De Twee Broeders, Episode Uit Het Jaar 1600

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

De Twee Broeders, Episode Uit Het Jaar 1600 is a tragedy in four acts by P.F. Brunings (1820-)[1].

Also found as De Verloren Zoon, of De Twee Broeders, or simply as De Twee Broeders.

The original text

Published in Kampen by Van Hulst,1865

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1875: Performed in Dutch as De Twee Broeders by the Rederijkerskamer Aurora II in the Athenaeum Hall, Cape Town, , as afterpiece to De Uniformrok van Veldmaarschalk Wellington (Von Kotzebue)

1878: Performed in Dutch as De Verloren Zoon, of De Twee Broeders by the Rederijkerskamer Aurora II in the Athenaeum Hall, Cape Town, with Hy Moet Er Uit en Hy Zal Er Uit (Meys), as afterpiece.

Sources

F. Jos. van den Branden and J.G. Frederiks. N.D. Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde(1888-1891) (2nd edition) Amsterdam: I.J. Veen, pp. 129-130[2]

F.C.L. Bosman. 1980. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel II, 1856-1912. Pretoria: J.L. van Schaik: pp. 470, 472

Ingmar Koch. 1997. Het ochtendgloren boven Kaapstad. Nederlandse rederijkers in Kaapstad, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans. (4de Jaargang, Nommer 2. Desember)[3]

Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page