ESAT Bibliography Pre-Pz

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

P-Pea Peb-Ph Pia-Pie Pif-Po Pra-Pz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Pratt-Nickels, A. 1956. Bright season on the Dark continent. Theatre Arts, 40:64-65. November.

Prentki, Tim 2001. Somewhere over the rainbow: Cultural intervention and self-development in the new South Africa. South African Theatre Journal, 15:119-134

Prentki, Tim 2008. Any color of the rainbow--as long as it's gray: dramatic learning spaces in postapartheid South Africa. African Studies Review, 51(3):91-106.

Press, Karen 1990. Towards a revolutionary artistic practice in South Africa, in Popular and Political Culture for South Africa. Cape Town: Centre for African Studies, University of Cape Town. 1-70.

Pretorius, André 1997. Londense kunslesse in SA. Insig, 08/97:18.

Pretorius, H. 1973. Langenhoven – speel die primêre skool saam. Unie, 69(7):269-274.

Pretorius, Herman 1978. Die Begrip Drama-in-die-Onderwys, met Verwysing na die Toepassing daarvan in Suid-Afrikaanse Skole. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Pretorius, Herman 1984. Die plek en funksie van teksstudie en die teorie en vorme van drama binne ’n graadkursus. Teaterforum, 5(1):56-65. May.

Pretorius, Herman 1984. Toneelteks en die opvoering : die lees van die toneelteks. Teaterforum, 5(2):99-113.

Pretorius, Herman 1989a. By Felix en Madame, deur Hennie Aucamp. Reviewed in: South African Theatre Journal, 3(1):87-90.

Pretorius, Herman 1989b. HTLV-3,deur Lochner de Kock. Reviewed in: South African Theatre Journal, 3(1):91-94.

Pretorius, Herman 1994a. Dubbeldop: Kabarettekste en -opstelle, deur Hennie Aucamp. Reviewed in: South African Theatre Journal, 8(2):184-189.

Pretorius, Herman 1994b. Hennie Aucamp: Die Afrika-konneksie in kabaretverband. ', 8(2):59-78.

Pretorius, Herman 1995. Apartheid en verset: Die ontwikkeling van ‘n politieke protesteater in Suid-Afrika tot Soweto 1976. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria

Pretorius, K. 1978. Maltrap Tobie Cronjé bak pannekoek. Rooi Rose, 34(2):16-18. April 26.

Pretorius, Louis & Pretorius, Mareli 2006. There and back again: National Arts Festival, Grahamstown 2006. South African Theatre Journal, 20:263-269.

Pretorius, Louis 2008 An analysis and proposed expansion of the market for theatre for young people in the Western Cape. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Pretorius, R. 1982. Ontmoeting By Dwaaldrif: gedramatiseerde ontmoeting van literatuurteorieë. Tydskrif vir Letterkunde, 20(4):53-66.

Pretorius, R. 1985. Hertzogprys vir drama 1984 aan Uys Krige : huldigingswoord. Tydskrif vir Letterkunde, 23(4):91-92.

Pretorius, R. 1987. Oog en Spel: Opstelle oor die Drama. Pretoria : J.L. van Schaik.

Pretorius, Réna 1984. Die Goeie Jaar (Henriëtte Grové): ‘n semiotiese ondersoek, in Malan, Charles (ed.). Spel en Spieël. Besprekings van die Moderne Afrikaanse Drama en Teater. Johannesburg: Perskor. 93-104.

Pretorius, S.J. 1947. Toneelspel met rooi ink en eierdoppe. (Faan Coetzee se toneelgeselskap, 1906-1911). Ruiter, 1(34):6-7. December 24.

Pretorius, Suzette 1986. Dramadepartement vier fees. Die Taalgenoot, 55(12):24-25.

Pretorius, W.J. 1977. Suid-Sothodrama. Bantoe-onderwysblad, 23(7)-(8). September-October.

Prins, M.J. 1984. Konflik in 'n Skip Is Ons Beloof, deur George Louw. Klasgids, 19(1):46-50.

Prins, M.J. 1985. Vyfling.(J.F.W. Grosskopf), (T.T. Cloete samesteller) Tydskrif vir Letterkunde, 23(1):99-106.

Prins, M.J. 1987. Die direktief as dramatiese taalhandeling in Krismis van Map Jacobs. Literator, 8(3):26-38.

Profile of an actress (Thoko Ntshinga). 1980. Scenaria, (21):26-27.

Purkey, Malcolm 1984. Drama in education : Gandhi in South Africa : the play. English Academy Review, 2:61-67.

Purkey, Malcolm 1996. Tooth and nail: rethinking form for the South African theatre, in Davis, Geoffrey V. & Fuchs, Anne (eds.). Theatre and Change in South Africa. Amsterdam: Harwood Academic Publishing. 155-172.

Purkey, Malcolm 1998. Productive misreadings: Brecht and Junction Avenue Theatre Company in South Africa. Brecht Yearbook, 23:13-18.
Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

P-Pea Peb-Ph Pia-Pie Pif-Po Pre-Pz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance