ESAT Bibliography Ken-Kez

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

K-Kem Ken-Kez Kh-Kl Kn-Kro Kru-Kz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Ken Leach: drama, 1984. 2009. In Watterson, Lore (ed.). Standard Bank Young Artist Awards, 25 years Randburg [South Africa] : DeskLink Media. 26-27.

Kent, et al. 1971. Cape Town’s Opera House. Architect and Builder, 21(6): 2-9. June.

Kent, et al. 1972a. Nico Malan Theatre centre. Plan, 57(8): 13-21. August.

Kent, et al. 1972b. Space Theatre. Plan, 57(8): 41. August.

Kente, Gibson 1981. Too Late, in Kavanagh, Robert Mshengu (ed.). South African People's Plays. London: Heinemann. 85-88.

Kentridge, Catherine 1988. Sophiatown: breaking the silence of oppression. Theatre Week, 1(49):26-32. July 18.

Kentridge, Matthew 1982. The Tandem Theatre of King Edward school – a polite view. Teaterforum, 3(1):11-17.

Kerr, David 1995. African Popular Theatre. From Pre-Colonial Times to the Present Day. Portsmouth: Heinemann.

Kerr, David 1996a. African theories of African theatre. (H.I.E. Dhlomo, Lewis Nkosi, Mango Tshabangu, Matsemela Manaka, Athol Fugard, Zakes Mda). South African Theatre Journal, 10(1):3-23.

Kerr, David 1996b. Giving voice to the silent war: An essay review of Simuka Zimbabwe! by Zambuko/Izibuko. South African Theatre Journal, 10(1):107-112.

Kerr, David 2004. ‘Put me on the stage’ Interview with Nomhle Nkonyeni. Winchester 20 July 2001, in Banham, Martin, Gibbs, James & Osofisan, Femi (eds). African theatre: Southern Africa. Oxford :James Currey. 79-91.

Kerr, David 2007. Space and Southern African community theatre - real, mediated and symbolic. South African Theatre Journal, 21:31-45.

Kerr, David 2009. Ethics of applied theatre. South African Theatre Journal, 23:177-187.

Kesselberg, H.J.W. & Knight, G. 1970. Stage mechanical equipment: Nico Malan Theatre centre. South African Engineer, 61(623):39-49. April.

Keuris, Marisa 1994. Ostensie en die dramateks/opvoeringverhouding (insluitend bespreking van Die Koggelaar, deur Pieter Fourie). Tydskrif vir Lliteratuurwetenskap, 10(2):196-207.

Keuris, Marisa 1996. Drama. Tydskrif vir Lliteratuurwetenskap, 12(4):365-511.

Keuris, Marisa 1998. Pieter Fourie (1940-), in Van Coller, H.P. (red.) Perspektief en profiel: ‘n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. Deel 1. Pretoria: Van Schaik, 447, 455.

Keuris, Marisa 2004 Found in translation: Chekhov revisited by Reza de Wet and Janet Suzman. Journal of Literary Studies, 20(1):148-164.

Keuris, Marisa 2006. Tshepang - universal effect and resonance : book review. Literator, 27(1):235-237.

Keuris, Marisa 2006. Die rol van die sprokie in Reza de Wet se Op Dees Aarde (1987). Stilet. 18(1):39-50.

Keuris, Marisa 2007. An ecocritical reading of Pieter Fourie's Die Koggelaar. Journal of Literary Studies, 23(4):

Keuris, Marisa 2007. The [re]working of dramatic language in Janet Suzman's The Free State. Journal of Literary Studies, 23(1):

Keuris, Marisa 2008. Athol Fugard's Exits and Entrances: The Playwright, the Actor and the Poet . Journal of Literary Studies, 24(2):71-84.

Keuris, Marisa 2009. Deon Opperman's Donkerland: the rise and fall of Afrikaner nationalism. Acta Academica, 41(3):1-15.

Keuris, Marisa 2010. Between languages: Athol Fugard and/in Afrikaans. Journal of Literary Studies, 26(3):

Keuris, Marisa 2010. The representation of Khoisan characters in early Dutch-Afrikaans drama in Hutchison, Yvette (ed.). African Theatre: Histories 1850-1950. Woodbridge, Suffolk: James Currey. 107-121.

Keuris, Marisa 2012. "Theatre as a Memory Machine": Magrita Prinslo (1896) and Donkerland (1996), Journal of Literary Studies, 28:3, 77-92.

Keuris, Marisa 2013. J.R.L. van Bruggen (Kleinjan) se eenbedryf "Bloedrivier" uit Bakens: Gedramatiseerde mylpale uit die Groot Trek (1938/1939) – ’n terugblik vanuit 2013. LitNet Akademies 10(3).

Keuris, Marisa 2015. "Twee Fischers, twee dramas: Die geheime Bloemfontein-konferensie (1938) en Die Bram Fischer-wals (2011)", in Tydskrif vir Letterkunde(Vol 52, No 2)[1]

Keuris, Marisa and Krüger, Lida 2012. South African Drama and Theatre Heritage (Parts I and II). E-mail draft

Keuris, Marisa and Krüger, Lida 2014. South African drama and theatre heritage (part I): a map of where we find ourselves. South African Theatre Journal, 27(1):19-31.

Keuris, Marisa and Krüger, Lida 2014. South African drama and theatre heritage (part I): what does the future hold? South African Theatre Journal, 27(2):86-94.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

K-Kem Ken-Kez Kh-Kl Kn-Kro Kru-Kz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance