Difference between revisions of "ESAT Bibliography Mou-Moz"

From ESAT
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below. Ma-Mal Mam-Mar [[ESAT Bibliography Mas-Mcl|Ma...")
 
Line 9: Line 9:
 
Return to [[South_African_Theatre/Bibliography|A Bibliography of South African South African Theatre and Performance]]
 
Return to [[South_African_Theatre/Bibliography|A Bibliography of South African South African Theatre and Performance]]
  
 +
 +
 +
Mouijk (Pseud.) 1945. Children’s theatre. Transvaal educational news. 41(5): 17.
 +
Moulton, S. 1982. Durban’s passion play. South African panorama, 27(8): 18-19.
 +
 +
Mouton, F.A. 2006. Voetligte & applous: die beginjare van die Afrikaanse beroepstoneel, D.  Botha: boekresensie. Kleio, 38(2): 207-208.
 +
 +
Mouton, K. 1982. Voorbereiding vir die vertolkingsaksie: herskep deur herskepping. Teaterforum, 3(1): 26-41.  …Bespreking 3(1); 95-97.
 +
 +
Mouton Marisa 1986. Fiksionaliteit in die dramawereld. Literator, 7(3) : 39-51.
 +
 +
Mouton, Marisa. 1986. Gehoordeelname en die deurbreking van die teaterillusie. Acta academica, Nuwe reeks B (3) : 51-66.
 +
 +
Mouton, Marisa 1987. Tyd in die dramateks en in die opvoering. Tydskrif vir literatuurwetenskap, 3(4): 14-22.
 +
 +
Mouton, Marisa 1988a. ’n Bespreking van enkele aspekte in Pieter Fourie se Ek, Anna van Wyk. Literator, 9(1): 14-28.
 +
 +
Mouton, Marisa 1988b. Dramateorie vandag: die bydrae van die drama- en teatersemiotiek. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O. (D.Phil. thesis).
 +
 +
Mouton, Marisa 1988c. Die rol en funksie van die didaskalia in Reza de Wet se Diepe Grond. Literator, 9(2): 29-49. August.
 +
 +
Mouton, Marisa 1989. Dramateorie vandag :die bydrae van die drama- en teatersemiotiek.  Potchefstroom: Departement Sentrale Publikasies P.U . vir C.H.O.
 +
 +
Moyo, Awelani Lena 2008. Negotiating migrant identities : foreign bodies, synbolic journeys and (sub)liminal landscapes in Composition Z – The House of Stone. South African theatre journal, 22: 84-101.
  
  

Revision as of 14:22, 3 December 2010

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Ma-Mal Mam-Mar Mas-Mcl Mcm-Mda Mde-Mes Met-Miz Mja-Moo Mop-Mot Mou-Moz Mpa-Mz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Mouijk (Pseud.) 1945. Children’s theatre. Transvaal educational news. 41(5): 17. Moulton, S. 1982. Durban’s passion play. South African panorama, 27(8): 18-19.

Mouton, F.A. 2006. Voetligte & applous: die beginjare van die Afrikaanse beroepstoneel, D. Botha: boekresensie. Kleio, 38(2): 207-208.

Mouton, K. 1982. Voorbereiding vir die vertolkingsaksie: herskep deur herskepping. Teaterforum, 3(1): 26-41. …Bespreking 3(1); 95-97.

Mouton Marisa 1986. Fiksionaliteit in die dramawereld. Literator, 7(3) : 39-51.

Mouton, Marisa. 1986. Gehoordeelname en die deurbreking van die teaterillusie. Acta academica, Nuwe reeks B (3) : 51-66.

Mouton, Marisa 1987. Tyd in die dramateks en in die opvoering. Tydskrif vir literatuurwetenskap, 3(4): 14-22.

Mouton, Marisa 1988a. ’n Bespreking van enkele aspekte in Pieter Fourie se Ek, Anna van Wyk. Literator, 9(1): 14-28.

Mouton, Marisa 1988b. Dramateorie vandag: die bydrae van die drama- en teatersemiotiek. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O. (D.Phil. thesis).

Mouton, Marisa 1988c. Die rol en funksie van die didaskalia in Reza de Wet se Diepe Grond. Literator, 9(2): 29-49. August.

Mouton, Marisa 1989. Dramateorie vandag :die bydrae van die drama- en teatersemiotiek. Potchefstroom: Departement Sentrale Publikasies P.U . vir C.H.O.

Moyo, Awelani Lena 2008. Negotiating migrant identities : foreign bodies, synbolic journeys and (sub)liminal landscapes in Composition Z – The House of Stone. South African theatre journal, 22: 84-101.


Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

Ma-Mal Mam-Mar Mas-Mcl Mcm-Mda Mde-Mes Met-Miz Mja-Moo Mop-Mot Mou-Moz Mpa-Mz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance