ESAT Bibliography Dea-Deu

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Da-Daz Dea-Deu Dev-Dir Dis-Doz Dr-Dup Dur-Dz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


De Angelo, Jamie 2010. Experiments In Freedom: explorations of identity in new South African drama, by Anton Krueger. Reviewed in: Africana, June. 240-245

De Beer, Mona 1995. Revised ed. Who Did What in South Africa. Johannesburg: Ad Donker.

De Beer, Welma 1998. A proposed model for theatre-for-development in South Africa; a critical study. Unpublished master’s thesis. Bloemfontein: University of the Orange Free State.

De Bruin, W. 1985. 1985 : die jaar van Dunster en Cawood. Sarie, 143. May 22.

De Bruyn, Lavona 2008. Exploring social identity through theatre : an examination of the process of creating Jingle Dreams with youth in the coloured community of Clanwilliam. Unpublished master’s thesis. Cape Town: University of Cape Town.

De Bruyn, Nap 1944. Kuns in die teater. Filma, 2(1):6-7, 29-30.

Deciduous industry launches tuberculosis project : Nyanisa Let’s Talk TB. SA Fruit Journal, 7(4):12-14.

Décor na elkeen se smaak. 1948. Ruiter, 1(43): 44. February 27.

De Gay, Jane 1999. The Front Door: an interview with Erica Freund. Contemporary Theatre Review, 9(1):65-68.

De Groot, Paul 1927. Ontwikkeling van die Afrikaanse toneel. Boerevrou, Augustus:5-6.

De Hen, Vera 1998. Baxter 21. Cape Town: Primavera Publications.

De Jager, Christa Sophia 1991. Die rituele teater : 'n onvermydelike toetrede tot die heilige spel. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch.

De Jager, Liesl Mari 2009. Die moontlike uitwerking van groepgebaseerde dramaterapie op die selfagting van die kind met leerhindernisse. Unpublished master’s thesis. Pretoria: University of Pretoria.

De Jager, Nelleke 1994. Dansteater: Om aarbeie en sjokolade gelyktydig te eet. Insig, 01/94:30.

De Jager, Nic 2014. Dié Paarlse Dogter was geen 'shrinking violet', Die Burger Donderdag 3 Julie:16.

De Jong, C. 1983. Gregorio Maranón oor Tiberius – ‘n verheldering van N.P. van Wyk Louw se Germanicus. Klasgids, 18(3):22-26.

De Jongh Santie 2009. New cultural institute for University of Cape Town. Fontes Artis Musicae 56(2):215-216.

Dekker, Gerrit 1935. Afrikaanse Literatuurgeskiedenis[1]. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk. 1ste druk.

Dekker, Gerrit 1974. Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. Kaapstad: Nasou. 13de dr.

De Klerk, V. 1977. Stop die musiek! (TRUK). Huisgenoot, 10-11. May 27.

De Klerk, W.A. 1949. Los skroef in die Afrikaanse toneel. Huisgenoot, 34(1425):13. July 22.

De Klerk, W.A. 1952. Probleme van die dramaturg. Standpunte, 6(3):51-56.

De Klerk, W.A. 1967a. Censorship hits Afrikaans writing. Contrast, 5(1):37-46.

De Klerk, W.A.. 1967b. Waarom die Afrikaanse drama op sterwe na dood is. Tydskrif vir Letterkunde, 5(4):23-25.

De Klerk, W.A. 1968. Toe Eghardt kom kuier het. Tydskrif vir Letterkunde, 6(3):63- 67.

De Kock, B. 1965. Sal die film die teater verdring? Brandwag, 29(4):8-11. April 9.

De Kock, Dorothea Maria 1987. Drama-in-die-onderwys as onderwysstrategie. Unpublished master’s thesis. Pretoria: Universiteit van Pretoria.

De Kock, Leon & Pieterse, Annel 2012. A vast domain of death: decomposition and decay in Marlene van Niekerk's Die Kortstondige Raklewe van Anastasia W. South African Theatre Journal, 26(1):61-92.

De Kock, T. 1987. Rolspel [role-taking] in die praktyk. Journal for Language Teaching, 21(3):62-68.

De Kok, I. 1998. Cracked heirlooms: memory on exhibition, in Nutall, Sarah and Coetzee, Carli (Eds.). Negotiating the Past: The Making of Memory in South Africa. Cape Town: Oxford University Press. 57-71.

De Kok, Laura. 1997. Die Verwantskap tussen Politiek en Kuns in Suid-Afrika: 1960-1996. ("The relationship between politics and art in South Africa 1960-1996") Unpublished MA Thesis, Rand Afrikaans University[2]

De Koker, Benjamin 1969. English playwriting in South Africa, 1900-1950 : a survey. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria.

Dellatola, L. 1974. Taubie Kushlik. South African Panorama, 19(3):32-35. March.

Dellatola, L. 1977. Wine marries art. (Oude Libertas centre). South African Panorama, 22(10):48-49. October.

Dellatola, L. 1982. 300 years of drama and ballet. South African Panorama, 27(5) :42-49.

Dellatola, L. 1983. Little gem (Little Theatre). South African Panorama, 28(1):40-41.

Demand for theatres. 1941. Forum. 4(6):31-32. May 10.

Deon Opperman: drama 1992. 2009. In Watterson, Lore (ed.). Standard Bank Young Artist Awards, 25 years. Randburg [South Africa] : DeskLink Media. 70-71.

DeRose, David 1993. Zakes Mda : redressing the past. American Theatre, 10(11):53-54.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Da-Daz Dea-Deu Dev-Dir Dis-Doz Dr-Dup Dur-Dz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance