ESAT Bibliography Hua-Hun

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

H-Hat Hau Haw-Her Hes-Hol Hom-How Hua-Hun Huo-Huz Hy-Hz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Huber, Werner 1989. The transformations of Beckett: the case of Athol Fugard. Literator, 10(3):48-54.

Hudson, S.E. ND. The Diary of Samuel Eusebius Hudson. Chief Clerk in the Customs, Cape Town 1798-1800. Copy in the South African Library.

Huggett, Richard 1965. Touring the township. Plays and Players, 12:18-20.

Hugo, D.J. 1979. Warm patat. Tydskrif vir Letterkunde, 17(3):61-67.

Hugo, Daniel 1997. Die man wat vlug vir die Nobelprys: Gedagtes rondom Hugo Claus en sy besoek aan Suid-Afrika. South African Theatre Journal, 11(1&2):286-288.

Hugo Naudé-Kleinteater. 1951. Brandwag, 15(32):7. September 7.

Hugo, Jeanne 1958, Geluk Aletta! Helikon, 8(28):39-42.

Huguenet plays the lead. 1960. Playtime, (146):5.

Huguenet, André 1941. Vyftien jaar op die Afrikaanse toneel. Huisgenoot, 26(1023):17. October 31.

Huguenet, André 1942a. Kry ons ‘n staatsteater? Huisgenoot, 26(1047):21. April 17.

Huguenet, André 1942b. My 16 years of theatrical pioneering in South Africa. Outspan, 31(797):23-25. June 5.

Huguenet, André 1945a. Afrikaans theatre has come to stay: our efforts are now beginning to bear fruit. Outspan, 37(937):20-21. February 9.

Huguenet, André 1945b. Afrikaanse beroepstoneel twintig jaar oud. Huisgenoot, 29(1192):6. January 26.

Huguenet, André 1946. Ons word mondig. Filma, 3(2):16-19,31-32.

Huguenet, André 1947a. Hamlet-triomf. Ruiter, 1(12):24. July 25.

Huguenet, André 1947b. Ons maak ‘n begin : wat kan van die staatsteaterorganisasie verwag word? Huisgenoot, 32(1327):20-21. August 29.

Huguenet, André 1948. Gee hulle die kans. (Nasionale teater). Brandwag, 11(569):7 August 27.

Huguenet, André 1950a. Applous! Die Kronieke van 'n Toneelspeler. Kaapstad: HAUM.

Huguenet, André 1950b. In my time. Outspan, 47(1224):39-43. August 11.

Huguenet, André 1953a. Ons toneel in perspektief. Helikon, 2(12):93-97.

Huguenet, André 1953b. Rol wat ek die graagste gespeel het. Huisgenoot, 38(1653):18-21. November 27.

Huguenet, André 1954. Ons toneel in perspektief. Lantern, 4:72-77.

Huguenet, André 1956a. Die krisis in die Afrikaanse toneel. Huisgenoot, 40(1800):4-6. September 17.

Huguenet, André 1956b. Krisis in die Afrikaanse toneel. Huisgenoot, 40(1801). September 24.

Huguenet, André 1956c. Ons toneel in die smeltkroes. Helikon, 6(26):47-57.

Huguenet, André 1980. Die kronieke van 'n toneelspeler, in Grobbelaar, P.W. (ed.) Die Vrystaat en Sy Mense. Kaapstad: Tafelberg.

Huisamen, T. 1991. Die Afrikaanse drama van tagtig : 'n private kyk van 'n syverhoog. Stilet, 3(1):97-110.

Huismans, Anja & Finestone, Juanita 1995. Interview with Reza de Wet. South African Theatre Journal, 9(1):89-95.

Huismans, Anja & Finestone, Juanita 1999. Interview: exploring the masculine within. Contemporary Theatre Review, 9(1):57.

Huismans, Anja 2005. "A just and lively image" - performance in Neo-classic theatre criticism and theory . Unpublished master's thesis. Stellenbosch : University of Stellenbosch.

Huismans, E. 1974. Op ‘n hoop geknoop. Rooi Rose, 30(24): 38-43. June 26. children’s plays.

Hulbert, Dan 1993. The artist and the city (South African playwright Athol Fugard). American Theatre, 9(9):18-23.

Human, J. 1950. Einde van die oujonkmansklub. (Hendrik Hanekom en Mathilde Hanekom). Huisgenoot, 34(1471):24-27. June 2.

Human, Thys 2005. Die dramaturg as kanoniseerder: boekresensie. Vyfmylpaal, by Deon Opperman. Reviewed in: Literator, 26(2):

Human, Thys & Strydom, Matty 2006. "En wie is 'ons' dan?": 'n bespreking van die stem wat aan die gehoor gegee word in Ek, Anna van Wyk deur Pieter Fourie. Stilet, 18(1):51-68.

Human Sciences Research Council. 1968. Dictionary of South African Bibliography Volume I. (Edited by De Kock, W.J..) Cape Town: Tafelberg-Uitgewers Ltd.

Human Sciences Research Council. 1972. Dictionary of South African Bibliography Volume II. (Edited by De Kock, W.J. and Krüger, D.W..) Published for the Human Sciences Research Council, Cape Town: Tafelberg-Uitgewers Ltd.

Human Sciences Research Council. 1977. Dictionary of South African Bibliography Volume III. (Edited by Krüger, D.W. and Beyers, C.J..) Cape Town: Tafelberg-Uitgewers Ltd.

Human Sciences Research Council. 1995. New Dictionary of South African Bibliography. (Edited by Vervey, E.J..) Pretoria: HSRC Publishers.[1]

Hunt, Nigel 1989. South Africa for Canada. Theatrum, 15:13-17.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

H-Hat Hau Haw-Her Hes-Hol Hom-How Hua-Hun Huo-Huz Hy-Hz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance