Wat Kleintjies vir die Sending kan doen

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

by M. Krige-Esterhuysen and M.C. Bezuidenhout. One-act. Cast: mixed. Published in Die Saaier by N.G. Kerk Uitgewers.


Return to W

Return to South African Theatre Plays

Return to Main Page