Een Luidruchtige Jaspartij

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Een Luidruchtige Jaspartij (lit. "a noisy coat party") is a comic dialogue in verse by A.N.E. Changuion (1803-1881).

Also written Een Luidruchtige Jasparty or De Luidruchtige Jasparty,

The original text

One of a number of popular comic verses written by Chhanguion (along with Gedenkwaardige Maaltijd and Teeder Liefdeklacht van een Apotheker), the only performance is noted by Elizabeth Conradie (1934/1949) and Ingmar Koch (1997: "Blijkens een recensie in Het Volksblad speelden de rederijkers op 8 april 1873 het blijspel Een luidruchtige jaspartij, geschreven door A.N.E. Changuion"). Strangely, F.C.L. Bosman (1980) does not mention the play at all.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1873: Performed as Een Luidruchtige Jaspartij by Aurora II in the Oddfellows Hall, Cape Town, on 8 April, along with the drama Onteerd (Henle) and Een Jaloerse Dwaas (A.A. van der Stempel)

Sources

Conradie, Elizabeth. 1934. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 1 (1652-1875) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[1]

Conradie, Elizabeth, 1949. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[2]

Ingmar Koch. 1997. Het ochtendgloren boven Kaapstad. Nederlandse rederijkers in Kaapstad, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans. (4de Jaargang, Nommer 2. Desember)[3]

Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page