing, 7(1):51.

Boxall, Dorothy 1945. Children’s theatre: The Children’s Overture by Roger Quilter. Transvaal Educational News. 41(10):11.

Boys’ High School (Oudtshoorn) 1926. Grand concert : programme, Gaiety Theatre Oudtshoorn, 25th March, 1926. Oudtshoorn: Courant Printing Works.

Brand, Amelda 2002. Gemeenskapsgebaseerde teater: 'n Suid-Afrikaans georiënteerde ondersoek. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Breitinger, Eckhard (ed.) 1994. Theatre and Performance in Africa: Intercultural Perspectives. Bayreuth: Breitinger.

Breitinger, Eckhard 1999. The German presence in new South African theatre, in Blumberg, Marcia & Walder, Dennis (eds). South African Theatre As/And Intervention. Amsterdam: Rodopi, 207-216.

Breitinger, Eckhard 2000. Heroes of South African history as operatic heroes: Akin Eub’s Chaka and Nbongemi Ngema’s The Zulu. South African Theatre Journal, 13(1&2):104-108.

Breitinger, Eckhard 2001. Alternative Theatre in South Africa: Talks with Prime Movers since the 1970s by Rolf Solberg. The Dramatic Art of Athol Fugard: From South Africa to the World by Albert Wertheim. Reviewed in: African Studies Review. 44(3):79-82.

Breitinger, Eckhard 2001. Farewell to the old Standard Bank National Arts Festival in Grahamstown?. South African Theatre Journal, 15:178-191.

Breitinger, Eckhard 2003. Satirizing those aspects of our life we don't approve of'-A view of the 'Dark Comedies' from the townships, in Breitinger, Eckhard (ed.) Theatre and Performance in Africa. Bayreuth: Breitinger, 135-158.

Breuer, Rosemarie 2005. Stellenbosch Writers, Stellenbosch: SSI Stellenbosch Writers Publishers.

Breytenbach, Doris & Hauptfleisch, Temple 1985. P.P.B. Breytenbach - a chronology, in Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press, 49-51.

Breytenbach, Doris, Taylor, Norah & Breytenbach, P.P.B. 1987. A tribute to Breytie from the Market Theatre Foundation. [Johannesburg] : [The Market Theatre Foundation].

Breytenbach, P.P.B. 1940. FATSSA Presidential address, 1939. The South African Theatre, Music and Dance, 1(2):20-22.

Breytenbach, P.P.B. 1949a. Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.). Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 9(2):120-128.

Breytenbach, P.P.B. 1949b. Two languages to interpret one common South African culture (Federation of Amateur Theatrical Societies of South Africa). Outspan, 45(1164):26-27. June 17.

Breytenbach, P.P.B. 1950. Ons toneel – ’n oorsig. Afrikaanse Skrywer, 15:49-52.

Breytenbach, P.P.B. 1951. Referaat voor die S.A. Akademie: die Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.). Helikon, 1(2):18-28. December.

Breytenbach, P.P.B. 1952. Gedagtes oor die moontlike ontwikkelingsrigting van Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.). Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 12: 108-114.

Breytenbach, P.P.B. 1971. Opening. Lantern, 21(1):64-69. September.

Breytenbach, P.P.B. 1985. The Theatre Benevolent Fund and The Theatre Residential Clubs, in Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press, 117-118.

Breytenbach, T.M. 1986. Actor. My Career, 37(3):313-316.

Breytenbach Theatre, Pretoria. 1978. Scenaria, February/March: 18-19.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

B-Ban Bar-Bas Bat-Bet Beu-Blo Blu-Blu Bo-Bos Bot-Bre Bri-Bru Bry-By


To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT Entries