Woord en Masker

From ESAT
Revision as of 08:28, 21 March 2015 by Satj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

("Word and Mask") A collection of one-act plays by Gerhard J. Beukes, subtitled: "'n Keur uit die Afrikaanse eenbedrywe byeengebring en van ‘n inleiding voorsien" ("A selection of Afrikaans one-act plays, collated and provided with an introduction")

Published by J.L. van Schaik, Pretoria,1967

Contents: Die drama an introduction by Gerhard J. Beukes, plus the plays: Alle Paaie gaan na Rome by Uys Krige; Die End van die Reënboog by W.A. de Klerk; Dienie speel toneel by Hélène P. de Klerk; Perske vir ‘n Rand by Dirk Richard; Die vrees by Gerhard J. Beukes.