Difference between revisions of "ESAT Bibliography C"

From ESAT
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
 
Return to  [[Main Page]]
 
Return to  [[Main Page]]
  
Line 43: Line 42:
  
 
Causton, Patricia 1949. How we’re providing entertainment really suitable for children. Outspan. 45(1168):21. July 15  
 
Causton, Patricia 1949. How we’re providing entertainment really suitable for children. Outspan. 45(1168):21. July 15  
 +
 
Causton, Patricia 1957. The Children’s Theatre in South Africa. Lantern. Pretoria (December 1957)
 
Causton, Patricia 1957. The Children’s Theatre in South Africa. Lantern. Pretoria (December 1957)
 +
 
CELLI, L. 1937. South African Dramatists In: South African Opinion. 15 May: 13-14.
 
CELLI, L. 1937. South African Dramatists In: South African Opinion. 15 May: 13-14.
 +
 
Certainly with it [children’s theatre group]. 1967. South African panorama, 12(9): 20-23.September.
 
Certainly with it [children’s theatre group]. 1967. South African panorama, 12(9): 20-23.September.
 +
 
CESAT. 1985. A Chronology of South African Theatre. In: Temple Hauptfleisch (ed), The Breytie Book. Randburg: The Limelight Press.
 
CESAT. 1985. A Chronology of South African Theatre. In: Temple Hauptfleisch (ed), The Breytie Book. Randburg: The Limelight Press.
 +
 
Chambers, Stephan 1984. The Market Theatre Johannesburg. Cue, 5(30): 10-12.
 
Chambers, Stephan 1984. The Market Theatre Johannesburg. Cue, 5(30): 10-12.
 +
 
CHAPMAN, Michael, GARDNER, Colin and MPHAHLELE, Es'kia. (Eds). 1992. Perspectives on South African English Literature. Johannesburg: Ad Donker.  
 
CHAPMAN, Michael, GARDNER, Colin and MPHAHLELE, Es'kia. (Eds). 1992. Perspectives on South African English Literature. Johannesburg: Ad Donker.  
 +
 
Chapman, Michael 1989. The critic in a state of emergency: toward a theory of reconstruction. SAVAL conference papers IX. 269-291.
 
Chapman, Michael 1989. The critic in a state of emergency: toward a theory of reconstruction. SAVAL conference papers IX. 269-291.
 +
 
Chapman, Michael. 1996. Southern African Literatures. London: Longman.
 
Chapman, Michael. 1996. Southern African Literatures. London: Longman.
 +
 
Chatrooghoon, M. 1988. A comparative assessment of the verbal communication of standard ten speech and drama and non-speech and drama pupils in Verulam. M.A. thesis. University of Durban-Westville.
 
Chatrooghoon, M. 1988. A comparative assessment of the verbal communication of standard ten speech and drama and non-speech and drama pupils in Verulam. M.A. thesis. University of Durban-Westville.
 +
 
Chatrooghoon, M. 1992. The value of creative drama in the treatment of stuttering. Durban: University of Durban-Westville. (D Phil thesis).
 
Chatrooghoon, M. 1992. The value of creative drama in the treatment of stuttering. Durban: University of Durban-Westville. (D Phil thesis).
 +
 
Chinyowa, Kennedy 2009. Theatrical performance as technology: the case of drama in AIDS education (DramAidE) in South Africa. Studies in theatre & performance, 29(1): 33-52.
 
Chinyowa, Kennedy 2009. Theatrical performance as technology: the case of drama in AIDS education (DramAidE) in South Africa. Studies in theatre & performance, 29(1): 33-52.
 +
 
Cilliers, J. 1979. Best little powerhouse in Jo’burg. [Dawn Lindberg]. Fair lady,15(13): 62-67. October 19.
 
Cilliers, J. 1979. Best little powerhouse in Jo’burg. [Dawn Lindberg]. Fair lady,15(13): 62-67. October 19.
  
 
Civic theatre at Johannesburg. 1962. South African builder, 40(8): 14-23.
 
Civic theatre at Johannesburg. 1962. South African builder, 40(8): 14-23.
 +
 
Claassen, Jacques  1986. Maude vir Antjie. De kat, 2(3) : 50-53.
 
Claassen, Jacques  1986. Maude vir Antjie. De kat, 2(3) : 50-53.
  
 
Claassen, George 1996 News as vaudeville:  The dramatic image; news diffusion and demise of cultural literacy through show business. South African theatre journal, 10(2):101-115.
 
Claassen, George 1996 News as vaudeville:  The dramatic image; news diffusion and demise of cultural literacy through show business. South African theatre journal, 10(2):101-115.
 +
 
Claassen, George 1998. Just the ticket! – my 50 years in show b Kirby, P.R. 1962. Frederick Timpson I’Ons and the first sixteen years of the theatre in Grahamstown. Africana notes & news, usiness by Percy Tucker. Reviewed in: South African theatre journal, 12(1&2):237-243.
 
Claassen, George 1998. Just the ticket! – my 50 years in show b Kirby, P.R. 1962. Frederick Timpson I’Ons and the first sixteen years of the theatre in Grahamstown. Africana notes & news, usiness by Percy Tucker. Reviewed in: South African theatre journal, 12(1&2):237-243.
 +
 
Cleary, Beth 2000. The Zulu by Mbongeni Ngema. Reviewed in Theatre journal, 52(4): 571-572.
 
Cleary, Beth 2000. The Zulu by Mbongeni Ngema. Reviewed in Theatre journal, 52(4): 571-572.
 +
 
Cloete, L. 1971. Sphinx on Table mountain. [sets for Aïda]. Personality, 55-56. March 14.
 
Cloete, L. 1971. Sphinx on Table mountain. [sets for Aïda]. Personality, 55-56. March 14.
  
 
Cloete, L. 1977. Sterrewagteater in Bloemfontein. Lantern, 27(1): 72-73. May.
 
Cloete, L. 1977. Sterrewagteater in Bloemfontein. Lantern, 27(1): 72-73. May.
 +
 
CLOETE, MIKE (ed). 1974. The First Ten Years – CAPAB/KRUIK – Die Eerste Tien Jaar. Cape Town: The Standard Press.
 
CLOETE, MIKE (ed). 1974. The First Ten Years – CAPAB/KRUIK – Die Eerste Tien Jaar. Cape Town: The Standard Press.
 +
 
Cloete, T.T. 1965. Die stem in die literere kunswerk - 'n ondersoek na die aanbiedingswyse in die liriese en epiese poesie, verhalende prosa en drama, deur J.C. Kannemeyer. Reviewed in: Tydskrif vir geesteswetenskappe, 5(4): 438-442.
 
Cloete, T.T. 1965. Die stem in die literere kunswerk - 'n ondersoek na die aanbiedingswyse in die liriese en epiese poesie, verhalende prosa en drama, deur J.C. Kannemeyer. Reviewed in: Tydskrif vir geesteswetenskappe, 5(4): 438-442.
 +
 
Cloete, T.T. 1975. [Henriette Grové] se Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het. [Literary criticism]. Tydskrif vir letterkunde, 13(4): 82-84. November.
 
Cloete, T.T. 1975. [Henriette Grové] se Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het. [Literary criticism]. Tydskrif vir letterkunde, 13(4): 82-84. November.
  
 
Cloete, T.T. 1984. Die dramatiese vers van Die laaste aand. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater. Johannesburg: Perskor. p. 105-114.
 
Cloete, T.T. 1984. Die dramatiese vers van Die laaste aand. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater. Johannesburg: Perskor. p. 105-114.
 +
 
Clowes, L. (2008). ‘Masculinity, Matrimony and Generation: Reconfiguring Patriarchy in Drum 1951-1983’. Journal of Southern African Studies, vol. 34, issue 1, pp. 179-192.
 
Clowes, L. (2008). ‘Masculinity, Matrimony and Generation: Reconfiguring Patriarchy in Drum 1951-1983’. Journal of Southern African Studies, vol. 34, issue 1, pp. 179-192.
 +
 
Coetser, A. 1984. Kontekstuele vrae [en antwoorde] oor Ontmoeting by Dwaaldrif van Henriëtte Grové. Klasgids, 19(1) – (2).
 
Coetser, A. 1984. Kontekstuele vrae [en antwoorde] oor Ontmoeting by Dwaaldrif van Henriëtte Grové. Klasgids, 19(1) – (2).
  
 
Coetser, J.L. 1991. Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar. Literator, 12(2): 45-58.  12(3) ????
 
Coetser, J.L. 1991. Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar. Literator, 12(2): 45-58.  12(3) ????
 +
 
Coetser, J.L. 1994. Die dieper reg (N.P. van Wyk Louw): Royce, regsidee, resepsie. Literator, 15(2): 35-53.
 
Coetser, J.L. 1994. Die dieper reg (N.P. van Wyk Louw): Royce, regsidee, resepsie. Literator, 15(2): 35-53.
 +
 
Coetser, Johan. 1998. Drie Susters Twee (by Reza de Wet) (book review). Tydskrif vir Letterkunde. xxxvi/2: 97.
 
Coetser, Johan. 1998. Drie Susters Twee (by Reza de Wet) (book review). Tydskrif vir Letterkunde. xxxvi/2: 97.
  
Line 80: Line 102:
  
 
Coetser, J.L. 1999. Die drama in Afrikaans: ‘n bewegende sentrum? Tydskrif vir Letterkunde. xxxvii/2: 44.
 
Coetser, J.L. 1999. Die drama in Afrikaans: ‘n bewegende sentrum? Tydskrif vir Letterkunde. xxxvii/2: 44.
 +
 
Coetser, J.L. 1999. Afrikaanse drama en toneel oor die Anglo-Boereoorlog, 1900-1920: Aspekte van identiteit . Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 6(2) : 131-149.
 
Coetser, J.L. 1999. Afrikaanse drama en toneel oor die Anglo-Boereoorlog, 1900-1920: Aspekte van identiteit . Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 6(2) : 131-149.
  
 
Coetser, J.L. 2003. 'n Herinnering aan brokke toneelgeskiedenis : boekresensies Literator, 24(1) : 172-176.
 
Coetser, J.L. 2003. 'n Herinnering aan brokke toneelgeskiedenis : boekresensies Literator, 24(1) : 172-176.
 +
 
Coetser, J.L. 2008. Gemeenskapstoneel deur Robert J. Pearce: aspekte van bewussyn (‘n eerste verkenning). South African theatre journal, 22: 166-189.
 
Coetser, J.L. 2008. Gemeenskapstoneel deur Robert J. Pearce: aspekte van bewussyn (‘n eerste verkenning). South African theatre journal, 22: 166-189.
 +
 
Coetser, J.L. 2003. “So little of it left”: remembrance, occasion and event in Afrikaans theatre. South African theatre journal, 17: 8-36.
 
Coetser, J.L. 2003. “So little of it left”: remembrance, occasion and event in Afrikaans theatre. South African theatre journal, 17: 8-36.
 +
 
Coetser, J.L. 2006. Standaardwerk oor Suid-Afrikaanse toneelgeskiedenis: boekresensie. Literator, 27(2): 159-161
 
Coetser, J.L. 2006. Standaardwerk oor Suid-Afrikaanse toneelgeskiedenis: boekresensie. Literator, 27(2): 159-161
 +
 
Coetser, J.L. 2009. Kaburu: ‘n drama vir die verhoog deur D. Opperman. Reviewed in Tydskrif vir geesteswetenskappe, 49(4): 740-741.
 
Coetser, J.L. 2009. Kaburu: ‘n drama vir die verhoog deur D. Opperman. Reviewed in Tydskrif vir geesteswetenskappe, 49(4): 740-741.
 +
 
COETZEE, AMANDA. 1996. Jaar van skitterende SA toneelstukke. Beeld. 31 Desember: Kalender.
 
COETZEE, AMANDA. 1996. Jaar van skitterende SA toneelstukke. Beeld. 31 Desember: Kalender.
 +
 
COETZEE, AMANDA. 1996. Kaaplandse Vita-Pryse. Beeld. 8 Augustus: Kalender.  
 
COETZEE, AMANDA. 1996. Kaaplandse Vita-Pryse. Beeld. 8 Augustus: Kalender.  
 +
 
Coetzee, Amanda. 1998. Man in toppos bedank by stadskouburg in Goudstad. In: Beeld, June 26, 1998: 3.
 
Coetzee, Amanda. 1998. Man in toppos bedank by stadskouburg in Goudstad. In: Beeld, June 26, 1998: 3.
 +
 
Coetzee, A.J. 1971. ATKV huldig die dramaturg Beukes. Taalgenoot, 40(11): 7. October.
 
Coetzee, A.J. 1971. ATKV huldig die dramaturg Beukes. Taalgenoot, 40(11): 7. October.
  
Line 95: Line 126:
  
 
Coetzee, Ampie 1984. Woord en daad, teken en saak, teks en handeling: Pavane van André P. Brink. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël :  besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater.  Johannesburg: Perskor. p. 83-92.
 
Coetzee, Ampie 1984. Woord en daad, teken en saak, teks en handeling: Pavane van André P. Brink. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël :  besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater.  Johannesburg: Perskor. p. 83-92.
 +
 
Coetzee, Gerda. 1995. Feesvier is nog nie teaterkultuur. Insig, 08/95: 42.
 
Coetzee, Gerda. 1995. Feesvier is nog nie teaterkultuur. Insig, 08/95: 42.
 +
 
Coetzee, A.J. 1978. Verlede: gedagtenis en noodlot in die dramas van Pieter Fourie. Standpunte, 31(4): 52-60. August.
 
Coetzee, A.J. 1978. Verlede: gedagtenis en noodlot in die dramas van Pieter Fourie. Standpunte, 31(4): 52-60. August.
  
 
COETZEE, MARIÉ-HELEEN.  2000 Playing sticks:  An exploration of Zulu stick fighting as performance. South African theatre journal, 14:97-113
 
COETZEE, MARIÉ-HELEEN.  2000 Playing sticks:  An exploration of Zulu stick fighting as performance. South African theatre journal, 14:97-113
 +
 
COETZEE, MARIÉ-HELEEN.  2001 Paddy Crean International Stage Combat Congress/Workshop, Canada. South African theatre journal,  15:158-160.
 
COETZEE, MARIÉ-HELEEN.  2001 Paddy Crean International Stage Combat Congress/Workshop, Canada. South African theatre journal,  15:158-160.
 +
 
Coetzee M. 2000. Playing Sticks: An Exploration of Zulu Stick Fighting as Performance.  
 
Coetzee M. 2000. Playing Sticks: An Exploration of Zulu Stick Fighting as Performance.  
 
South African Theatre Journal [serial online]. 2000;14:97-113.  
 
South African Theatre Journal [serial online]. 2000;14:97-113.  
  
Coetzee M, Munro M, De Boer A. 2004. Deeper Sites through Various Lines: LMS and  
+
Coetzee M, Munro M, De Boer A. 2004. Deeper Sites through Various Lines: LMS and Whole-Brain Learning in Body/Voice Training for Performers in the HET Band. South African Theatre Journal [serial online]. 2004;18:135-158.  
Whole-Brain Learning in Body/Voice Training for Performers in the HET Band.  
 
South African Theatre Journal [serial online]. 2004;18:135-158.  
 
  
 
Coetzee, Marié-Heleen 2009. (Re)storying the self: exploring identity through performative inquiry. South African theatre journal, 23: 94-115.
 
