Die Skaapwagters van Betlehem

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

by Uys Krige. One-act (nativity play). Cast: men. Published in Vier Eenbedrywe by Van Schaik; and in Die Wit Muur en Ander Eenbedrywe by Unie-Volkspers.


Return to S

Return to South African Theatre Plays

Return to Main Page