Het Kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankrijk

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Het Kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankrijk is an original Dutch play in three acts by Arie Ruijsch (1797-1871)[1]


The original Dutch title is found in later Dutch as Het Kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankryk (e.g. in Bosman, 1928).

The author's name often found as Arie Ruysch in later publications of the text and in South Africa.

The original text

Written, performed and published as a benefit for Canonnier Van der Bol, who had lost both arms in an explosion. The play was performed in 1835.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1845: Performed in Dutch as as Het Kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankryk by the joint company Tot Nut en Vermaak en Door Yver Vruchtbaar in Cape Town on 28 May, with Vier Schildwachten op éénen Post (Vogel)

Sources

https://www.boekwinkeltjes.nl/b/149236135/Het_kasteel_van_Tourville_of_De_Hollandsche_Zeelieden_in_Frankrijk_Oorspronkelijk_tooneelspel_in_drie_bedrijven_Uitgegeven_ten_voordeele_van_den_verminkten_Kanonnier_Van_der_Bol_welke_zijne_beide_armen_door_het_springen_van_granaten_heeft_verlo/

Vlissingse Courant, 24 December 1835[2]

F.C.L. Bosman. 1928. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel I: 1652-1855. Pretoria: J.H. de Bussy. [3]: p. 449, 497

Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page