Coetzee, Marié-Heleen 2009. (Re)storying the self: exploring identity through performative inquiry. South African theatre journal, 23: 94-115.
 +
 
Coetzee, P.J. 1978. Literêrteoretiese beginsels wat dialog beheers in die drama, met verwysing na D.J. Opperman se Periandros van Korinthe. Unie, 75: 71-76. August.
 
Coetzee, P.J. 1978. Literêrteoretiese beginsels wat dialog beheers in die drama, met verwysing na D.J. Opperman se Periandros van Korinthe. Unie, 75: 71-76. August.
  
Line 113: Line 147:
  
 
Coetzee, Yvette 1998 Visibly invisible:  How shifting the conventions of the traditionally invisible puppeteer allows for more dimensions in both the puppeteer-puppet relationship and the creation of theatrical meaning in Ubu and the Truth Commission. South African theatre journal, 12(1&2): 35-51.
 
Coetzee, Yvette 1998 Visibly invisible:  How shifting the conventions of the traditionally invisible puppeteer allows for more dimensions in both the puppeteer-puppet relationship and the creation of theatrical meaning in Ubu and the Truth Commission. South African theatre journal, 12(1&2): 35-51.
 +
 
COHEN, R. 1998. “25 years popular people's theatre”,  in Cape Times, 18/9/98 p 20,
 
COHEN, R. 1998. “25 years popular people's theatre”,  in Cape Times, 18/9/98 p 20,
 +
 
Cole, Catherine M. 2001. Africans on stage: studies in ethnological show business ed by Bernth Lindfors and  The drama of South Africa: plays, pageants and publics by Loren Kruger. Reviewed in Theatre journal, 53(1): 179-181.
 
Cole, Catherine M. 2001. Africans on stage: studies in ethnological show business ed by Bernth Lindfors and  The drama of South Africa: plays, pageants and publics by Loren Kruger. Reviewed in Theatre journal, 53(1): 179-181.
 +
 
Cole, Catherine M. 2004. Theatres of truth, acts of reconciliation: the TRC in South Africa. In Conteh-Morgan, John & Olaniyan, Tejumola (eds). African drama and performance. Bloomington: Indiana University Press. p. 219-226.
 
Cole, Catherine M. 2004. Theatres of truth, acts of reconciliation: the TRC in South Africa. In Conteh-Morgan, John & Olaniyan, Tejumola (eds). African drama and performance. Bloomington: Indiana University Press. p. 219-226.
  
 
Cole, Catherine M. 2007. Performance, transitional justice, and the law: South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Theatre Journal, 59(2): 167-187.
 
Cole, Catherine M. 2007. Performance, transitional justice, and the law: South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Theatre Journal, 59(2): 167-187.
 +
 
Cole, Catherine 2008. The rewind cantata. Theater, 38(3): 84-109.
 
Cole, Catherine 2008. The rewind cantata. Theater, 38(3): 84-109.
 +
 
Coller, H. P. 1988a. Ek, Anna van Wyk, deur Pieter Fourie. Reviewed in: South African theatre journal,  2(1): 75-77.
 
Coller, H. P. 1988a. Ek, Anna van Wyk, deur Pieter Fourie. Reviewed in: South African theatre journal,  2(1): 75-77.
 +
 
Coller, H.P. 1988b. Die potlooddief en die engel deur A.S. van Straaten. Reviewed in: South African theatre journal,  2(1): 72-74.
 
Coller, H.P. 1988b. Die potlooddief en die engel deur A.S. van Straaten. Reviewed in: South African theatre journal,  2(1): 72-74.
 +
 
Coller, H.P. 1994. Onderhoud gevoer met die dramaturg Pieter Fourie. Tydskrif vir letterkunde, 32(2): 70-83.
 
Coller, H.P. 1994. Onderhoud gevoer met die dramaturg Pieter Fourie. Tydskrif vir letterkunde, 32(2): 70-83.
 +
 
Colleran, Jeanne Marie 1988. The dissenting writer in South Africa: a rhetorical analysis of the drama of Athol Fugard and the short fiction of Nadine Gordimer. Columbus, OH: Ohio State University. (Ph.D. thesis).
 
Colleran, Jeanne Marie 1988. The dissenting writer in South Africa: a rhetorical analysis of the drama of Athol Fugard and the short fiction of Nadine Gordimer. Columbus, OH: Ohio State University. (Ph.D. thesis).
 +
 
Colleran, Jeanne 1990. A place with the pigs: Athol Fugard’s Afrikaner parable. Modern drama, 33(1): 82-92.
 
Colleran, Jeanne 1990. A place with the pigs: Athol Fugard’s Afrikaner parable. Modern drama, 33(1): 82-92.
 +
 
Colleran, Jeanne 1995a. Athol Fugard and the problematics of the liberal critique. Modern drama, 38(3): 389-407.
 
Colleran, Jeanne 1995a. Athol Fugard and the problematics of the liberal critique. Modern drama, 38(3): 389-407.
 +
 
Colleran, Jeanne 1995b. Re-situating Fugard: re-thinking revolutionary theatre. South African theatre journal, 9(2): 39-49.
 
Colleran, Jeanne 1995b. Re-situating Fugard: re-thinking revolutionary theatre. South African theatre journal, 9(2): 39-49.
 +
 
Colleran, Jeanne 1998. South African theatre in the United States: the allure of the familiar and of the exotic. In: Attridge, Derek and Jolly, Rosemary (eds). Writing South Africa: literature, apartheid, and democracy, 1970-1995. Cambridge: Cambridge University Press. p. 221-236.
 
Colleran, Jeanne 1998. South African theatre in the United States: the allure of the familiar and of the exotic. In: Attridge, Derek and Jolly, Rosemary (eds). Writing South Africa: literature, apartheid, and democracy, 1970-1995. Cambridge: Cambridge University Press. p. 221-236.
 +
 
Collins, F. 1968. Barbara Kinghorn. Personality, 14-19. June 20.
 
Collins, F. 1968. Barbara Kinghorn. Personality, 14-19. June 20.
 +
 
Collins, F. 1971. Leonard Schach: backroom boy of the theatre. Personality, 55-56. February 26.
 
Collins, F. 1971. Leonard Schach: backroom boy of the theatre. Personality, 55-56. February 26.
 +
 
Collins, Jane 1999. King Lear in South Africa: an interview with director James Whyle. Shakespeare bulletin, 17(1): 35-37.
 
Collins, Jane 1999. King Lear in South Africa: an interview with director James Whyle. Shakespeare bulletin, 17(1): 35-37.
 +
 
Combrink, A.L. 1985. Sociocultural and political values in selected plays by South African playwrights. Koers, 50(3) : 233-247.
 
Combrink, A.L. 1985. Sociocultural and political values in selected plays by South African playwrights. Koers, 50(3) : 233-247.
  
 
Combrink, A. 1987. Shakespeare made easy, by Allan Durband. Reviewed in: South African theatre journal, 1(1):125-129.
 
Combrink, A. 1987. Shakespeare made easy, by Allan Durband. Reviewed in: South African theatre journal, 1(1):125-129.
 +
 
COMBRINK, ANNETTE. 1986. The Power and Precision of a skillfully crafted Miniature: Geraldine Aron’s playwrighting. Durban: Unpublished paper delivered at the AUETSA conference.
 
COMBRINK, ANNETTE. 1986. The Power and Precision of a skillfully crafted Miniature: Geraldine Aron’s playwrighting. Durban: Unpublished paper delivered at the AUETSA conference.
 +
 
Combrink, Annette L. 1987. Seven plays and four monologues, by Geraldine Aron. Reviewed in: South African theatre journal, 1(1):130-132.
 
Combrink, Annette L. 1987. Seven plays and four monologues, by Geraldine Aron. Reviewed in: South African theatre journal, 1(1):130-132.
 +
 
Combrink, Salome 1988. Drama as registreerder van laat twintigste-eeuse stadsproblematiek. Fasette, 7(2): 42-45. December.
 
Combrink, Salome 1988. Drama as registreerder van laat twintigste-eeuse stadsproblematiek. Fasette, 7(2): 42-45. December.
 +
 
COMMISSION OF ENQUIRY. 1977. See Niemand Commission.  
 
COMMISSION OF ENQUIRY. 1977. See Niemand Commission.  
 +
 
Computer controls live theatre lighting. 1970. South African electrical review, 61(629): 32. October.
 
Computer controls live theatre lighting. 1970. South African electrical review, 61(629): 32. October.
 +
 
Conradie, P.J. 1962. Noodlot in die dramas van Leipoldt – ’n verdere poging. Tydskrif vir letterkunde, 12(1): 20-25.
 
Conradie, P.J. 1962. Noodlot in die dramas van Leipoldt – ’n verdere poging. Tydskrif vir letterkunde, 12(1): 20-25.
 +
 
Conradie, P.J. 1969. Afrikaanse dramaturge. Teater S.A., 1(3): 2-3.
 
Conradie, P.J. 1969. Afrikaanse dramaturge. Teater S.A., 1(3): 2-3.
 +
 
Conradie, P.J. 1974.  Hoe om ‘n drama te ontleed. Pretoria: Academica.
 
Conradie, P.J. 1974.  Hoe om ‘n drama te ontleed. Pretoria: Academica.
 +
 
Conradie, P.J. 1978. Drama uit vaderlandse en Bybelse geskiedenis. [Literary criticism]. Standpunte, 31(2): 32-39. April.
 
Conradie, P.J. 1978. Drama uit vaderlandse en Bybelse geskiedenis. [Literary criticism]. Standpunte, 31(2): 32-39. April.
  
 
Conradie, P.J. 1980. Betrokkenheid in ‘n paar onlangse dramas. Standpunte, 33(2): 57-64.
 
Conradie, P.J. 1980. Betrokkenheid in ‘n paar onlangse dramas. Standpunte, 33(2): 57-64.
 +
 
Conradie, P.J. 1982. Op die grense van die drama. Standpunte, 35(2): 67-75.
 
Conradie, P.J. 1982. Op die grense van die drama. Standpunte, 35(2): 67-75.
 +
 
Conradie, P.J. 1982. Mag en onmag van die woord in die dramas van Henriëtte Grové. Tydskrif vir letterkunde, 20(4) : 44-52.
 
Conradie, P.J. 1982. Mag en onmag van die woord in die dramas van Henriëtte Grové. Tydskrif vir letterkunde, 20(4) : 44-52.
 +
 
Conradie, P.J. 1984. Literêre kritikus en die drama. Standpunte, 37(3) : 22-27.
 
Conradie, P.J. 1984. Literêre kritikus en die drama. Standpunte, 37(3) : 22-27.
  
 
Conradie, P.J. 1984. Eenheid van handeling en tyd – klassieke en moderne benaderings. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël :  besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater.  Johannesburg: Perskor. p.  17-22.
 
Conradie, P.J. 1984. Eenheid van handeling en tyd – klassieke en moderne benaderings. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël :  besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater.  Johannesburg: Perskor. p.  17-22.
 +
 
Conradie, P.J. 1985. Die literere kritikus en die drama. Teaterforum, 6(1) :73-90.
 
Conradie, P.J. 1985. Die literere kritikus en die drama. Teaterforum, 6(1) :73-90.
  
 
Conradie, P.J. 1990. Syncretism in Wole Soyinka’s play The Bacchae of Euripedes. South African theatre journal, 4(1):61-74.
 
Conradie, P.J. 1990. Syncretism in Wole Soyinka’s play The Bacchae of Euripedes. South African theatre journal, 4(1):61-74.
 +
 
Conradie, P.J. 1991. P.C. Schoonees en die Afrikaanse drama van die twintigerjare. Tydskrif vir letterkunde, 29(1): 76-83.
 
Conradie, P.J. 1991. P.C. Schoonees en die Afrikaanse drama van die twintigerjare. Tydskrif vir letterkunde, 29(1): 76-83.
 +
 
Conradie, P.J. 1996. Debates surrounding an approach to African tragedy. South African theatre journal, 10(1):25-34.
 
Conradie, P.J. 1996. Debates surrounding an approach to African tragedy. South African theatre journal, 10(1):25-34.
 +
 
Conradie, P.J. 2000 Tragic conflicts in three African plays. South African theatre journal, 14:129- 45.
 
Conradie, P.J. 2000 Tragic conflicts in three African plays. South African theatre journal, 14:129- 45.
 +
 
Conradie, Piet & Blumer, Arnold 1985. Die literêre kritikus en die drama. Teaterforum, 6(1) : 82.
 
Conradie, Piet & Blumer, Arnold 1985. Die literêre kritikus en die drama. Teaterforum, 6(1) : 82.
 +
 
Constantly filled Space. 1972. Artlook, 5(12): 22-24. December.
 
Constantly filled Space. 1972. Artlook, 5(12): 22-24. December.
 +
 
Conversations with Breytenbach. 1978. Scenaria, April/May:40-41.
 
Conversations with Breytenbach. 1978. Scenaria, April/May:40-41.
 +
 
Conversations with giants: Athol Fugard. Dramatists Guild quarterly, 27(4): 6, 15-24.
 
Conversations with giants: Athol Fugard. Dramatists Guild quarterly, 27(4): 6, 15-24.
 +
 
Cooke, Roy H. 1946. How the scenic artist is coming into his own. Outspan. 40(1035): 49. December 27.
 
Cooke, Roy H. 1946. How the scenic artist is coming into his own. Outspan. 40(1035): 49. December 27.
 +
 
Coplan, David 1987. Dialectics of tradition in Southern African Black popular theatre. Critical arts, 4(3): 5-27.
 
Coplan, David 1987. Dialectics of tradition in Southern African Black popular theatre. Critical arts, 4(3): 5-27.
 +
 
COPLAN, DAVID. 1987  Retying The Bloodknot:  Fugard on Broadway, South African Theatre Journal, 1(1):114-7
 
COPLAN, DAVID. 1987  Retying The Bloodknot:  Fugard on Broadway, South African Theatre Journal, 1(1):114-7
  
 
COPLAN, David B. 1994. In the time of cannibals: The Word music of South Africa’s Basotho Migrants. Chicago: Univesity of Chicago Press.  
 
COPLAN, David B. 1994. In the time of cannibals: The Word music of South Africa’s Basotho Migrants. Chicago: Univesity of Chicago Press.  
 +
 
Coplan, David B. 2008. In township tonight! :South Africa's black city music and theatre. 2nd ed. Chicago, IL :University of Chicago Press.
 
Coplan, David B. 2008. In township tonight! :South Africa's black city music and theatre. 2nd ed. Chicago, IL :University of Chicago Press.
 +
 
Cornell, C. 1988. Cape Town scenes: using short plays in class. Crux, 22(2): 4-9. April.
 
Cornell, C. 1988. Cape Town scenes: using short plays in class. Crux, 22(2): 4-9. April.
 +
 
Corporate sponsorship of the arts. 1981. Scenaria, (26): 27.
 
Corporate sponsorship of the arts. 1981. Scenaria, (26): 27.
 
The Corsair Drama Group and Siener in die suburbs. 1978. Scenaria, (9) : 37, 39.
 
The Corsair Drama Group and Siener in die suburbs. 1978. Scenaria, (9) : 37, 39.
 +
 
Cosser, Michael 1991.  Dramatic discourse in the foreground of The Hill. South African theatre journal, 5(2): 66-79.
 
Cosser, Michael 1991.  Dramatic discourse in the foreground of The Hill. South African theatre journal, 5(2): 66-79.
 
  TIM. 1985. The New Africn: A Study of the Life and Work of D.I.E. Dhlomo. Johannesburg: Ravan Press.  
 
  TIM. 1985. The New Africn: A Study of the Life and Work of D.I.E. Dhlomo. Johannesburg: Ravan Press.  
 +
 
Couzens, Tim 1988. A moment in the past: William Tsikinya-Chaka. Shakespeare in Soutern Africa, 2: 60-66.
 
Couzens, Tim 1988. A moment in the past: William Tsikinya-Chaka. Shakespeare in Soutern Africa, 2: 60-66.
 +
 
Coveney, M. 1973. Challenging the silence (interview). Plays and players 21 (2):34-37.
 
Coveney, M. 1973. Challenging the silence (interview). Plays and players 21 (2):34-37.
 +
 
Cox, Anna. 2003. Civic Theatre boom sparks exciting plans for the area. In: Saturday Star, March 8, 2003: 5.
 
Cox, Anna. 2003. Civic Theatre boom sparks exciting plans for the area. In: Saturday Star, March 8, 2003: 5.
 +
 
Coyne, Pareick 1988. Play production in the primary school. Crux, 22(4): 2-10. October.
 
Coyne, Pareick 1988. Play production in the primary school. Crux, 22(4): 2-10. October.
 +
 
Crail, Archie 1993. In search of a character. Canadian theatre review, 74 : 73-77.
 
Crail, Archie 1993. In search of a character. Canadian theatre review, 74 : 73-77.
 +
 
Crake, A.M. 1986. The Port Elizabeth Opera House : the architect’s view. Scenaria, (62) : 13-15.
 
Crake, A.M. 1986. The Port Elizabeth Opera House : the architect’s view. Scenaria, (62) : 13-15.
 +
 
Crake, A.M. 1986. The Port Elizabeth Opera House : the architect’s view. Scenaria,  (62) : 13-15.
 
Crake, A.M. 1986. The Port Elizabeth Opera House : the architect’s view. Scenaria,  (62) : 13-15.
  
 
Creux, A. 1965. Shakespeare at Maynardville. Lantern, 15(1): 55-59.
 
Creux, A. 1965. Shakespeare at Maynardville. Lantern, 15(1): 55-59.
 +
 
Crewe, J. 1973. H W D Manson. In Lennox-Short, Alan  English and South Africa. Cape Twon: Nasou. p. 87-89.  
 
Crewe, J. 1973. H W D Manson. In Lennox-Short, Alan  English and South Africa. Cape Twon: Nasou. p. 87-89.  
 +
 
Crewe, J.V. 1972.  Place for Manson? Standpunte, 25(3): 19-31. February.
 
Crewe, J.V. 1972.  Place for Manson? Standpunte, 25(3): 19-31. February.
 +
 
Crisis of African theatre. 1973. Business South Africa, 8(4): 32-33. April.
 
Crisis of African theatre. 1973. Business South Africa, 8(4): 32-33. April.
 +
 
Crisis of African theatre: discussion. 1973. Business South Africa, 8(5): 7.
 
Crisis of African theatre: discussion. 1973. Business South Africa, 8(5): 7.
 +
 
Croft, Adrian 1987. Interesting new development in Local Black Theatre. Pretoria News, February 27, 1987 (Interview with Gibson Kente).
 
Croft, Adrian 1987. Interesting new development in Local Black Theatre. Pretoria News, February 27, 1987 (Interview with Gibson Kente).
  
 
Cronjé, D.C. 1986.  NDP wys sy slag in die toneelwereld. Paratus, 37(1) : 60-61.
 
Cronjé, D.C. 1986.  NDP wys sy slag in die toneelwereld. Paratus, 37(1) : 60-61.
 +
  
 
Cronjé, G. 1967. Dramakuns naas woordkuns en dramawetenskap naas literatuurwetenskap. Tydskrif vir geesteswetenskappe, 7: 446-454.
 
Cronjé, G. 1967. Dramakuns naas woordkuns en dramawetenskap naas literatuurwetenskap. Tydskrif vir geesteswetenskappe, 7: 446-454.
 
CRONJÉ, G. 1971.  Die Drama as Speelstuk. Johannesburg: Voortrekkerpers.
 
CRONJÉ, G. 1971.  Die Drama as Speelstuk. Johannesburg: Voortrekkerpers.
 +
 
CRONJÉ, JAN. 1985. Op die toneel-swerfpad. In Temple Hauptfleisch (ed) The Breytie Book. Johannesburg: The Limelight Press. P.78-82.
 
CRONJÉ, JAN. 1985. Op die toneel-swerfpad. In Temple Hauptfleisch (ed) The Breytie Book. Johannesburg: The Limelight Press. P.78-82.
 +
 
Cronjé, J. 1972. Gerhard Beukes gehuldig. Taalgenoot, 41(2): 11. January.
 
Cronjé, J. 1972. Gerhard Beukes gehuldig. Taalgenoot, 41(2): 11. January.
 +
 
Cronjé, M. 1974. Drama en die opera as onderskeie kunsgenres met besondere aandag aan Shakespeare en Verdi. Humanitas, 2(4): 425-429.
 
Cronjé, M. 1974. Drama en die opera as onderskeie kunsgenres met besondere aandag aan Shakespeare en Verdi. Humanitas, 2(4): 425-429.
 
Crous, E. 1985. Plesierige paar : [Rika Sennett en James Borthwick]. Sarie, 142-143. November 6.
 
Crous, E. 1985. Plesierige paar : [Rika Sennett en James Borthwick]. Sarie, 142-143. November 6.
 
  
 
Crous, E. 1985. Donkerkop het durf. [Golda Raff]. Sarie, 36-37. December 18.
 
Crous, E. 1985. Donkerkop het durf. [Golda Raff]. Sarie, 36-37. December 18.
  
 
Crous, M.L. 1991. Karakterisering in Christine: ’n Jungiaanse perspektief. Literator, 12(3): 103-110.
 
Crous, M.L. 1991. Karakterisering in Christine: ’n Jungiaanse perspektief. Literator, 12(3): 103-110.
 +
 
Crow, Brian 1996a. Athol Fugard and the South African ‘workshop’ play. In Crow Brian . An introduction to post-colonial theatre. Cambridge: Cambridge University Press, p. 96-111.
 
Crow, Brian 1996a. Athol Fugard and the South African ‘workshop’ play. In Crow Brian . An introduction to post-colonial theatre. Cambridge: Cambridge University Press, p. 96-111.
 +
 
Crow, Brian 1996b. ‘A truly living moment’: acting and the Statements plays. In Davis, Geoffrey V. & Fuchs, Anne (eds.) Theatre and change in South Africa. Amsterdam: Harwood Academic Publishing. p. 13-24.
 
Crow, Brian 1996b. ‘A truly living moment’: acting and the Statements plays. In Davis, Geoffrey V. & Fuchs, Anne (eds.) Theatre and change in South Africa. Amsterdam: Harwood Academic Publishing. p. 13-24.
  
Line 204: Line 298:
  
 
Cruywagen, Eben 1999a. Dance, media entertainment and popular theatre in South East Africa, by David Kerr. Reviewed in: South African theatre journal, 13(1&2):197-202.
 
Cruywagen, Eben 1999a. Dance, media entertainment and popular theatre in South East Africa, by David Kerr. Reviewed in: South African theatre journal, 13(1&2):197-202.
 +
 
Cruywagen, Eben 1999b. Luister-leer: die opvoedkundige moontlikhede van die hoorspel in Suid-Afrika. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbsoch. (D Phil-verhandeling.)
 
Cruywagen, Eben 1999b. Luister-leer: die opvoedkundige moontlikhede van die hoorspel in Suid-Afrika. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbsoch. (D Phil-verhandeling.)
 +
 
Cruywagen, Eben 2002.  African broadcast cultures.  Radio in transition, edited by R. Fardon & G. Furniss. Reviewed in: South African Theatre Journal, 16:230 – 240.
 
Cruywagen, Eben 2002.  African broadcast cultures.  Radio in transition, edited by R. Fardon & G. Furniss. Reviewed in: South African Theatre Journal, 16:230 – 240.
 +
 
Cruywagen, Eben 2002.  Report on the Klein Karoo Natikonal Arts Festival (KKNK) 2002. South African theatre journal, 16: 190 – 191.
 
Cruywagen, Eben 2002.  Report on the Klein Karoo Natikonal Arts Festival (KKNK) 2002. South African theatre journal, 16: 190 – 191.
 +
 
Cruywagen, W.A. 1985. Windybrow : Pact’s new home in Johannesburg. Scenaria, (50) : 3-4.
 
Cruywagen, W.A. 1985. Windybrow : Pact’s new home in Johannesburg. Scenaria, (50) : 3-4.
  
 +
Culture is breaking out all over: a rush of opera houses. 1967. Construction in Southern Africa, 12(6): 71-79.
  
Culture is breaking out all over: a rush of opera houses. 1967. Construction in Southern Africa, 12(6): 71-79.
 
 
Curtain call – theatrical photography. Creative photography,  5(11) : 23-28.
 
Curtain call – theatrical photography. Creative photography,  5(11) : 23-28.
 +
 
Curtis, Stephen 1979. The playwright’s dilemma.  Scenaria, (15): 3.
 
Curtis, Stephen 1979. The playwright’s dilemma.  Scenaria, (15): 3.
  
  
 
Return to  [[Main Page]]
 
Return to  [[Main Page]]

Revision as of 14:22, 21 August 2010

Return to Main Page


Callaghan, Cedric 1983. Black theatre in South Africa. Black American literary forum, 17: 83.

CAMERON, TREWHELLA (ed). 1986. An Illustrated History of South Africa. Johannesburg: Jonathan Ball Publishers.

CAMPSCAHREUR, WILLEM AND DIVENDAL, JOOST. 1989, Culture in another South Africa. London: Zed

Camus, Albert. 1970 Selected Essays and Notebooks, ed and trs Philip Thody. Harmondsworth, Penguin.

Camus,Albert. 1975. The Myth of Sisyphus. Harmondsworth, Penguin.

Can’t stop the Karnaval: [Karnaval – a Long Street celebration]. 1981. Scenaria, (23): 23.

CAPAB Annual Reports (1986/87 and 1987/88). Cape Town: Van Riebeeck Press.

CAPAB’s dynamic Fourie. 1978. Scenaria, June/July: 18.

Capraro, Anine 1986. George Ballot : ster met sy voete op die grond. Sarie, 37(15) : 55-57, 62, 127. January 29.

A career behind the scenes. 1986. Scenaria, (61) : 31-32.

Careers in the performing arts. 1974. My career, 25(3)-(4).

Carklin, M.L. 1996. Drama in South African secondary schools: meeting the challenge of educational change. Grahamstown: Rhodes University. (MA thesis).

CARKLIN, MICHAEL. 1996 Mediums of change: The Arts in Africa ’95 Conference. South African theatre journal, 10(1):88-93.

Carklin M. 1997. Rainbows and spider webs: new challenges for theatre in a transformed system of education in South Africa [1]. Research in drama education, 2(2): 203-213.

Carola, Luther 1985. Problems and possibilities: a discussion on the making of alternative theatre in South Africa. English Academy review, 2: 19-32.

Carr, G. 1951. Early drama in South Africa. Trek, 15(1): 26-27.

Carruthers, H. 1953. South Africa’s Lilliput theatre. Outspan, 53(1391): 34-35. October 23.

Cartwright, J. 1980. Visual index to plays in performance. Jagger journal, 1: 3-5.

Carusi, A. (1990) ‘Post, Post and Post. Or, where is South African Literature in all this?’ In Adam and Tiffin (eds.) Past the last Post: Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism. Calgary: University of Calgary Press.

Causton, Patricia 1949. How we’re providing entertainment really suitable for children. Outspan. 45(1168):21. July 15

Causton, Patricia 1957. The Children’s Theatre in South Africa. Lantern. Pretoria (December 1957)

CELLI, L. 1937. South African Dramatists In: South African Opinion. 15 May: 13-14.

Certainly with it [children’s theatre group]. 1967. South African panorama, 12(9): 20-23.September.

CESAT. 1985. A Chronology of South African Theatre. In: Temple Hauptfleisch (ed), The Breytie Book. Randburg: The Limelight Press.

Chambers, Stephan 1984. The Market Theatre Johannesburg. Cue, 5(30): 10-12.

CHAPMAN, Michael, GARDNER, Colin and MPHAHLELE, Es'kia. (Eds). 1992. Perspectives on South African English Literature. Johannesburg: Ad Donker.

Chapman, Michael 1989. The critic in a state of emergency: toward a theory of reconstruction. SAVAL conference papers IX. 269-291.

Chapman, Michael. 1996. Southern African Literatures. London: Longman.

Chatrooghoon, M. 1988. A comparative assessment of the verbal communication of standard ten speech and drama and non-speech and drama pupils in Verulam. M.A. thesis. University of Durban-Westville.

Chatrooghoon, M. 1992. The value of creative drama in the treatment of stuttering. Durban: University of Durban-Westville. (D Phil thesis).

Chinyowa, Kennedy 2009. Theatrical performance as technology: the case of drama in AIDS education (DramAidE) in South Africa. Studies in theatre & performance, 29(1): 33-52.

Cilliers, J. 1979. Best little powerhouse in Jo’burg. [Dawn Lindberg]. Fair lady,15(13): 62-67. October 19.

Civic theatre at Johannesburg. 1962. South African builder, 40(8): 14-23.

Claassen, Jacques 1986. Maude vir Antjie. De kat, 2(3) : 50-53.

Claassen, George 1996 News as vaudeville: The dramatic image; news diffusion and demise of cultural literacy through show business. South African theatre journal, 10(2):101-115.

Claassen, George 1998. Just the ticket! – my 50 years in show b Kirby, P.R. 1962. Frederick Timpson I’Ons and the first sixteen years of the theatre in Grahamstown. Africana notes & news, usiness by Percy Tucker. Reviewed in: South African theatre journal, 12(1&2):237-243.

Cleary, Beth 2000. The Zulu by Mbongeni Ngema. Reviewed in Theatre journal, 52(4): 571-572.

Cloete, L. 1971. Sphinx on Table mountain. [sets for Aïda]. Personality, 55-56. March 14.

Cloete, L. 1977. Sterrewagteater in Bloemfontein. Lantern, 27(1): 72-73. May.

CLOETE, MIKE (ed). 1974. The First Ten Years – CAPAB/KRUIK – Die Eerste Tien Jaar. Cape Town: The Standard Press.

Cloete, T.T. 1965. Die stem in die literere kunswerk - 'n ondersoek na die aanbiedingswyse in die liriese en epiese poesie, verhalende prosa en drama, deur J.C. Kannemeyer. Reviewed in: Tydskrif vir geesteswetenskappe, 5(4): 438-442.

Cloete, T.T. 1975. [Henriette Grové] se Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het. [Literary criticism]. Tydskrif vir letterkunde, 13(4): 82-84. November.

Cloete, T.T. 1984. Die dramatiese vers van Die laaste aand. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater. Johannesburg: Perskor. p. 105-114.

Clowes, L. (2008). ‘Masculinity, Matrimony and Generation: Reconfiguring Patriarchy in Drum 1951-1983’. Journal of Southern African Studies, vol. 34, issue 1, pp. 179-192.

Coetser, A. 1984. Kontekstuele vrae [en antwoorde] oor Ontmoeting by Dwaaldrif van Henriëtte Grové. Klasgids, 19(1) – (2).

Coetser, J.L. 1991. Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar. Literator, 12(2): 45-58. 12(3) ????

