Die Vestiging van die Volk

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Die Vestiging van die Volk is a historical drama in 7 scenes (tableaux?) by Francois Marais.

The original text

According to the commemorative programme (page 8) it's seven scenes were titled: Toneel 1 ("Scene 1"): “Die Kaap” ("The Cape"); Toneel 2: “Die Oosgrens” ("the Eastern border"); Toneel 3: “Die Gelofte” ("The Vow"); Toneel 4: “Neerlaag” ("Defeat"); Toneel 5: “Die seëninge” ("Blessings"); Toneel 6: Oorwinning” ("Victory"), Toneel 7: “Die hede” ("The present").

The text does not seem to have been published.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1962: Performed on 15 en 16 Desember as part of the Day of the Covenant celebrations by the NTO (the National Theatre Organisation) in the Amphitheatre of the Voortrekker Monument in Pretoria, directed by Anna Neethling-Pohl.

Sources

Marisa Keuris. 2013. "J.R.L. van Bruggen (Kleinjan) se eenbedryf "Bloedrivier" uit Bakens : gedramatiseerde mylpale uit die Groot Trek (1938/1939) - 'n terugblik vanuit 2013", LitNet Akademies 10(3): pp.629-650.[1]

Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page