Ons het ‘n Ster Gesien!

From ESAT
Jump to navigation Jump to search

by Gerhard J. Beukes. One-act (nativity play). Cast: mixed. Published in Roep van die Naguiltjie en ander Eenbedrywe and Vyf Nuwe Eenbedrywe by Van Schaik.


Return to O

Return to South African Theatre Plays

Return to Main Page