ESAT Bibliography Coa-Col

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Ca-Cha Che-Cl Coa-Col Com-Cop Cor-Cri Cro-Cz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT Entries

Return to the Main Page


Coetser, A. 1984. Kontekstuele vrae [en antwoorde] oor Ontmoeting by Dwaaldrif van Henriëtte Grové. Klasgids, 19(1) – (2).

Coetser, Johannes Lodewikus 1985. Die allegorie in die Afrikaanse drama. Unpublished master’s thesis. Pretoria: University of South Africa.

Coetser, J.L. 1991. Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die Koggelaar. Literator, 12(3):45-58.

Coetser, J.L. 1991. ...ek sal jou hierna verwys, maar kom ons gesels daaroor... Dramateorie Vandag: Die Bydrae van die Drama- en Teatersemiotiek, by Marisa Mouton. Reviewed in: Journal of Literary Studies, 7(3/4):299-312.

Coetser, J.L. 1991. Die geleentheidsdrama by N.P. van Wyk Louw. Unpublished doctoral dissertation. : University of South Africa.

Coetser, J.L. 1994. Die Dieper Reg (N.P. van Wyk Louw): Royce, regsidee, resepsie. Literator, 15(2):35-53.

Coetser, J.L. 1996. Die begrip dramatiese didaskalia (weer) beskou. Literator, 17(2):1-15.

Coetser, J.L. 1996. Een oog lag, een oog huil : Die Rebellie van Lafras Verwey, Chris Barnard. Reviewed in: Klasgids, 31(4):22-26.

Coetser, J.L. 1998. Afrikaans theatre: a centre moving? Alternation, 5(2):207-227.

Coetser, J.L. 1998. Drie Susters Twee, deur Reza de Wet. Reviewed in: Tydskrif vir Letterkunde, 36(2):97.

Coetser, J.L. 1998. Die Dramateks as Handleiding, deur Marisa Keuris. Reviewed in: Tydskrif vir Letterkunde, 36(2):99.

Coetser, J.L. 1999. Die drama in Afrikaans: ‘n bewegende sentrum? Tydskrif vir Letterkunde, 37(2):44.

Coetser, J.L. 1999. Afrikaanse drama en toneel oor die Anglo-Boereoorlog, 1900-1920: Aspekte van identiteit . Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 6(2):131-149.

Coetser, J.L. 2001. Afrikaans theatre : reflections of identity. Alternation: international journal for the study of Southern African literature and languages, 8(1):81-104.

Coetser, J.L. 2003a. 'n Herinnering aan brokke toneelgeskiedenis : boekresensies. Literator, 24(1):172-176.

Coetser, J.L. 2003b. "So little of it left": remembrance, occasion and event in Afrikaans theatre. South African Theatre Journal, 17:8-36.

Coetser, J.L. 2004. Kinder- en jeugtoneel in Afrikaans: oorsig en tendense. Literator, 25(3):83-105.

Coetser, J.L. 2005. Afrikaanse kinder- en jeugtoneel, in Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom : 'n Gids tot die Afrikaanse Kinder- en Jeugboek, edited by Gretel Wybenga en Maritha Snyman. Pretoria: LAPA. 56-67.

Coetser, J.L. 2006a. Kante van dieselfde munt: volksmoeder- en Eersterust-tekste. (H.A. Fagan, Ousus; Pieter Foruie, Koggelmanderman; Robert J. Pearce, Die 'Highbucks' bende, Die Laaste Supper in Marabastad; Anthony Wilson, Die Afspringers) Stilet, 18(2):102-122.

Coetser, J.L. 2006b. Die leefwêreld van die San. Literator, 27(2):

Coetser, J.L. 2006c. Plaasdramas in Afrikaans: 'n verkenning. Diepe Grond and Drie Susters Twee by Reza de Wet. Stilet, 18(1):

Coetser, J.L. 2006d. Standaardwerk oor Suid-Afrikaanse toneelgeskiedenis: Voetligte en applous: die beginjare van die Afrikaanse beroepstoneel, deur D. Botha. Reviewed in: Literator, 27(2):159-161.

Coetser, J.L. 2006e. Van millennium tot milleennium: Afrikaanse drama en teater circa 1990 tot circa 2003, in Perspektief en Profiel : 'n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, edited by H.P. van Coller. Pretoria: Van Schaik. 3:49-189.

Coetser, J.L. 2008. Gemeenskapstoneel deur Robert J. Pearce: aspekte van bewussyn (‘n eerste verkenning). South African Theatre Journal, 22:166-189.

Coetser, J.L. 2009a. Diaspora en aktualiteit in drama: Kaburu deur Deon Opperman. Reviewed in: Literator, 30:177-179.

Coetser, J.L. 2009b. Jasmyn, deur Pieter Fourie. Reviewed in: Tydskrif vir Letterkunde,46(1):

Coetser, J.L. 2009c. Kaburu: ‘n drama vir die verhoog, deur Deon Opperman. Reviewed in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 49(4):740-741.

Coetser, J.L. 2010. Dramakroniek 2008-9: navorsings- en oorsigartikels. (Kaburu by Deon Opperman, Blou Uur by Reza de Wet, and Prinsloo Versus, by Adriaan Meyer). Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 50(3):383-403.

Coetser, Johan 2013. Voorstellings van geweld in Slaghuis (2007) en Skrapnel (2011) deur dramaturg Willem Anker. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 53(1):45-59.

Coetser, Johan 2014. Die See (2011) deur Reza de Wet: 'n Slawedrama?. Tydskrif vir Geesteswetenskappe , Vol 52 (2): 235-247

Coetzee, A. 2001. With the Lid Off, by Todd Matshikiza & John Matshikiza. Reviewed in: De Kat, 16(10):86-87.

Coetzee, A.J. 1971. ATKV huldig die dramaturg Beukes. Die Taalgenoot, 40(11):7. October.

Coetzee, A.J. 1978. Verlede: gedagtenis en noodlot in die dramas van Pieter Fourie. Standpunte, 31(4):52-60. August.

Coetzee, Ampie 1984. Woord en daad, teken en saak, teks en handeling: Pavane van André P. Brink, in Malan, Charles (ed.) Spel en Spieël. Besprekings van die Moderne Afrikaanse Drama en Teater. Johannesburg: Perskor. 83-92.

Coetzee, Erika 1990. Stereotypes in contemporary South African cultural discourses. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Coetzee, Gerda 1995. Feesvier is nog nie teaterkultuur. Insig, 08/95:42.

Coetzee, Marié-Heleen 2000 Playing sticks: an exploration of Zulu stick fighting as performance. South African Theatre Journal, 14:97-113.

Coetzee, Marié-Heleen 2001 Paddy Crean International Stage Combat Congress/Workshop, Canada. South African Theatre Journal, 15:158-160.

Coetzee, Marié-Heleen, Munro, M. & De Boer, A. 2004. Deeper sites through various lines: LMS and whole-brain learning in body/voice training for performers in the HET band. South African Theatre Journal, 18:135-158.

Coetzee, Marié-Heleen 2009. (Re)storying the self: exploring identity through performative inquiry. South African Theatre Journal, 23:94-115.

Coetzee, Marié-Heleen & Munro, Marth 2010. Embodied knowledge: physical theatre and the physicality of theatre. South African Theatre Journal, 24:10-15.

Coetzee, P.J. 1978. Literêrteoretiese beginsels wat dialog beheers in die drama, met verwysing na D.J. Opperman se Periandros van Korinthe. Unie, 75:71-76. August.

Coetzee, P.J. 1983. Enkele gesigspunte oor die voorgeskrewewerk, Die Pluimsaad Waai VêrN.P. van Wyk Louw (Bitter begin). Unie, 80:31-34.

Coetzee, Paulette 2000. Lewis Nkosi, in Scanlon, Paul A. (ed.). South African Writers. Detroit: Gale Group. 314-321.

Coetzee, Yvette 1998 Visibly invisible: How shifting the conventions of the traditionally invisible puppeteer allows for more dimensions in both the puppeteer-puppet relationship and the creation of theatrical meaning in Ubu and the Truth Commission. South African Theatre Journal, 12(1&2):35-51.

Cohen, Derek 1978. Athol Fugard’s Boesman and Lena. Journal of Commonwealth Literature, 12:78-83 April

Cohen, Derek 1980. Drama and the police state: Athol Fugard's South Africa. Canadian Drama, 9:151.

Cole, Catherine M. 2001. Africans on Stage: Studies in Ethnological Show Business, ed. by Bernth Lindfors and The Drama of South Africa: Plays, Pageants and Publics, by Loren Kruger. Reviewed in: Theatre Journal, 53(1):179-181.

Cole, Catherine M. 2004. Theatres of truth, acts of reconciliation: the TRC in South Africa, in Conteh-Morgan, John & Olaniyan, Tejumola (eds.). African Drama and Performance. Bloomington: Indiana University Press. 219-226.

Cole, Catherine M. 2007. Performance, transitional justice, and the law: South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Theatre Journal, 59(2):167-187.

Cole, Catherine M. 2008. The rewind cantata. Theater, 38(3):84-109.

Cole, Catherine M. 2010. Performing South Africa's Truth Commission: Stages of Transition. Bloomington: Indiana University Press.

Coleman, Carl & Kelly, Lynne 1978. Skyvers? Some thoughts on the Sharp Festival of the Arts, Grahamstown. (University Drama Festival; Marlene van Niekerk; Die Duiwel, Sy Helper en die Drie Ligtekooie; Vrolike Frans) Speak, 1(5):62-64.

Colleran, Jeanne Marie 1988. The dissenting writer in South Africa: a rhetorical analysis of the drama of Athol Fugard and the short fiction of Nadine Gordimer. Unpublished doctoral dissertation. Columbus, OH: Ohio State University.

Colleran, Jeanne 1990. A Place With the Pigs: Athol Fugard’s Afrikaner parable. Modern drama, 33(1): 82-92.

Colleran, Jeanne 1995a. Athol Fugard and the problematics of the liberal critique. Modern Drama, 38(3):389-407.

Colleran, Jeanne 1995b. Re-situating Fugard: re-thinking revolutionary theatre. South African Theatre Journal, 9(2):39-49.

Colleran, Jeanne 1998. South African theatre in the United States: the allure of the familiar and of the exotic, in Attridge, Derek & Jolly, Rosemary (eds.). Writing South Africa: Literature, Apartheid and Democracy, 1970-1995. Cambridge: Cambridge University Press. 221-236.

Colleran, Jeanne 1999. Lessons from a fair country, in Blumberg, Marcia & Walder, Dennis (eds.). South African Theatre as/and Intervention. Amsterdam: Rodopi. 113-123.

Colleran, Jeanne 2004. The Dramatic Art of Athol Fugard: from South Africa to the World, by Albert Wertheim. Reviewed in: Theatre Research International, 29(1):89-90.

Collins, F. 1968. Barbara Kinghorn. Personality, 14-19. June 20.

Collins, F. 1971. Leonard Schach: backroom boy of the theatre. Personality, 55-56. February 26.

Collins, Jane 1999. King Lear in South Africa: an interview with director James Whyle. Shakespeare Bulletin, 17(1): 35-37.


Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Ca-Cha Che-Cl Coa-Col Com-Cop Cor-Cri Cro-Cz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT Entries

Return to the Main Page