Een Jaloersche Dwaas, of Hij is Onzigtbaar

From ESAT
(Redirected from Een Jaloersche Dwaas)
Jump to navigation Jump to search

Een Jaloersche Dwaas, of Hij is Onzigtbaar ("The jealous fool, or He is invisible") is a one act Dutch comedy by A.A. van der Stempel, Jr. (fl. 1860s-1870s)

Also found simply as Een Jaloersche Dwaas.

The original text

It is claimed to be a comedy fashioned from an old manuscript ("blijspel in één bedrijf naar een oud handschrift bewerkt") and the text is contained in part 4 of Tooneelstukken geschikt voor vereenigingen, inrichtingen van onderwijs en huiselijken kring, published by Bom in Amsterdam in 1871.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1873: Performed in Dutch as Een Jaloersche Dwaas by Aurora II in the Oddfellows Hall, Cape Town, on 8 April, with Onteerd (Henle) and a comic dialogue called Een Luidruchtige Jaspartij (A.N.E. Changuion).

Sources

Facsimile version of the 1871 text of Een Jaloersche Dwaas, of Hij is Onzigtbaar, part 4 of Tooneelstukken geschikt voor vereenigingen, inrichtingen van onderwijs en huiselijken kring. Google E-book[1]

Joris Baers (1888-1975): Algemeene Tooneelbibliotheek Een historische collectie theaterteksten in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience[2]

F.C.L. Bosman. 1980. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel II, 1856-1912. Pretoria: J.L. van Schaik: p. 468.

Conradie, Elizabeth. 1934. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 1 (1652-1875) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[3]

Conradie, Elizabeth, 1949. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[4]

Ingmar Koch. 1997. Het ochtendgloren boven Kaapstad. Nederlandse rederijkers in Kaapstad, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans. (4de Jaargang, Nommer 2. Desember)[5]


Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page