Woord en Masker

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Woord en Masker ("Word and Mask") is an Afrikaans collection of one-act plays compiled by Gerhard J. Beukes (1913 - 1998).

The collection

Subtitled: " 'n Keur uit die Afrikaanse eenbedrywe byeengebring en van 'n inleiding voorsien" ("A selection of Afrikaans one-act plays, collated and provided with an introduction"), the volume contains:

Die drama (an introduction by the compiler)

Alle Paaie gaan na Rome by Uys Krige;

Die End van die Reënboog by W.A. de Klerk;

Dienie Speel Toneel by Hélène P. de Klerk;

Perske vir 'n Rand by Dirk Richard;

Die Vrees by Gerhard J. Beukes.

First published by J.L. van Schaik in 1964, and a number of times subsequently.

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page