ESAT Plays 1 U

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Return to South African Stage Plays

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page

The List

U lo tihandzela

U-Carmen (2001) See Carmen

Ubu and the Truth Commission

Ubuntu Bomhlaba

Ubuntu Bomhlaba – The Humaneness of the World

Ubuqili bukanomabhongo

Ubusuku Basentlango

Ubusuku Beshumi Elinambini okanye oko ukholwa kuko

Ubusuku Obungenanyanga

UConga noMbambushe

UDike NoCikizwa

UDusha

UFeziwe okanye inkohlakalo

Ugly Noonoo, The

Ugubudele namazimuzimu

Uhambo

Uhambo lwenkululeko

uHlanga – The Reed

Uit die Bloute

Uit die goeie aarde

Uit die Groot Trek

Uit Die Oude Doos

Uitgebom

Uitklaring, Die

Uitskopgemakstoel, Die

Uitstalling, Die

Uitvaart van Stragnum Stratum, Die

uJulius Caesar

UKkasie

Ukufa kukaShaka

Ukufa kuyosihlanganisa ekugcineni

Ukuqomisa

Ukushona kwelanga

Ukuzala Ukuzelula Amadolo

U lema hu fhira u lotshelwa

Ulovane Jive

Umabatha

uMacbeth

Umavela

Umdlanga

Umdudo Wononkala

Umjingi udliwa yinhlitiyo

Umlotsholwa

Umnyuzi

Umoja – The Spirit of Togetherness

Umongikazi

Umthakathi

Umthathe Uzala Umlotha

Uncle Arly

UNcumisa noNqabayakhe

Undermined

Under the Oaks

Under the Rainbow

Under the Table

Unfaithful Woman, The

Ungatihluphi

uNgodongwana

Unholy Matrimony

uNkonto kaTshiwo

UNomabhongo okanye inzondo nempindezelo

uNomasomi

uNongqause

uNongqawuse: The Girl Who Killed to Save

uNosilimela

Unspeakable Story, The

Unsung Heroines

Untitled: A Physical Drama About Abortion

uNtombazi

Unwilling Fighter, The (Van Zyl)

Unyawo Alunampumlo

uNyoni

Up 'n Atom

U'phu Van der Merwe?

Uqomisa mina nje uqomisa iliba

UThembisa noMakhaya

Uthemi

Uthobeka

Utopialaan No.1

Uur van Beslissing

Uur van die Rooi Maan, Die, (Malherbe)

Uur van Glorie?*/ Uur van Vergelding

Uur van Vergelding, Die

Uur van Verlange

Uur van die Waarheid

Uurtje in een Schilders-Atelier, Een (Houtkamp)

Uurtje op 't Kantoor, Een (Egmond)

Uurtjie van Lof

Uurwerk Kantel, Die

Uw Liefhebbende Eggenoot

Uyakuhleka Iziphunga Ziphume

Uyinkulu Kabani?

Uyscreams from the Wimpy Archipelago

Uyscreams with Hot Chocolate Sauce

Return to

Return to South African Stage Plays

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page