ESAT Bibliography Pra-Pz

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

P-Pea Peb-Ph Pia-Pie Pif-Po Pra-Pz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT Entries

Return to the Main Page


Pratt-Nickels, A. 1956. Bright season on the Dark continent. Theatre Arts, 40:64-65. November.

Prentki, Tim 2001. Somewhere over the rainbow: Cultural intervention and self-development in the new South Africa. South African Theatre Journal, 15:119-134

Prentki, Tim 2008. Any color of the rainbow--as long as it's gray: dramatic learning spaces in postapartheid South Africa. African Studies Review, 51(3):91-106.

Press, Karen 1990. Towards a revolutionary artistic practice in South Africa, in Popular and Political Culture for South Africa. Cape Town: Centre for African Studies, University of Cape Town. 1-70.

Pretorius, André 1997. Londense kunslesse in SA. Insig, 08/97:18.

Pretorius, H. 1973. Langenhoven – speel die primêre skool saam. Unie, 69(7):269-274.

Pretorius, Herman 1978. Die Begrip Drama-in-die-Onderwys, met Verwysing na die Toepassing daarvan in Suid-Afrikaanse Skole. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Pretorius, Herman 1984. Die plek en funksie van teksstudie en die teorie en vorme van drama binne ’n graadkursus. Teaterforum, 5(1):56-65. May.

Pretorius, Herman 1984. Toneelteks en die opvoering : die lees van die toneelteks. Teaterforum, 5(2):99-113.

Pretorius, Herman 1989a. By Felix en Madame, deur Hennie Aucamp. Reviewed in: South African Theatre Journal, 3(1):87-90.

Pretorius, Herman 1989b. HTLV-3,deur Lochner de Kock. Reviewed in: South African Theatre Journal, 3(1):91-94.

Pretorius, Herman 1994a. Dubbeldop: Kabarettekste en -opstelle, deur Hennie Aucamp. Reviewed in: South African Theatre Journal, 8(2):184-189.

Pretorius, Herman 1994b. Hennie Aucamp: Die Afrika-konneksie in kabaretverband. ', 8(2):59-78.

Pretorius, Herman 1995. Apartheid en verset: Die ontwikkeling van ‘n politieke protesteater in Suid-Afrika tot Soweto 1976. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria

Pretorius, K. 1978. Maltrap Tobie Cronjé bak pannekoek. Rooi Rose, 34(2):16-18. April 26.

Pretorius, Louis & Pretorius, Mareli 2006. There and back again: National Arts Festival, Grahamstown 2006. South African Theatre Journal, 20:263-269.

Pretorius, Louis 2008 An analysis and proposed expansion of the market for theatre for young people in the Western Cape. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Pretorius, Mareli Hattingh 2012. Drama-opleiding : ’n ondersoek na die aard, implementering en uitkomste van kurrikula in Suid-Afrikaanse skole. Unpublished doctoral dissertation. Stellenbosch : Stellenbosch University.

Pretorius, Phil C. 2014. Die voortbestaan van kulkuns: die dilemma van tegnologiese invloede op die wese van die kunsvorm". Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 52(2):365-378.

Pretorius, R. 1982. Ontmoeting by Dwaaldrif: gedramatiseerde ontmoeting van literatuurteorieë. Tydskrif vir Letterkunde, 20(4):53-66.

Pretorius, R. 1985. Hertzogprys vir drama 1984 aan Uys Krige : huldigingswoord. Tydskrif vir Letterkunde, 23(4):91-92.

Pretorius, R. 1987. Oog en Spel: Opstelle oor die Drama. Pretoria : J.L. van Schaik.

Pretorius, Réna 1984. Die Goeie Jaar (Henriëtte Grové): ‘n semiotiese ondersoek, in Malan, Charles (ed.). Spel en Spieël. Besprekings van die Moderne Afrikaanse Drama en Teater. Johannesburg: Perskor. 93-104.

Pretorius, S.C., Viviers, P. and Botha, K. 2014. Is it still about the arts? The perceived contribution of KKNK to the arts. South African Theatre Journal, 27(3): 159-182.

Pretorius, S.J. 1947. Toneelspel met rooi ink en eierdoppe. (Faan Coetzee se toneelgeselskap, 1906-1911). Ruiter, 1(34):6-7. December 24.

Pretorius, Suzette 1986. Dramadepartement vier fees. Die Taalgenoot, 55(12):24-25.

Pretorius, W.J. 1977. Suid-Sothodrama. Bantoe-onderwysblad, 23(7)-(8). September-October.

Prigge, Lanon Carl 2010. The Toltec teachings and performance training : complementary practices of exploration. Unpublished master's thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Prigge-Pienaar, Samantha 2012. The Rehearsal: Pigeon Theatre's trilogy of performance works on playing dead, edited by Anna Fenemore. Reviewed in: South African Theatre Journal, 26(2):227-229.

Prigge-Pienaar, Samantha 2014. Agency & Embodiment: Performing Gestures/Producing Culture, by Carrie Noland. Reviewed in: South African Theatre Journal, 27(2):148-151.

Prins, M.J. 1984. Konflik in 'n Skip Is Ons Beloof, deur George Louw. Klasgids, 19(1):46-50.

Prins, M.J. 1985. Vyfling.(J.F.W. Grosskopf), (T.T. Cloete samesteller) Tydskrif vir Letterkunde, 23(1):99-106.

Prins, M.J. 1987. Die direktief as dramatiese taalhandeling in Krismis van Map Jacobs. Literator, 8(3):26-38.

Prins, Mike 1996. Reza de Wet herlees Alba Bouwer (Diepe Grond). Journal of Literary Studies, 12(4):487-501.

Prior, James. 1820. Narrative of a Voyage in the Indian Seas in the Nisus Frigate to the Cape of Good Hope, Isles of Bourbon, France and Seychelles, to Madras, and the Isles of Java, St Paul and Amsterdam. London, Richard Phillips.

Pritchard, R. 1989. Beetle news. The Ugly Noo Noo written by Andrew and Janet Buckland and directed by Janet Buckland, Upstairs at the Market Theatre. Financial Mail, 111,(2):Jan 13.


Profile of an actress (Thoko Ntshinga). 1980. Scenaria, (21):26-27.

A proud record (Beryl Ritch). 1929. Footlights, 1(4):21.

Public Library, Cape Town. 1840-1863.Proceedings of the 11th to 34th anniversary meetings of the subscribers of The Public Library, Cape Town, Cape of Good Hope. Printed annually by Paul Solomon and Co, “Gazette and Trade List Office”, Longmarket Street. (Digital version: 9 Sep 2013 by UC Southern Regional Library Facility[1])

Purkey, Malcolm 1984. Drama in education : Gandhi in South Africa : the play. English Academy Review, 2:61-67.

Purkey, Malcolm 1996. Tooth and nail: rethinking form for the South African theatre, in Davis, Geoffrey V. & Fuchs, Anne (eds.). Theatre and Change in South Africa. Amsterdam: Harwood Academic Publishing. 155-172.

Purkey, Malcolm 1998. Productive misreadings: Brecht and Junction Avenue Theatre Company in South Africa. Brecht Yearbook, 23:13-18.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

P-Pea Peb-Ph Pia-Pie Pif-Po Pra-Pz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Return to The ESAT Entries

Return to the Main Page