Coetser, J.L. 1994. Die dieper reg (N.P. van Wyk Louw): Royce, regsidee, resepsie. Literator, 15(2): 35-53.

Coetser, Johan. 1998. Drie Susters Twee (by Reza de Wet) (book review). Tydskrif vir Letterkunde. xxxvi/2: 97.

Coetser, Johan. 1998. Die Dramateks as Handleiding (Marisa Keuris, 1996) (book review). Tydskrif vir Letterkunde. xxxvi/2: 99.

Coetser, J.L. 1999. Die drama in Afrikaans: ‘n bewegende sentrum? Tydskrif vir Letterkunde. xxxvii/2: 44.

Coetser, J.L. 1999. Afrikaanse drama en toneel oor die Anglo-Boereoorlog, 1900-1920: Aspekte van identiteit . Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 6(2) : 131-149.

Coetser, J.L. 2003. 'n Herinnering aan brokke toneelgeskiedenis : boekresensies Literator, 24(1) : 172-176.

Coetser, J.L. 2008. Gemeenskapstoneel deur Robert J. Pearce: aspekte van bewussyn (‘n eerste verkenning). South African theatre journal, 22: 166-189.

Coetser, J.L. 2003. “So little of it left”: remembrance, occasion and event in Afrikaans theatre. South African theatre journal, 17: 8-36.

Coetser, J.L. 2006. Standaardwerk oor Suid-Afrikaanse toneelgeskiedenis: boekresensie. Literator, 27(2): 159-161

Coetser, J.L. 2009. Kaburu: ‘n drama vir die verhoog deur D. Opperman. Reviewed in Tydskrif vir geesteswetenskappe, 49(4): 740-741.

COETZEE, AMANDA. 1996. Jaar van skitterende SA toneelstukke. Beeld. 31 Desember: Kalender.

COETZEE, AMANDA. 1996. Kaaplandse Vita-Pryse. Beeld. 8 Augustus: Kalender.

Coetzee, Amanda. 1998. Man in toppos bedank by stadskouburg in Goudstad. In: Beeld, June 26, 1998: 3.

Coetzee, A.J. 1971. ATKV huldig die dramaturg Beukes. Taalgenoot, 40(11): 7. October.

Coetzee, A.J. 1978. Verlede: gedagtenis en noodlot in die dramas van Pieter Fourie. Standpunte, 31(4): 52-60. August.

Coetzee, Ampie 1984. Woord en daad, teken en saak, teks en handeling: Pavane van André P. Brink. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater. Johannesburg: Perskor. p. 83-92.

Coetzee, Gerda. 1995. Feesvier is nog nie teaterkultuur. Insig, 08/95: 42.

Coetzee, A.J. 1978. Verlede: gedagtenis en noodlot in die dramas van Pieter Fourie. Standpunte, 31(4): 52-60. August.

COETZEE, MARIÉ-HELEEN. 2000 Playing sticks: An exploration of Zulu stick fighting as performance. South African theatre journal, 14:97-113

COETZEE, MARIÉ-HELEEN. 2001 Paddy Crean International Stage Combat Congress/Workshop, Canada. South African theatre journal, 15:158-160.

Coetzee M. 2000. Playing Sticks: An Exploration of Zulu Stick Fighting as Performance. South African Theatre Journal [serial online]. 2000;14:97-113.

Coetzee M, Munro M, De Boer A. 2004. Deeper Sites through Various Lines: LMS and Whole-Brain Learning in Body/Voice Training for Performers in the HET Band. South African Theatre Journal [serial online]. 2004;18:135-158.

Coetzee, Marié-Heleen 2009. (Re)storying the self: exploring identity through performative inquiry. South African theatre journal, 23: 94-115.

Coetzee, P.J. 1978. Literêrteoretiese beginsels wat dialog beheers in die drama, met verwysing na D.J. Opperman se Periandros van Korinthe. Unie, 75: 71-76. August.

Coetzee, P.J. 1983. Enkele gesigspunte oor die voorgeskrewewerk, Die pluimsaad waai ver – N.P. van Wyk Louw (Bitter begin). Unie, 80: 31-34.

Coetzee, Yvette 1998 Visibly invisible: How shifting the conventions of the traditionally invisible puppeteer allows for more dimensions in both the puppeteer-puppet relationship and the creation of theatrical meaning in Ubu and the Truth Commission. South African theatre journal, 12(1&2): 35-51.

COHEN, R. 1998. “25 years popular people's theatre”, in Cape Times, 18/9/98 p 20,

Cole, Catherine M. 2001. Africans on stage: studies in ethnological show business ed by Bernth Lindfors and The drama of South Africa: plays, pageants and publics by Loren Kruger. Reviewed in Theatre journal, 53(1): 179-181.

Cole, Catherine M. 2004. Theatres of truth, acts of reconciliation: the TRC in South Africa. In Conteh-Morgan, John & Olaniyan, Tejumola (eds). African drama and performance. Bloomington: Indiana University Press. p. 219-226.

Cole, Catherine M. 2007. Performance, transitional justice, and the law: South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Theatre Journal, 59(2): 167-187.

Cole, Catherine 2008. The rewind cantata. Theater, 38(3): 84-109.

Coller, H. P. 1988a. Ek, Anna van Wyk, deur Pieter Fourie. Reviewed in: South African theatre journal, 2(1): 75-77.

Coller, H.P. 1988b. Die potlooddief en die engel deur A.S. van Straaten. Reviewed in: South African theatre journal, 2(1): 72-74.

Coller, H.P. 1994. Onderhoud gevoer met die dramaturg Pieter Fourie. Tydskrif vir letterkunde, 32(2): 70-83.

Colleran, Jeanne Marie 1988. The dissenting writer in South Africa: a rhetorical analysis of the drama of Athol Fugard and the short fiction of Nadine Gordimer. Columbus, OH: Ohio State University. (Ph.D. thesis).

Colleran, Jeanne 1990. A place with the pigs: Athol Fugard’s Afrikaner parable. Modern drama, 33(1): 82-92.

Colleran, Jeanne 1995a. Athol Fugard and the problematics of the liberal critique. Modern drama, 38(3): 389-407.

Colleran, Jeanne 1995b. Re-situating Fugard: re-thinking revolutionary theatre. South African theatre journal, 9(2): 39-49.

Colleran, Jeanne 1998. South African theatre in the United States: the allure of the familiar and of the exotic. In: Attridge, Derek and Jolly, Rosemary (eds). Writing South Africa: literature, apartheid, and democracy, 1970-1995. Cambridge: Cambridge University Press. p. 221-236.

Collins, F. 1968. Barbara Kinghorn. Personality, 14-19. June 20.

Collins, F. 1971. Leonard Schach: backroom boy of the theatre. Personality, 55-56. February 26.

Collins, Jane 1999. King Lear in South Africa: an interview with director James Whyle. Shakespeare bulletin, 17(1): 35-37.

Combrink, A.L. 1985. Sociocultural and political values in selected plays by South African playwrights. Koers, 50(3) : 233-247.

Combrink, A. 1987. Shakespeare made easy, by Allan Durband. Reviewed in: South African theatre journal, 1(1):125-129.

COMBRINK, ANNETTE. 1986. The Power and Precision of a skillfully crafted Miniature: Geraldine Aron’s playwrighting. Durban: Unpublished paper delivered at the AUETSA conference.

Combrink, Annette L. 1987. Seven plays and four monologues, by Geraldine Aron. Reviewed in: South African theatre journal, 1(1):130-132.

Combrink, Salome 1988. Drama as registreerder van laat twintigste-eeuse stadsproblematiek. Fasette, 7(2): 42-45. December.

COMMISSION OF ENQUIRY. 1977. See Niemand Commission.

Computer controls live theatre lighting. 1970. South African electrical review, 61(629): 32. October.

Conradie, P.J. 1962. Noodlot in die dramas van Leipoldt – ’n verdere poging. Tydskrif vir letterkunde, 12(1): 20-25.

Conradie, P.J. 1969. Afrikaanse dramaturge. Teater S.A., 1(3): 2-3.

Conradie, P.J. 1974. Hoe om ‘n drama te ontleed. Pretoria: Academica.

Conradie, P.J. 1978. Drama uit vaderlandse en Bybelse geskiedenis. [Literary criticism]. Standpunte, 31(2): 32-39. April.

Conradie, P.J. 1980. Betrokkenheid in ‘n paar onlangse dramas. Standpunte, 33(2): 57-64.

Conradie, P.J. 1982. Op die grense van die drama. Standpunte, 35(2): 67-75.

Conradie, P.J. 1982. Mag en onmag van die woord in die dramas van Henriëtte Grové. Tydskrif vir letterkunde, 20(4) : 44-52.

Conradie, P.J. 1984. Literêre kritikus en die drama. Standpunte, 37(3) : 22-27.

Conradie, P.J. 1984. Eenheid van handeling en tyd – klassieke en moderne benaderings. In: Malan, Charles (ed.) Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater. Johannesburg: Perskor. p. 17-22.

Conradie, P.J. 1985. Die literere kritikus en die drama. Teaterforum, 6(1) :73-90.

Conradie, P.J. 1990. Syncretism in Wole Soyinka’s play The Bacchae of Euripedes. South African theatre journal, 4(1):61-74.

Conradie, P.J. 1991. P.C. Schoonees en die Afrikaanse drama van die twintigerjare. Tydskrif vir letterkunde, 29(1): 76-83.

Conradie, P.J. 1996. Debates surrounding an approach to African tragedy. South African theatre journal, 10(1):25-34.

Conradie, P.J. 2000 Tragic conflicts in three African plays. South African theatre journal, 14:129- 45.

Conradie, Piet & Blumer, Arnold 1985. Die literêre kritikus en die drama. Teaterforum, 6(1) : 82.

Constantly filled Space. 1972. Artlook, 5(12): 22-24. December.

Conversations with Breytenbach. 1978. Scenaria, April/May:40-41.

Conversations with giants: Athol Fugard. Dramatists Guild quarterly, 27(4): 6, 15-24.

Cooke, Roy H. 1946. How the scenic artist is coming into his own. Outspan. 40(1035): 49. December 27.

Coplan, David 1987. Dialectics of tradition in Southern African Black popular theatre. Critical arts, 4(3): 5-27.

COPLAN, DAVID. 1987 Retying The Bloodknot: Fugard on Broadway, South African Theatre Journal, 1(1):114-7

COPLAN, David B. 1994. In the time of cannibals: The Word music of South Africa’s Basotho Migrants. Chicago: Univesity of Chicago Press.

Coplan, David B. 2008. In township tonight! :South Africa's black city music and theatre. 2nd ed. Chicago, IL :University of Chicago Press.

Cornell, C. 1988. Cape Town scenes: using short plays in class. Crux, 22(2): 4-9. April.

Corporate sponsorship of the arts. 1981. Scenaria, (26): 27. The Corsair Drama Group and Siener in die suburbs. 1978. Scenaria, (9) : 37, 39.

Cosser, Michael 1991. Dramatic discourse in the foreground of The Hill. South African theatre journal, 5(2): 66-79.

TIM. 1985. The New Africn: A Study of the Life and Work of D.I.E. Dhlomo. Johannesburg: Ravan Press. 

Couzens, Tim 1988. A moment in the past: William Tsikinya-Chaka. Shakespeare in Soutern Africa, 2: 60-66.

Coveney, M. 1973. Challenging the silence (interview). Plays and players 21 (2):34-37.

Cox, Anna. 2003. Civic Theatre boom sparks exciting plans for the area. In: Saturday Star, March 8, 2003: 5.

Coyne, Pareick 1988. Play production in the primary school. Crux, 22(4): 2-10. October.

Crail, Archie 1993. In search of a character. Canadian theatre review, 74 : 73-77.

Crake, A.M. 1986. The Port Elizabeth Opera House : the architect’s view. Scenaria, (62) : 13-15.

Crake, A.M. 1986. The Port Elizabeth Opera House : the architect’s view. Scenaria, (62) : 13-15.

Creux, A. 1965. Shakespeare at Maynardville. Lantern, 15(1): 55-59.

Crewe, J. 1973. H W D Manson. In Lennox-Short, Alan English and South Africa. Cape Twon: Nasou. p. 87-89.

Crewe, J.V. 1972. Place for Manson? Standpunte, 25(3): 19-31. February.

Crisis of African theatre. 1973. Business South Africa, 8(4): 32-33. April.

Crisis of African theatre: discussion. 1973. Business South Africa, 8(5): 7.

Croft, Adrian 1987. Interesting new development in Local Black Theatre. Pretoria News, February 27, 1987 (Interview with Gibson Kente).

Cronjé, D.C. 1986. NDP wys sy slag in die toneelwereld. Paratus, 37(1) : 60-61.


Cronjé, G. 1967. Dramakuns naas woordkuns en dramawetenskap naas literatuurwetenskap. Tydskrif vir geesteswetenskappe, 7: 446-454. CRONJÉ, G. 1971. Die Drama as Speelstuk. Johannesburg: Voortrekkerpers.

CRONJÉ, JAN. 1985. Op die toneel-swerfpad. In Temple Hauptfleisch (ed) The Breytie Book. Johannesburg: The Limelight Press. P.78-82.

Cronjé, J. 1972. Gerhard Beukes gehuldig. Taalgenoot, 41(2): 11. January.

Cronjé, M. 1974. Drama en die opera as onderskeie kunsgenres met besondere aandag aan Shakespeare en Verdi. Humanitas, 2(4): 425-429. Crous, E. 1985. Plesierige paar : [Rika Sennett en James Borthwick]. Sarie, 142-143. November 6.

Crous, E. 1985. Donkerkop het durf. [Golda Raff]. Sarie, 36-37. December 18.

Crous, M.L. 1991. Karakterisering in Christine: ’n Jungiaanse perspektief. Literator, 12(3): 103-110.

Crow, Brian 1996a. Athol Fugard and the South African ‘workshop’ play. In Crow Brian . An introduction to post-colonial theatre. Cambridge: Cambridge University Press, p. 96-111.

Crow, Brian 1996b. ‘A truly living moment’: acting and the Statements plays. In Davis, Geoffrey V. & Fuchs, Anne (eds.) Theatre and change in South Africa. Amsterdam: Harwood Academic Publishing. p. 13-24.

Crow, Brian 2002. African metatheater: criticizing society, celebrating the stage Research in African literatures, 33(1): 133-143.

Cruywagen, Eben 1999a. Dance, media entertainment and popular theatre in South East Africa, by David Kerr. Reviewed in: South African theatre journal, 13(1&2):197-202.

Cruywagen, Eben 1999b. Luister-leer: die opvoedkundige moontlikhede van die hoorspel in Suid-Afrika. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbsoch. (D Phil-verhandeling.)

Cruywagen, Eben 2002. African broadcast cultures. Radio in transition, edited by R. Fardon & G. Furniss. Reviewed in: South African Theatre Journal, 16:230 – 240.

Cruywagen, Eben 2002. Report on the Klein Karoo Natikonal Arts Festival (KKNK) 2002. South African theatre journal, 16: 190 – 191.

Cruywagen, W.A. 1985. Windybrow : Pact’s new home in Johannesburg. Scenaria, (50) : 3-4.

Culture is breaking out all over: a rush of opera houses. 1967. Construction in Southern Africa, 12(6): 71-79.

Curtain call – theatrical photography. Creative photography, 5(11) : 23-28.

Curtis, Stephen 1979. The playwright’s dilemma. Scenaria, (15): 3.


Return to Main Page