Die Val van die Hertog van Alba

From ESAT
Redirect page
Jump to navigation Jump to search

De Val van den Hertog van Alba ("The fall of the count of Alba") is a Dutch play in five acts by Jan Schuitemaker (fl 1860s).

The original text

Written for the Rederijkers,

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1873: Performed as Een Bloedgetuige by Aurora II in the Oddfellows Hall, Cape Town, on 10 June, with De Onaangename Huishoudster (Brink) as an afterpiece.

Sources

Vaderlandsche Letteroefeningen. Jaargang 1864: p. 123[1]

Ingmar Koch. 1997. Het ochtendgloren boven Kaapstad. Nederlandse rederijkers in Kaapstad, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans. (4de Jaargang, Nommer 2. Desember)

"Uitgave van J. Schuitemaker te Purmerende voor Rederijkers!" in Purmerender Courant, 17 September, 1879: p. 3[2]

F.C.L. Bosman. 1980. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel II, 1856-1912. Pretoria: J.L. van Schaik: pp. 466, 468.

Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page