Difference between revisions of "ESAT Bibliography Bot-Bre"

From ESAT
Jump to navigation Jump to search
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 14: Line 14:
  
  
[[Bet Botha|Botha, Bet]] 1985. Die Christen se verantwoordelikheid by die vertolking van ‘n woordkunswerk. ''Teaterforum'', 6(1):28-45.
+
[[Bet Botha|Botha, Bet]] 1982. Enkele gedagtes oor 'n blitskursus in toneelskryf. ''[[Teaterforum]]'', 3(1):1-10.
 +
 
 +
[[Bet Botha|Botha, Bet]] 1985. Die Christen se verantwoordelikheid by die vertolking van ‘n woordkunswerk. ''[[Teaterforum]]'', 6(1):28-45.
  
 
[[Danie Botha|Botha, Danie]] 2006. ''Voetligte & Applous!: Die Beginjare van die Afrikaanse Beroepstoneel''. Pretoria: Protea Boekhuis.
 
[[Danie Botha|Botha, Danie]] 2006. ''Voetligte & Applous!: Die Beginjare van die Afrikaanse Beroepstoneel''. Pretoria: Protea Boekhuis.
Line 22: Line 24:
 
[[Elizabeth Maria Botha|Botha, Elizabeth Maria]] 1973. Vertolking van die woordkunswerk in die twintigste eeu. Unpublished doctoral dissertation. Potchefstroom: Potchefstroom University for Christian Higher Education.
 
[[Elizabeth Maria Botha|Botha, Elizabeth Maria]] 1973. Vertolking van die woordkunswerk in die twintigste eeu. Unpublished doctoral dissertation. Potchefstroom: Potchefstroom University for Christian Higher Education.
  
[[Elize Botha|Botha, Elize]] 1975. [[P.G. du Plessis]] oor ''[[Plaston : DNS-kind]]'' in gesprek met Elize Botha. ''[[Tydskrif vir Letterkunde]]'', 13(1):38.  
+
[[Elize Botha|Botha, Elize]] 1975. [[P.G. du Plessis]] oor ''[[Plaston: DNS-Kind|Plaston : DNS-kind]]'' in gesprek met Elize Botha. ''[[Tydskrif vir Letterkunde]]'', 13(1):38.  
 
   
 
   
 
[[Estelle Botha|Botha Estelle]] 1989. Anton Chekhov: reception of a Russian dramatist in South Africa, in [[Henrietta Mondry|Mondry, Henrietta]] (ed.). ''The Waking Sphinx: South African Essays on Russian Culture''. Johannesburg: University of the Witwatersrand Library, 168-178.
 
[[Estelle Botha|Botha Estelle]] 1989. Anton Chekhov: reception of a Russian dramatist in South Africa, in [[Henrietta Mondry|Mondry, Henrietta]] (ed.). ''The Waking Sphinx: South African Essays on Russian Culture''. Johannesburg: University of the Witwatersrand Library, 168-178.
Line 30: Line 32:
 
…Discussion ''[[Scenaria]]'', (21):29.
 
…Discussion ''[[Scenaria]]'', (21):29.
  
[[E.M. Botha|Botha, E.M.]] 1982. Enkele gedagtes oor ‘n “blitskursus” in toneelskryf. ''Teaterforum'', 3(1):1-10.
+
[[E.M. Botha|Botha, E.M.]] 1982. Enkele gedagtes oor ‘n “blitskursus” in toneelskryf. ''[[Teaterforum]]'', 3(1):1-10.
  
 
[[Estelle Botha|Botha, Estelle]] (Esther Elsa) 2006. Where dance and drama meet again : aspects of the expressive body in the 20th century. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.  
 
[[Estelle Botha|Botha, Estelle]] (Esther Elsa) 2006. Where dance and drama meet again : aspects of the expressive body in the 20th century. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.  
Line 42: Line 44:
 
Botha, Karin, Viviers, Pierre-Andrè & Slabbert, Elmarie 2012. What really matters to the audience: Analysing the key factors contributing to arts festival ticket purchases. ''[[South African Theatre Journal]]'', 26(1):22-44.
 
Botha, Karin, Viviers, Pierre-Andrè & Slabbert, Elmarie 2012. What really matters to the audience: Analysing the key factors contributing to arts festival ticket purchases. ''[[South African Theatre Journal]]'', 26(1):22-44.
  
[[Theunis Botha|Botha Theunis]] 1985. Opvoekundige teater: ‘n herwaardering. ''Teaterforum'', 6(1):1-19.  
+
[[Teunis Botha|Botha Teunis]] 1985. Opvoekundige teater: ‘n herwaardering. ''[[Teaterforum]]'', 6(1):1-19.
 +
 
 +
[[Teunis Botha|Botha, Teunis]] 1986. Die dramadepartement. ''Opvoeding en Kultuur'', 9(3):32-33.
  
[[Theunis Botha|Botha, Theunis]] 1986. Die dramadepartement. ''Opvoeding en Kultuur'', 9(3):32-33.
+
Botha, W. 2006. Die aard van die daad: wat doen ''[[Germanicus]]'' [nie] ... en waarom [nie]. ''Journal for Language Teaching'', 40(1):
  
 
[[Stephanus Johannes Bothma|Bothma, Stephanus Johannes]] 1989. Dramateks teenoor verhoogteks met besondere verwysing na bekroning van Afrikaanse dramas. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria.
 
[[Stephanus Johannes Bothma|Bothma, Stephanus Johannes]] 1989. Dramateks teenoor verhoogteks met besondere verwysing na bekroning van Afrikaanse dramas. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria.
  
 
[[S.J. Bothma|Bothma,S.J.]] 1991. [[ATKV Kampustoneel|Kampustoneel]] van tagtig (''[[Aku vang ‘n Ster]]'', [[Nico Luwes]]). ''Stilet'', 3(1):123-138.
 
[[S.J. Bothma|Bothma,S.J.]] 1991. [[ATKV Kampustoneel|Kampustoneel]] van tagtig (''[[Aku vang ‘n Ster]]'', [[Nico Luwes]]). ''Stilet'', 3(1):123-138.
 +
 +
[[Gabriël Botma|Botma, Gabriël J.]] 2014. ''Brothers in Armchairs. Post-apartheid cultural struggles at [[Die Burger]]''.  Stellenbosch: Sun Press
  
 
[[Louise M. Bourgault|Bourgault, Louise M.]] 2003.  ''Playing for Life: Performance in Africa in the Age of AIDS''. Durham, NC: Carolina Academic.
 
[[Louise M. Bourgault|Bourgault, Louise M.]] 2003.  ''Playing for Life: Performance in Africa in the Age of AIDS''. Durham, NC: Carolina Academic.
 +
 +
[[Myles Bourke|Bourke, Myles]] 1940. National theatre. '' [[The South African Theatre, Music and Dance]]'', 1(2):44.
  
 
[[Stephan Bouwer|Bouwer, Stephan]] 1989. Dramateorie Vandag - Die Bydrae van die Drama- en Teatersemiotiek, deur [[Marisa Mouton|M. Mouton]]. Reviewed in: ''Communicare'', 8(2):60-61.
 
[[Stephan Bouwer|Bouwer, Stephan]] 1989. Dramateorie Vandag - Die Bydrae van die Drama- en Teatersemiotiek, deur [[Marisa Mouton|M. Mouton]]. Reviewed in: ''Communicare'', 8(2):60-61.
Line 65: Line 73:
  
 
[[Veronica Bowker|Bowker, Veronica]] 1995. [[Athol Fugard|Fugard]]'s experimentation in ''[[My Life]]'': the practice of representation and representation of practice under scrutiny. ''Current Writing'', 7(1):51.
 
[[Veronica Bowker|Bowker, Veronica]] 1995. [[Athol Fugard|Fugard]]'s experimentation in ''[[My Life]]'': the practice of representation and representation of practice under scrutiny. ''Current Writing'', 7(1):51.
 
Boys’ High School (Oudtshoorn) 1926. Grand concert : programme, Gaiety Theatre Oudtshoorn, 25th March, 1926. Oudtshoorn: Courant Printing Works.
 
  
 
[[Dorothy Boxall|Boxall, Dorothy]] 1945. Children’s theatre: ''The Children’s Overture'' by [[Roger Quilter]]. ''Transvaal Educational News''. 41(10):11.
 
[[Dorothy Boxall|Boxall, Dorothy]] 1945. Children’s theatre: ''The Children’s Overture'' by [[Roger Quilter]]. ''Transvaal Educational News''. 41(10):11.
  
[[Belinda Bozzoli|Bozzoli, Belinda]] 2004. ''Theatres of Struggle and the End of Apartheid''. Edinburgh: Edinburgh University Press for the International African Institute, London.
+
Boys’ High School (Oudtshoorn) 1926. Grand concert : programme, Gaiety Theatre Oudtshoorn, 25th March, 1926. Oudtshoorn: Courant Printing Works.
  
 
[[Amelda Brand|Brand, Amelda]] 2002. Gemeenskapsgebaseerde teater: 'n Suid-Afrikaans georiënteerde ondersoek. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
 
[[Amelda Brand|Brand, Amelda]] 2002. Gemeenskapsgebaseerde teater: 'n Suid-Afrikaans georiënteerde ondersoek. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
Line 86: Line 92:
 
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] 2003. Satirizing those aspects of our life we don't approve of'-A view of the 'Dark Comedies' from the townships, in [[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] (ed.) ''Theatre and Performance in Africa''. Bayreuth: Breitinger, 135-158.
 
[[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] 2003. Satirizing those aspects of our life we don't approve of'-A view of the 'Dark Comedies' from the townships, in [[Eckhard Breitinger|Breitinger, Eckhard]] (ed.) ''Theatre and Performance in Africa''. Bayreuth: Breitinger, 135-158.
  
[[Brett Bailey]]: drama 2001. 2009. In Watterson, Lore (ed.). ''Standard Bank Young Artist Awards, 25 years''. Randburg [South Africa] : DeskLink Media. 132-133.
+
Breuer, Rosemarie 2005. ''Stellenbosch Writers'', Stellenbosch: SSI Stellenbosch Writers Publishers.  
  
 
[[Doris Breytenbech|Breytenbach, Doris]] & [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] 1985. [[P.P.B. Breytenbach]] - a chronology, in [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] (ed.). ''The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to [[P.P.B. Breytenbach]]''. Johannesburg: The Limelight press, 49-51.
 
[[Doris Breytenbech|Breytenbach, Doris]] & [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] 1985. [[P.P.B. Breytenbach]] - a chronology, in [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] (ed.). ''The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to [[P.P.B. Breytenbach]]''. Johannesburg: The Limelight press, 49-51.
  
 
[[Doris Breytenbech|Breytenbach, Doris]], [[Norah Taylor|Taylor, Norah]] & [[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1987. ''A tribute to Breytie'' from the [[Market Theatre Foundation]]. [Johannesburg] : [The Market Theatre Foundation].
 
[[Doris Breytenbech|Breytenbach, Doris]], [[Norah Taylor|Taylor, Norah]] & [[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1987. ''A tribute to Breytie'' from the [[Market Theatre Foundation]]. [Johannesburg] : [The Market Theatre Foundation].
 +
 +
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1940. [[FATSSA]] Presidential address, 1939. ''[[The South African Theatre, Music and Dance]]'', 1(2):20-22.
  
 
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1949a. [[Nasionale Toneelorganisasie]] (N.T.O.). ''Tydskrif vir Wetenskap en Kuns'', 9(2):120-128.
 
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1949a. [[Nasionale Toneelorganisasie]] (N.T.O.). ''Tydskrif vir Wetenskap en Kuns'', 9(2):120-128.
Line 104: Line 112:
 
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1971. Opening. ''Lantern'', 21(1):64-69. September.
 
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1971. Opening. ''Lantern'', 21(1):64-69. September.
  
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1985. [[The Theatre Benevolent Fund]] and [[The Theatre Residential Clubs]], in [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] (ed.). ''The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to [[P.P.B. Breytenbach]]''. Johannesburg: The Limelight press, 117-118.
+
[[P.P.B. Breytenbach|Breytenbach, P.P.B.]] 1985. The [[Theatre Benevolent Fund]] and The [[Theatre Residential Clubs]], in [[Temple Hauptfleisch|Hauptfleisch, Temple]] (ed.). ''The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to [[P.P.B. Breytenbach]]''. Johannesburg: The Limelight press, 117-118.
  
 
[[T.M. Breytenbach|Breytenbach, T.M.]] 1986. Actor. ''My Career'', 37(3):313-316.
 
[[T.M. Breytenbach|Breytenbach, T.M.]] 1986. Actor. ''My Career'', 37(3):313-316.

Latest revision as of 07:11, 12 July 2016

Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

B-Ban Bar-Bas Bat-Bet Beu-Blo Blu-Blu Bo-Bos Bot-Bre Bri-Bru Bry-By

To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT EntriesBotha, Bet 1982. Enkele gedagtes oor 'n blitskursus in toneelskryf. Teaterforum, 3(1):1-10.

Botha, Bet 1985. Die Christen se verantwoordelikheid by die vertolking van ‘n woordkunswerk. Teaterforum, 6(1):28-45.

Botha, Danie 2006. Voetligte & Applous!: Die Beginjare van die Afrikaanse Beroepstoneel. Pretoria: Protea Boekhuis.

Botha, E. 1961, Twee opvoerings van N.T.O. Standpunte, 17:66-67.

Botha, Elizabeth Maria 1973. Vertolking van die woordkunswerk in die twintigste eeu. Unpublished doctoral dissertation. Potchefstroom: Potchefstroom University for Christian Higher Education.

Botha, Elize 1975. P.G. du Plessis oor Plaston : DNS-kind in gesprek met Elize Botha. Tydskrif vir Letterkunde, 13(1):38.

Botha Estelle 1989. Anton Chekhov: reception of a Russian dramatist in South Africa, in Mondry, Henrietta (ed.). The Waking Sphinx: South African Essays on Russian Culture. Johannesburg: University of the Witwatersrand Library, 168-178.

Botha, E.M. 1980. Plea for poverty. Scenaria, (18):3. …Discussion and reply. Scenaria, (20):2 …Discussion Scenaria, (21):29.

Botha, E.M. 1982. Enkele gedagtes oor ‘n “blitskursus” in toneelskryf. Teaterforum, 3(1):1-10.

Botha, Estelle (Esther Elsa) 2006. Where dance and drama meet again : aspects of the expressive body in the 20th century. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Botha, H. & Smit, W. 1981. State Theatre Pretoria. Architect and Builder, 31(12):2-9.

Botha, Johann 1998. Vasbyt, daar’s geen beloftes! Insig, 04/98: 28.

Botha, Karin, Slabbert, Elmarie, Rossouw, Riaan & Viviers, Pierre-Andrè 2011. Expenditure-based segmentation of visitors to Aardklop National Arts Festival. South African Theatre Journal, 25(2):142-166.

Botha, Karin, Viviers, Pierre-Andrè & Slabbert, Elmarie 2012. What really matters to the audience: Analysing the key factors contributing to arts festival ticket purchases. South African Theatre Journal, 26(1):22-44.

Botha Teunis 1985. Opvoekundige teater: ‘n herwaardering. Teaterforum, 6(1):1-19.

Botha, Teunis 1986. Die dramadepartement. Opvoeding en Kultuur, 9(3):32-33.

Botha, W. 2006. Die aard van die daad: wat doen Germanicus [nie] ... en waarom [nie]. Journal for Language Teaching, 40(1):

Bothma, Stephanus Johannes 1989. Dramateks teenoor verhoogteks met besondere verwysing na bekroning van Afrikaanse dramas. Unpublished doctoral dissertation. Pretoria: University of Pretoria.

Bothma,S.J. 1991. Kampustoneel van tagtig (Aku vang ‘n Ster, Nico Luwes). Stilet, 3(1):123-138.

Botma, Gabriël J. 2014. Brothers in Armchairs. Post-apartheid cultural struggles at Die Burger. Stellenbosch: Sun Press

Bourgault, Louise M. 2003. Playing for Life: Performance in Africa in the Age of AIDS. Durham, NC: Carolina Academic.

Bourke, Myles 1940. National theatre. The South African Theatre, Music and Dance, 1(2):44.

Bouwer, Stephan 1989. Dramateorie Vandag - Die Bydrae van die Drama- en Teatersemiotiek, deur M. Mouton. Reviewed in: Communicare, 8(2):60-61.

Bouwer, Stephan 1997. Ons treur oor 'n 'trouper'. Grafskrif: Dulsie van den Bergh. Insig,December:37.

Bouws, Jan 1977. Bedrywige Kaapse burger in die 19de eeu: J.J. de Kock. Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek, 32:34-35.

Bowen, B. 1993. Writing Caliban: anitcolonial appropriations of The Tempest. Current Writing, 5(2):80-99.

Bowker, Veronica 1985. Fugard: deconstructing the text. Journal of Literary Studies, 1(3):78-89.

Bowker, Veronica 1990. The evolution of critical responses to Fugard’s work, culminating in a feminist reading of The Road to Mecca. Literator, 11(2):1-16.

Bowker, Veronica 1995. Fugard's experimentation in My Life: the practice of representation and representation of practice under scrutiny. Current Writing, 7(1):51.

Boxall, Dorothy 1945. Children’s theatre: The Children’s Overture by Roger Quilter. Transvaal Educational News. 41(10):11.

Boys’ High School (Oudtshoorn) 1926. Grand concert : programme, Gaiety Theatre Oudtshoorn, 25th March, 1926. Oudtshoorn: Courant Printing Works.

Brand, Amelda 2002. Gemeenskapsgebaseerde teater: 'n Suid-Afrikaans georiënteerde ondersoek. Unpublished master’s thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Breitinger, Eckhard (ed.) 1994. Theatre and Performance in Africa: Intercultural Perspectives. Bayreuth: Breitinger.

Breitinger, Eckhard 1999. The German presence in new South African theatre, in Blumberg, Marcia & Walder, Dennis (eds). South African Theatre As/And Intervention. Amsterdam: Rodopi, 207-216.

Breitinger, Eckhard 2000. Heroes of South African history as operatic heroes: Akin Eub’s Chaka and Nbongemi Ngema’s The Zulu. South African Theatre Journal, 13(1&2):104-108.

Breitinger, Eckhard 2001. Alternative Theatre in South Africa: Talks with Prime Movers since the 1970s by Rolf Solberg. The Dramatic Art of Athol Fugard: From South Africa to the World by Albert Wertheim. Reviewed in: African Studies Review. 44(3):79-82.

Breitinger, Eckhard 2001. Farewell to the old Standard Bank National Arts Festival in Grahamstown?. South African Theatre Journal, 15:178-191.

Breitinger, Eckhard 2003. Satirizing those aspects of our life we don't approve of'-A view of the 'Dark Comedies' from the townships, in Breitinger, Eckhard (ed.) Theatre and Performance in Africa. Bayreuth: Breitinger, 135-158.

Breuer, Rosemarie 2005. Stellenbosch Writers, Stellenbosch: SSI Stellenbosch Writers Publishers.

Breytenbach, Doris & Hauptfleisch, Temple 1985. P.P.B. Breytenbach - a chronology, in Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press, 49-51.

Breytenbach, Doris, Taylor, Norah & Breytenbach, P.P.B. 1987. A tribute to Breytie from the Market Theatre Foundation. [Johannesburg] : [The Market Theatre Foundation].

Breytenbach, P.P.B. 1940. FATSSA Presidential address, 1939. The South African Theatre, Music and Dance, 1(2):20-22.

Breytenbach, P.P.B. 1949a. Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.). Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 9(2):120-128.

Breytenbach, P.P.B. 1949b. Two languages to interpret one common South African culture (Federation of Amateur Theatrical Societies of South Africa). Outspan, 45(1164):26-27. June 17.

Breytenbach, P.P.B. 1950. Ons toneel – ’n oorsig. Afrikaanse Skrywer, 15:49-52.

Breytenbach, P.P.B. 1951. Referaat voor die S.A. Akademie: die Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.). Helikon, 1(2):18-28. December.

Breytenbach, P.P.B. 1952. Gedagtes oor die moontlike ontwikkelingsrigting van Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.). Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, 12: 108-114.

Breytenbach, P.P.B. 1971. Opening. Lantern, 21(1):64-69. September.

Breytenbach, P.P.B. 1985. The Theatre Benevolent Fund and The Theatre Residential Clubs, in Hauptfleisch, Temple (ed.). The Breytie Book: A Collection of Articles on South African Theatre Dedicated to P.P.B. Breytenbach. Johannesburg: The Limelight press, 117-118.

Breytenbach, T.M. 1986. Actor. My Career, 37(3):313-316.

Breytenbach Theatre, Pretoria. 1978. Scenaria, February/March: 18-19.Click on the appropriate letters of the alphabet in the sub-list below.

B-Ban Bar-Bas Bat-Bet Beu-Blo Blu-Blu Bo-Bos Bot-Bre Bri-Bru Bry-By


To return to any other letter, click on the list below

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Return to A Bibliography of South African South African Theatre and Performance

Return to The ESAT Entries