De Sint Nicolaas Avond, of Het Bezoek door den Schoorsteen

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

De Sint Nicolaas Avond, of Het Bezoek door den Schoorsteen is a comedy by H. van Kup (full names: H. van Overvest Kup: floreat 19th century)[1].


The original text

First performed in the Rotterdamschen Schouwburg on 9 December, 1809 and published in Amsterdam by H. van Kesteren, 1809.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1829: First performed in Cape Town by Tot Nut en Vermaak on 22 August 1829, along with Julius van Sassen (Zschokke). According to Bosman (1928: p. 242), the Kup play was erroneously ascribed to Piek.

1832: Performed in De Liefhebbery Tooneel, Cape Town, as Sint Nicolaas Avond by Tot Nut en Vermaak on 4 August 1832, along with De Onechte Zoon (Von Kotzebue).

1844: Performed in Cape Town by Tot Nut en Vermaak en Door Yver Vruchtbaar on 16 October 1844, along with Carolina en Walmond, of De Geboete Misstap (Fallee).

1845: Performed in Dutch by Het Hollandsch Toneellievend Gezelschap using the combined mottoes Tot Nut en Vermaak en Door Yver Vruchtbaar in De Hollandse Skouburg ("the Dutch theatre") on 17 September, with Montoni, of Het Kasteel van Udolpho (Duval).

1868: Performed in the Odd Fellows' Hall, Cape Town, by Door Yver Bloeit de Kunst on 25 and 30 September, with De Graaf Orzano, of De Bedelaar van Napels (Vorking). The second evening also had a "cotillon" danced by eight children.

1896: Performed in the Opera House, Cape Town, by Door Yver Bloeit de Kunst on 7 July, with Het Geheim (Arnould and Gournier/De Bruine).

Sources

http://www.biografischportaal.nl/persoon/06487436

"Aankondiging van voorstelling: 1809-12-09"[2] on the website Geheugen van Nederland[3] (accessed 2016/01/29)

F.C.L. Bosman, 1928. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel I: 1652-1855. Pretoria: J.H. de Bussy. [4]: pp. 242, 245, 447, 449, 497

F.C.L. Bosman. 1980. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel II, 1856-1912. Pretoria: J.L. van Schaik: pp.444-5, 452

Go to ESAT Bibliography

Go to the ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page