ESAT Bibliography Nid-Niz

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

N-Nde Ndl-Nic Nid-Niz Nk-Nz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance


Niemand, J.H. (chair.) 1978. South Africa. Commission of Inquiry into the Performing Arts. Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Uitvoerende Kunste, Augustus 1977. Pretoria : Staatsdrukker.

Niemand, J.H. 1985. Die Niemand-kommissie: sy opdrag en werkmetodes, in Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press. 106-109.

Niemann, R. 1975. Droom! Droom! My lewe vir ‘n droom. (Wena Naudé). Sarie Marais, 27(7):156-163. September 26.

Nienaber, D. 1984. Die Breytenbach: Technikon Pretoria se kultuurtrots. Education and Culture, 7(3):4-6.

Nienaber, G.S. 1936. Charles Etienne Boniface. Afrikaanse Skrywerskring. Jaarboek, 1:162-165.

Nienaber, G.S. 1942. Afrikaans tot 1860. Johannesburg: Voortrekkerpers.

Nienaber, P.J. 1951. Perspektief en Profiel: ’n Geskiedenis van die Afrikaanse Letterkunde. Johannesburg: Afrikaanse Pers-boekhandel.

Nienaber, P.J. 1983. Hulle laat die verlede leef. 2. Op die spoor van klank en woord. Publico, 3(1):14-19.

Nieuwoudt, G. 1971. Patrick Mynhardt se bloed kook! Huisgenoot, 42(2574):32-33. August 6.

Nieuwoudt, Stephanie 2009. Oorerflike talent: tienertoneel. (Vilje Maritz, Albert Maritz, Ruan du Plessis) Die Taalgenoot, 67(6):40-42.

Night of the Long Wake. [Dramatic criticism]. Scenaria, (36):29.

Nightsong: Performance, Power, and Practice in South Africa, by Veit Erlmann. 1997. Reviewed in: TDR, 41:160.

Nixon, R. 1986. Woza Afrika!: a festival of South African theater. The Nation, 243:578-581. November 22.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

N-Nde Ndl-Nic Nid-Niz Nk-Nz

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance