ESAT Bibliography Ol-Op

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

O-Od Oe-Ol Om-Oq Or-Oz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Omotoso, Kole 1996. Whose culture is the culture of the global village? South African Theatre Journal, 10(1): 85-87.

On tour [Afrikaans company]. 1941. Forum. 4(13): 19.

O’Neill, C. 1985. Imagined worlds in theatre and drama. Pedagogiekjoernaal, 6(2) : 101-118.

Ons huldig Anna Neethling-Pohl. 1957. Die Taalgenoot, 26(2): 24-26.

Ons word weer oorval deur digters. [Chris Barnard]. 1976. Huisgenoot, 22-23. March

O’Sheel, Patrick. 1978. Athol Fugard’s “Poor theatre”. Journal of Commonwealth Literature, 12: 67-77.

On ghosts and miracles. 2003. American Theatre, 20(8): 114.

Ontwikkeling en problem van die amateurtoneel. (Gedeelte uit die jongste jaarverslag van die Federasie van amateur-toneelverenigings van Suid-Afrika). 1951. Helikon, 1(1): 19-24. October.

Opland, Jeff 1983. Xhosa oral poetry: aspects of a black South African tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Opland, Jeff 1987. Dialectics of tradition in South African Black popular theatre. Critical Arts, 4(3):

Oppenheim, Helen A. 1947. South African national theatre. Bluestocking. 16(2): 24-27.

Opperman, Deon 1989. Brugbouers van die gode. Insig, Junie 48-50.

Opperman, M. 2007. Tragedie van ‘n grapjas: in die nuus [Bill Flynn]. Huisgenoot, Vol 100, Issue 528, Julie 26 Pages: 10-13

Op’t Hof, J.J.P. 1951. Inspirerende gedagtes vir toneelskrywers en –liefhebbers: openingsrede van F.A.T.S.A. jaarkongres. Lantern, 1: 290-291.

Op’t Hof, J.J.P. 1966. Official opening of the Little Theatre, Rhodes University, Grahamstown, on 19th August, 1966. Public Servant, 46(10): 12-14.

O’Quinn, Jim 1988. Stages of history. American Theatre, 5(6): 19-23, 53.


Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

O-Od Oe-Ol Om-Oq Or-Oz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance