Een Lastige Overbuur

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Een Lastige Overbuur ("a troublesome neighbour") is a farce in one act by A.A. van der Stempel, Jr.(Fl 1860s-70s)


The original text

Published in Tooneelstukken geschikt voor vereenigingen, inrichtingen van onderwijs en huiselijken kring by Bom, Amsterdam, 1872. A 7th edition published in Kampen by Van Hulst, 1877.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1880: Performed in Dutch as Een Lastige Overbuur by Aurora II in the Athenaeum Hall, Cape Town, on 3 June, as afterpiece to Onteerd (Henle) .

Sources

Facsimile version of the 1871 text, Google E-book[1]

http://anet.ua.ac.be/awlijst/2010-02/Anet/awx.html#82dot001

Joris Baers (1888-1975): Algemeene Tooneelbibliotheek Een historische collectie theaterteksten in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience[2]

F.C.L. Bosman. 1980. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel II, 1856-1912. Pretoria: J.L. van Schaik: p. 472.

Conradie, Elizabeth. 1934. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 1 (1652-1875) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[3]

Conradie, Elizabeth, 1949. Hollandse skrywers uit Suid-Afrika. Deel 2 (1875-1905) 'n Kultuur-historische studie. Pretoria, J.H. de Bussy and Cape Town H.A.U.M..[4]

Ingmar Koch. 1997. Het ochtendgloren boven Kaapstad. Nederlandse rederijkers in Kaapstad, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans. (4de Jaargang, Nommer 2. Desember)[5]


Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page