Janette, 'n dogter wat geen dame wou word nie

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Janette, 'n dogter wat geen dame wou word nie is a novel by Sita.

BEING EDITED

Also found as Janette - die dogter wat nie 'n dame wou word nie or simply as Janette.

The novel

It tells the story of Janette, die dogter wat nie ’n dame wou word nie is die verhaal van Janette wat nie meer ’n ma het nie en dan vir afronding na haar tante in die stad gestuur word. Sy pas eers moeilik aan, kom nie met haar tante oor die weg nie en begaan vele sosiale flaters, wat op vermaaklike wyse beskryf word. Later maak sy tog vriende, leer die nodige sosiale kunsies aan en kan met haar broers herenig word.

Originally published as a serial in Die Vaderland, then published by Afrikaanse Pers Beperk, (1937), and Daan Retief Uitgewers (1986).

Translations and adaptations

Sita later adapted the novel as a play for the young actresse Pikkie Uys, the darling of the Afrikaans theatre and film during the 1930's and 1940's.

Also adapted as a radio serial

Sources

https://books.google.co.za/books/about/Janette_n_dogter_wat_geen_dame_wou_word.html?id=LpkGvAEACAAJ&redir_esc=y

https://karinstreasures.co.za/shop/janette-sita/

Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to South African Radio Plays and Serials

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page