Vorstenschool

From ESAT
Revision as of 06:10, 2 December 2020 by Satj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Vorstenschool is a play in five acts by Multatuli ()[]

Vorstenschool is een toneelstuk van Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker), gepubliceerd in 1872. Het stuk verhaalt over de intriges en machtsgebruik in een hofhouding:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstenschool