Die Gees van die Water

From ESAT
Revision as of 12:01, 15 July 2013 by Miriamt (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Die Gees van die Water, by Uys Krige. One-act. Published in Die Sluipskutter, Afrikaanse Pers Boekhandel, 1951.


Return to G in Plays 1 Original SA Plays

Return to G in Plays 2 Foreign Plays

Return to South_African_Theatre/Plays

Return to Main Page