Een Jaloersche Dwaas, of Hij is Onzigtbaar

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Een Jaloersche Dwaas, of Hij is Onzigtbaar ("The jealous fool, or He is invisible") is a one act Dutch comedy by A.A. van der Stempel, Jr. (fl. 1860s-1870s)

Also found simply as Een Jaloersche Dwaas.

The original text

It is claimed to be a comedy fashioned from an old manuscript ("blijspel in één bedrijf naar een oud handschrift bewerkt") and the text is contained in part 4 of Tooneelstukken geschikt voor vereenigingen, inrichtingen van onderwijs en huiselijken kring, published by Bom in Amsterdam in 1871.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1873: Performed in Dutch as Een Jaloersche Dwaas by Aurora II in the Oddfellows Hall, Cape Town, on 8 April, with Onteerd (Henle) and a comic dialogue called Een Luidruchtige Jaspartij (A.N.E. Changuion).

Sources

Facsimile version of the 1871 text of Een Jaloersche Dwaas, of Hij is Onzigtbaar, part 4 of Tooneelstukken geschikt voor vereenigingen, inrichtingen van onderwijs en huiselijken kring. Google E-book[1]

Joris Baers (1888-1975): Algemeene Tooneelbibliotheek Een historische collectie theaterteksten in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience[2]

F.C.L. Bosman. 1980. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel II, 1856-1912. Pretoria: J.L. van Schaik: pp. 468.

Conradie, Elizabeth. 1934. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 1 (1652-1875) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[3]

Conradie, Elizabeth, 1949. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[4]

Ingmar Koch. 1997. Het ochtendgloren boven Kaapstad. Nederlandse rederijkers in Kaapstad, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans. (4de Jaargang, Nommer 2. Desember)[5]


Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page