Trouw Beloond, of De Zegepraal der Onschuld

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

Trouw Beloond, of De Zegepraal der Onschuld is a play in four acts by Melt J. Brink (1842-1925).

Also found as De Zegepraal der Onschuld or simply as Trouw Beloond in some sources.


The original text

Written for performance by the Rederijkerskamer Aurora II in 1873.

Translations and adaptations

Performance history in South Africa

1873: Performed as Trouw Beloond by Aurora II in the Oddfellows Hall, Cape Town, on 6 October, with De Onaangename Huishoudster (Brink) as an afterpiece.

1873: Performed as Trouw Beloond, of De Zegepraal der Onschuld by Aurora II in the Oddfellows Hall, Cape Town, on 23 October, with Hij moet Duelleren (A.A. van der Stempel) as an afterpiece.

1873: Performed as Trouw Beloond, of De Zegepraal der Onschuld by Aurora II in the new packing store of the Paarlse Wijnmaatschappij, Paarl, on 5 November, with De Onaangename Huishoudster (Brink) as an afterpiece.

Sources

Ingmar Koch. 1997. Het ochtendgloren boven Kaapstad. Nederlandse rederijkers in Kaapstad, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans. (4de Jaargang, Nommer 2. Desember) [1]

F.C.L. Bosman. 1980. Drama en Toneel in Suid-Afrika, Deel II, 1856-1912. Pretoria: J.L. van Schaik: p. 459, 468-9

Go to ESAT Bibliography

Return to

Return to PLAYS I: Original SA plays

Return to PLAYS II: Foreign plays

Return to PLAYS III: Collections

Return to PLAYS IV: Pageants and public performances

Return to South African Festivals and Competitions

Return to The ESAT Entries

Return to Main Page